Χρήσιμα Έγγραφα

«Θα ενεργήσουμε ως Ευρωπαίοι»

Στις 16 Ιουλίου 2019 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέλεξε την κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ως μελλοντική Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι η πρώτη γυναίκα εκλεγείσα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Ευρωπαία εκ πεποιθήσεως, η κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι θα επικεντρωθεί σε ένα φιλόδοξο θεματολόγιο για το κλίμα, προκειμένου να καταστεί η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050. Δεσμεύτηκε επίσης να συνεργαστεί στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ενίσχυση της δημοκρατίας και μιας δίκαιης κοινωνικής οικονομίας της αγοράς στην Ευρώπη. Η κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε επίσης το δικό της όραμα για την πορεία της Ευρώπης στο πλαίσιο της αντιμετώπισης παγκόσμιων προκλήσεων: «Πρέπει να ενεργήσουμε ως Ευρωπαίοι». 

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επέλεξε ομάδα επιτρόπων με βάση τους υποψηφίους που όρισαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Το νέο Σώμα των επιτρόπων και οι νέες μέθοδοι εργασίας και αρχές αντανακλούν τις προτεραιότητες που καθορίζονται στις πολιτικές κατευθύνσεις και στην ομιλία της.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του για τον διορισμό της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως συνόλου, πριν από την ανάληψη των καθηκόντων της.

Γεννημένη στις Βρυξέλλες το 1958, η κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι γιατρός και ήταν μέλος της γερμανικής κυβέρνησης από το 2005 έως το 2019.

Πολιτικές κατευθύνσεις για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2019-2024) - "Μια Ένωση που επιδιώκει περισσότερα: Το πρόγραμμά μου για την Ευρώπη"

Jean-Claude Juncker : Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, εκθέτει με την τέταρτη ομιλία του, την κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Η ομιλία αυτή, πραγματοποιείται πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019 και στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συζήτησης για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 27 κράτη μέλη.

Στην περσινή ομιλία του, ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ είχε παρουσιάσει το όραμά του για την πιθανή πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2025 και είχε υποβάλει έναν χάρτη πορείας για μια πιο ενωμένη, πιο ισχυρή και πιο δημοκρατική Ένωση.

Η ομιλία εκείνη συνοδευόταν από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για το εμπόριο, τον έλεγχο των επενδύσεων, την κυβερνοασφάλεια, τη βιομηχανία και τα δεδομένα. Σ' αυτή τη βάση, οι ηγέτες των κρατών μελών συναντήθηκαν στο Ταλίν της Εσθονίας και καθόρισαν από κοινού το Θεματολόγιο των Ηγετών — τον κατάλογο με τα πλέον επιτακτικά ζητήματα και τις πιο πιεστικές προκλήσεις, που απαιτούν την εξεύρεση λύσεων πριν από τις εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Μάιο του 2019.

Στις 9 Μαΐου 2019, στη σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στο Σιμπίου της Ρουμανίας, οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να σηματοδοτήσουν το επιστέγασμα αυτής της διαδικασίας, ανανεώνοντας τη δέσμευσή τους για μια ΕΕ η οποία δίνει απαντήσεις στα προβλήματα που είναι πράγματι σημαντικά για τους πολίτες.

Ολόκληρη η ομιλία του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker : https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-speech_el.pdf

Όλο το υλικό για την ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ στην ΕΝΩΣΗ το 2018, είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση : https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_el

eud local blue

Εγκύκλιος συνεργασίας, Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - EUROPE DIRECT

Προς

1.  Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

2.  Γραφεία Σχολικών Συμβούλων Π.Ε. & Δ.Ε. (μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης)

3.  Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε.

4.  Σχολικές μονάδες Π.Ε. & Δ.Ε. και ΣΜΕΑΕ Π.Ε. & Δ.Ε. (μέσω Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Π.Ε. & Δ.Ε.)

Ανοίξτε και διαβάστε το σχετικό έγγραφο (PDF)

Δείτε το Δίκτυο Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct γαι την περίοδο 2018 - 2020

και βρείτε ένα Κέντρο Europe Direct κοντά σας (Excel)

Αυτή η έκδοση είναι ένας οδηγός για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις δραστηριότητές της.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση με λίγα λόγια!

Στο πρώτο μέρος εξηγείται εν συντομία τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση!

Στο δεύτερο μέρος, με τίτλο «Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση», περιγράφεται η δράση που αναλαμβάνει η ΕΕ σε 35 διαφορετικούς τομείς προκειμένου να βελτιωθεί η ζωή των ανθρώπων στην Ευρώπη αλλά και πέρα από αυτή.

Πώς λαμβάνει αποφάσεις και πώς ενεργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση!

Στο τρίτο μέρος, με τίτλο «Πώς λαμβάνει αποφάσεις και πώς ενεργεί η Ευ­ρωπαϊκή Ένωση», περιγράφονται τα θεσμικά όργανα που έχουν κεντρικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ και ο τρόπος με τον οποίο οι αποφάσεις των οργάνων αυτών μετουσιώνονται σε πράξη.

Τα κείμενα που εμφανίζονται με μπλε χαρακτήρες είναι υπερσύνδεσμοι που παραπέμπουν σε λεπτομερέστερες πληροφορίες στη μορφή HTML και PDF της παρούσας έκδοσης.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ η ΕΚΔΟΣΗ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ (σελίδες 60) : https://publications.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/715cfcc8-fa70-11e7-b8f5-01aa75ed71a1