slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Κρίση στη Συρία: η ΕΕ ανανεώνει τη διεθνή στήριξη, κινητοποιώντας πρωτοφανείς συνολικές δεσμεύσεις 8,3 δισ. ευρώ για το 2019 και μετά

Από τις 12 έως τις 14 Μαρτίου 2019, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη συμπροήδρευσαν στην τρίτη διάσκεψη των Βρυξελλών (Βρυξέλλες ΙΙΙ).

Παράλληλα με την ανανέωση της στήριξης για μια βιώσιμη πολιτική επίλυση της κρίσης στη Συρία, σύμφωνα με την απόφαση 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η διάσκεψη κάλυψε τα πιο σοβαρά ζητήματα στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και της ανθεκτικότητας τα οποία αντιμετωπίζουν οι Σύριοι και οι κοινότητες υποδοχής προσφύγων στη χώρα και ιδίως στην Ιορδανία, στον Λίβανο και στην Τουρκία.

Η διάσκεψη κατόρθωσε να κινητοποιήσει συνολικές δεσμεύσεις 8,3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2019-2020 και μετά, εκ των οποίων 6,2 δισ. ευρώ για το 2019, και πολυετείς δεσμεύσεις περίπου 2,1 δισ. ευρώ. Τα δύο τρίτα περίπου του συνόλου των δεσμεύσεων προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία έχει συνεισφέρει συνολικά 6,79 δισ. ευρώ: 2,57 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ που τελεί υπό τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 4,22 δισ. ευρώ από κράτη μέλη της ΕΕ. Εκ των 2,57 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, 2,01 δισ. ευρώ έχουν αναληφθεί για το 2019, ενώ 560 εκατ. ευρώ έχουν ήδη αναληφθεί για το 2020 υπέρ των ατόμων που χρήζουν βοήθειας στη Συρία και την ευρύτερη περιοχή.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1628_el.pdf

Έκθεση για τις άμεσες ξένες επενδύσεις: συνεχής αύξηση της ξένης ιδιοκτησίας σε ευρωπαϊκές εταιρείες σε καίριους τομείς

Η Επιτροπή δημοσίευσε λεπτομερή επισκόπηση της κατάστασης των άμεσων ξένων επενδύσεων στην ΕΕ.

Η έκθεση είναι η πρώτη του είδους της όσον αφορά τα αναλυτικά στοιχεία σε επίπεδο εταιρείας που χρησιμοποιήθηκαν. Επιβεβαιώνει τη συνεχή αύξηση των εταιρειών ξένης ιδιοκτησίας σε καίριους τομείς στην ΕΕ και την αύξηση των επενδύσεων από αναδυόμενες οικονομίες, όπως η Κίνα. Καταδεικνύει την ανάγκη για αποτελεσματική εφαρμογή του πρόσφατα εγκριθέντος ενωσιακού πλαισίου για τον έλεγχο των επενδύσεων.

Στο πλαίσιο της πρότασής της για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που υποβλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να προβεί σε λεπτομερή ανάλυση των εν λόγω επενδύσεων.

Η επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ κ. Σεσίλια Μάλμστρομ δήλωσε: «Η παρούσα έκθεση παρέχει μια συνολική επισκόπηση των επενδύσεων στην ΕΕ και αποκαλύπτει ορισμένες σημαντικές τάσεις που πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά. Η Ευρώπη έχει πολλά οφέλη από την ανοιχτή πολιτική επενδύσεων, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε όπου διακυβεύονται η ασφάλεια και το δημόσιο συμφέρον μας. Με το νέο πλαίσιο για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων, είμαστε πλέον καλύτερα εξοπλισμένοι και καλύτερα ενημερωμένοι για να αντιμετωπίσουμε αυτού του είδους τα σενάρια στο μέλλον.»

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1668_el.pdf

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία για τη διασυνοριακή κινητικότητα των εταιρειών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη κατέληξαν σήμερα σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με νέους κανόνες που καθιστούν ευκολότερη τη συγχώνευση, τη διάσπαση ή τη μετακίνηση εταιρειών εντός της ενιαίας αγοράς, παρέχοντας παράλληλα ισχυρές ασφαλιστικές δικλείδες.

Οι κανόνες αυτοί θα δώσουν τη δυνατότητα στις εταιρείες να καταστούν ανταγωνιστικότερες και να επεκταθούν εύκολα σε ολόκληρη την ΕΕ. Περιλαμβάνουν ισχυρές ασφαλιστικές δικλείδες για τους εργαζομένους, τους μειοψηφούντες μετόχους και τους πιστωτές και διασφαλίζουν ότι αυτές οι διασυνοριακές δραστηριότητες δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται παράτυπα για δόλιους ή καταχρηστικούς σκοπούς.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1608_el.pdf

Επεξήγηση των νέων ετικετών ενεργειακής απόδοσης

  1. Τι ενέκρινε σήμερα η Επιτροπή; Πότε θα τις δουν οι καταναλωτές στα καταστήματα; Με τι μοιάζουν οι νέες ετικέτες;

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα την τελική μορφή και την οπτική ταυτότητα των νέων ετικετών ενεργειακής απόδοσης για 6 ομάδες προϊόντων:

  • 5 ομάδες προϊόντων οικιακών συσκευών με «αναπροσαρμοσμένες» ετικέτες:

1) τα πλυντήρια πιάτων·

2) τα πλυντήρια ρούχων και πλυντήρια-στεγνωτήρια ρούχων·

3) τα ψυγεία, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ψυγεία συντήρησης κρασιών·

4) τους λαμπτήρες·

5) τις ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης, συμπεριλαμβανομένων των τηλεοράσεων, των οθονών απεικόνισης και των ψηφιακών διατάξεων σήμανσης.

  • Μια νέα ομάδα επισήμανσης προϊόντων για τις ψυκτικές συσκευές με λειτουργία άμεσης πώλησης (γνωστές και ως «επαγγελματικά ψυγεία») που χρησιμοποιούνται σε καταστήματα και τις αυτόματες μηχανές πώλησης.

Αυτές τις νέες ετικέτες θα τις δουν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές στα καταστήματα και στο διαδίκτυο από την 1η Μαρτίου 2021. Το 2021 θα αρχίσει σε όλη την ΕΕ ειδική εκστρατεία ενημέρωσης για τους πολίτες της ΕΕ.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1596_el.pdf