slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Χειμερινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου: αξιολόγηση της προόδου των κρατών μελών όσον αφορά τις οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες

Στην ετήσια αξιολόγηση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης στα κράτη μέλη που δημοσιεύεται, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει την ανάγκη προώθησης των επενδύσεων, άσκησης υπεύθυνων δημοσιονομικών πολιτικών και εφαρμογής καλά σχεδιασμένων μεταρρυθμίσεων.

Οι προκλήσεις ποικίλλουν σημαντικά από χώρα σε χώρα και για την αντιμετώπισή τους απαιτούνται κατάλληλα και αποφασιστικά μέτρα πολιτικής.

Η παρούσα επισκόπηση των ειδικών ανά χώρα προκλήσεων δημοσιεύεται σε μια χρονική στιγμή που η ευρωπαϊκή οικονομία αναμένεται να σημειώσει ανάπτυξη για έβδομη συνεχή χρονιά το 2019, αλλά με πιο συγκρατημένο ρυθμό. Η απασχόληση έχει φτάσει σε πρωτοφανή υψηλά επίπεδα και η ανεργία βρίσκεται στο ιστορικά χαμηλότερο επίπεδό της. Τα δημόσια οικονομικά έχουν επίσης βελτιωθεί σε όλες τις χώρες, αν και ορισμένες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υψηλά επίπεδα χρέους. Ωστόσο, οι προκλήσεις παραμένουν. Η παραγωγικότητα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, η γήρανση του πληθυσμού εντείνεται και οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις αγορές εργασίας. Το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών παραμένει σε χαμηλότερα από τα προ κρίσης επίπεδα σε ορισμένα κράτη μέλη. Η ανεργία των νέων έχει μειωθεί σημαντικά, αλλά παραμένει σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα σε ορισμένα κράτη μέλη. Σε μια εποχή εντονότερης αβεβαιότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι εξαιρετικά σημαντικό τα κράτη μέλη της ΕΕ να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τόνωση της παραγωγικότητας, να βελτιώσουν την ανθεκτικότητα των οικονομιών τους και να διασφαλίσουν ότι τα οφέλη της οικονομικής ανάπτυξης γίνονται αισθητά από όλους τους πολίτες.

Η έκθεση για την Ελλάδα : https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-greece_en.pdf

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1389_el.pdf

Βιώσιμα χρηματοοικονομικά: η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία για τη νέα γενιά δεικτών αναφοράς για χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία στην οποία κατέληξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη σχετικά με μια νέα γενιά δεικτών αναφοράς για χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές τα οποία χρειάζονται για την ώθηση των επενδύσεων σε αειφόρα έργα και περιουσιακά στοιχεία. Εκκρεμεί η επίσημη έγκριση των κανόνων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Με αυτή τη συμφωνία δημιουργούνται δύο νέες κατηγορίες δεικτών αναφοράς για χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές: ένας δείκτης αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και ένας ειδικός δείκτης αναφοράς ο οποίος ευθυγραμμίζει τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια με τον στόχο της συμφωνίας του Παρισιού για περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη σε 1,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Οι κανόνες που συμφωνήθηκαν σήμερα, τους οποίους πρότεινε για πρώτη φορά η Επιτροπή τον Μάιο του 2018, συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης Κεφαλαιαγορών να συνδεθεί ο χρηματοπιστωτικός τομέας με τις ανάγκες της οικονομίας και με την ατζέντα της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1418_el.pdf

Σύνοδος κορυφής ΕΕ – Συνδέσμου Αραβικών Κρατών: ενίσχυση της ευρωαραβικής εταιρικής σχέσης και από κοινού αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων

Η πρώτη σύνοδος κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης – Συνδέσμου Αραβικών Κρατών (ΣΑΚ) πραγματοποιήθηκε στις 24-25 Φεβρουαρίου στο Sharm El-Sheikh, στην οποία έλαβαν μέρος 49 χώρες, ο Σύνδεσμος Αραβικών Κρατών και η ΕΕ.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, εκπροσώπησε την Ευρωπαϊκή Ένωση στη σύνοδο κορυφής, μαζί με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος επίσης συμπροήδρευσε με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, κ. Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Προσκλήθηκαν επίσης οι ηγέτες των 28 κρατών μελών της ΕΕ και των 21 χωρών του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του ΣΑΚ. Στη σύνοδο κορυφής έλαβαν μέρος, επίσης, η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας / Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Φεντερίκα Μογκερίνι, και ο Επίτροπος αρμόδιος για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και τις Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση, κ. Γιοχάνες Χαν.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1388_el.pdf

Διαδικτυακές αγορές: Η Επιτροπή και οι αρχές προστασίας των καταναλωτών ζητούν σαφείς πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τις εκπτώσεις

Ο έλεγχος που έγινε σε ιστότοπους καταναλωτικών ειδών σε όλη την ΕΕ έδειξε ότι για πολλούς καταναλωτές οι πληροφορίες σχετικά τις τιμές και τις εκπτώσεις είναι, συχνά, ασαφείς.

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών δημοσιεύουν τα αποτελέσματα ενός πανευρωπαϊκού ελέγχου 560 ιστοτόπων ηλεκτρονικού εμπορίου που προσφέρουν προϊόντα, υπηρεσίες και ψηφιακό περιεχόμενο, όπως ρούχα, παπούτσια, λογισμικό ή εισιτήρια για ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. Το 60 % περίπου των ιστοτόπων παρουσίαζαν παρατυπίες όσον αφορά την τήρηση των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών, κυρίως σε σχέση με τον τρόπο παρουσίασης των τιμών και των ειδικών προσφορών.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1333_el.pdf