eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Κατά την τέταρτη υπουργική διάσκεψη για την απασχόληση και την εργασία, που πραγματοποιήθηκε στην Πορτογαλία, τα κράτη μέλη της Ένωσης για τη Μεσόγειο έδωσαν νέα ώθηση στην κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση στην ευρωμεσογειακή περιοχή.

Οι υπουργοί ανέδειξαν 4 προτεραιότητες δράσης, τόνισαν την αναγκαιότητα μέτρησης του αντικτύπου των πολιτικών και συμφώνησαν να δρομολογήσουν μια «κοινότητα πρακτικών» για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Στις 2 και 3 Απριλίου διεξήχθη η 4η υπουργική διάσκεψη για την απασχόληση και την εργασία της Ένωσης για τη Μεσόγειο με τίτλο «Θέσεις εργασίας, δεξιότητες και ευκαιρίες για όλους». Οι συμμετέχοντες στη διάσκεψη συζήτησαν για τις πλέον πιεστικές ανάγκες της αγοράς εργασίας στην ευρωμεσογειακή περιοχή, ιδίως για τη συνεχιζόμενη ανισότητα ως προς την πρόσβαση στις θέσεις εργασίας, κυρίως εις βάρος των γυναικών και των νέων. Επαναλαμβάνοντας την άποψη αυτή, οι υπουργοί τόνισαν ότι η οικονομική πρόοδος και η κοινωνική συνοχή θα πρέπει να συμβαδίζουν. Εξέφρασαν δε εκ νέου τη δέσμευσή τους για τη δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου στις πολιτικές απασχόλησης και εργασίας.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1837_el.pdf

Το Συμβούλιο ενέκρινε την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε την περασμένη εβδομάδα για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, παρέχοντάς της το κατάλληλο επίπεδο φιλοδοξίας για να ανταποκριθεί στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στη διαχείριση της μετανάστευσης και των συνόρων.

Bασικό στοιχείο του ενισχυμένου Οργανισμού αποτελεί ένα μόνιμο σώμα 10 000 συνοριοφυλάκων, οι οποίοι θα είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν τα κράτη μέλη ανά πάσα στιγμή. Επίσης, ο Οργανισμός θα διαθέτει ισχυρότερη εντολή όσον αφορά τις επιστροφές και θα συνεργάζεται στενότερα με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των χωρών που βρίσκονται πέραν της άμεσης γειτονίας της ΕΕ. Η νέα Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, η οποία αποφασίστηκε σε χρόνο ρεκόρ μόλις 6 μηνών, αναβαθμίζει ριζικά την ικανότητα της ΕΕ να προστατεύει συλλογικά τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1929_el.pdf

Η πολιτική συνοχής της ΕΕ επενδύει ενωσιακά κονδύλια ύψους 4 δισ. ευρώ σε 25 μεγάλα έργα υποδομής σε 10 κράτη μέλη.

Στο επενδυτικό πακέτο περιλαμβάνονται η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Ρουμανία. Τα έργα καλύπτουν ευρύ φάσμα τομέων: την υγεία, τις μεταφορές, την έρευνα, το περιβάλλον και την ενέργεια. Μαζί με την εθνική συγχρηματοδότηση, οι επενδύσεις σε αυτά τα έργα ανέρχονται συνολικά σε 8 δισ. ευρώ.

Η επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, κ. Κορίνα Κρέτσου, δήλωσε: «Τα 25 αυτά έργα αποτελούν ισάριθμα παραδείγματα τρόπων με τους οποίους η ΕΕ εργάζεται για να βελτιώσει την καθημερινή ζωή των πολιτών μας, από τη βελτίωση του πόσιμου νερού έως την παροχή ταχύτερων σιδηροδρομικών μεταφορών και τη λειτουργία σύγχρονων νοσοκομείων. Κατά την τρέχουσα δημοσιονομική περίοδο, έχω εγκρίνει 258 μεγάλα έργα υποδομής αξίας 32 δισ. ευρώ από κονδύλια της ΕΕ. Τα έργα αυτά αποτελούν, κατά κάποιον τρόπο, τους πρέσβεις της πολιτικής συνοχής και είμαι υπερήφανη για κάθε ένα από αυτά».

περισσσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1872_el.pdf

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία για αυστηρότερους κανόνες προστασίας των καταναλωτών και για την καλύτερη επιβολή των εν λόγω κανόνων.

Οι σημαντικότερες βελτιώσεις θα είναι η μεγαλύτερη διαφάνεια για τους καταναλωτές κατά την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών, αποτελεσματικές κυρώσεις και σαφείς κανόνες ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των προϊόντων δύο ποιοτήτων στην ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τους νέους κανόνες τον Απρίλιο του περασμένου έτους στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας για τους καταναλωτές.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ. Τίμερμανς, δήλωσε: «Στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών μέσω της αύξησης της διαφάνειας και της αυστηρής επιβολής της νομοθεσίας σε περίπτωση εξαπάτησης των καταναλωτών. Μ' αυτή τη νέα συμφωνία οι καταναλωτές θα γνωρίζουν τι αγοράζουν και από ποιον».

Η κ. Βιέρα Γιούροβα, επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, πρόσθεσε: «Η συμφωνία καταργεί τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά που υπάρχουν στην ενιαία αγορά. Υπολογίζεται ότι έτσι οι καταναλωτές δεν θα παραπλανώνται πλέον από διαφορετικά προϊόντα τα οποία παρουσιάζονται ως ταυτόσημα. Όσοι έμποροι εξακολουθήσουν να εξαπατούν τους καταναλωτές θα υποστούν αυστηρές κυρώσεις. Η νέα συμφωνία θα συμβάλει επίσης στην προστασία των καταναλωτών στο διαδίκτυο και θα καταστήσει τις ηλεκτρονικές αγορές πιο διαφανείς.»

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1755_el.pdf