slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Τίθεται σε ισχύ ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας, που καθιστά αυστηρότερους τους κανόνες δεοντολογίας για τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επισήμως τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας για τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον οποίο είχε εξαγγείλει ο πρόεδρος Juncker στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης. Έπειτα από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο νέος κώδικας τίθεται σε ισχύ σήμερα, στο πλαίσιο της εκστρατείας που διεξάγει ο πρόεδρος Juncker για μεγαλύτερη διαφάνεια από την αρχή της θητείας του.

Οι εκσυγχρονισμένοι κανόνες καθορίζουν νέα πρότυπα για τους κανόνες δεοντολογίας στην Ευρώπη. Πέρα από την παλαιότερη πρόταση του προέδρου για επέκταση της «περιόδου αναμονής» από 18 μήνες, που είναι σήμερα, σε δύο χρόνια για τους πρώην επιτρόπους και σε τρία χρόνια για τον πρόεδρο της Επιτροπής, ο νέος κώδικας δεοντολογίας θεσπίζει σαφέστερους κανόνες και υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας, ενώ εισάγει μεγαλύτερη διαφάνεια σε ορισμένους τομείς. Δημιουργείται επίσης ανεξάρτητη επιτροπή δεοντολογίας με ενισχυμένο καθεστώς, η οποία θα αντικαταστήσει τη σημερινή ad hoc επιτροπή δεοντολογίας με σκοπό την άσκηση αυστηρότερων ελέγχων και την παροχή συμβουλών σχετικά με τα πρότυπα δεοντολογίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας για τα μέλη της Επιτροπής επιφέρει τις παρακάτω βελτιώσεις:

περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-504_el.pdf

Αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας στην ΕΕ

Η Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών

Αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας στην ΕΕ: Η Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών

Η Επιτροπή υπέβαλε σήμερα πρόταση για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας. Η μεγαλύτερη διαφάνεια θα ενισχύσει της θέση των ασθενών, διασφαλίζοντας την πρόσβασή τους σε πληροφορίες σχετικά με την προστιθέμενη κλινική αξία νέων τεχνολογιών από τις οποίες θα μπορούν δυνητικά να επωφεληθούν. Από τη διενέργεια περισσότερων αξιολογήσεων θα μπορέσουν να προκύψουν αποτελεσματικά και καινοτόμα μέσα στον τομέα της υγείας που θα τίθενται πιο άμεσα στη διάθεση των ασθενών. Οι εθνικές αρχές θα είναι σε θέση να διαμορφώνουν πολιτικές για τα συστήματα υγείας με βάση μια πιο στέρεη βάση τεκμηρίωσης. Επιπλέον, οι κατασκευαστές δεν θα χρειάζεται πλέον να προσαρμόζονται σε διαφορετικές εθνικές διαδικασίες.

περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-486_el.pdf

Έναρξη συνεργασίας και ραδιοφωνικών εκπομπών του EDIC Ηπείρου με την ΕΡΤ Ιωαννίνων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
31 Ιανουαρίου 2018

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – EUROPE DIRECT – ΗΠΕΙΡΟΥ, σήμερα 31 Ιανουαρίου 2018, ξεκινά την συνεργασία του με τον Περιφερειακό ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ Ιωαννίνων. http://www.ert.gr/ioanina
Ο ραδιοφωνικός σταθμός της ΕΡΑ Ιωαννίνων είναι ο κρατικός Ρ/Σ της ΒΔ Ελλάδος.
Εκπέμπει στα FM στους 88,2 MHz, με εμβέλεια ακρόασης τους νομούς Ιωαννίνων , Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας και μέρος της Νοτίου Αλβανίας.
Τίτλος της εκπομπής "Europe Direct - Το σημείο επαφή σας με την Ευρώπη" όπου και αναφέρεται και στο ραδιοφωνικό spot έναρξης της εκπομπής.

Οι εκπομπές θα μεταδίδονται και διαδικτυακά Streaming: http://webradio.ert.gr/ioannina Live Streaming: radiostreaming.ert.gr/ert-ioannina
Οι εκπομπές του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – EUROPE DIRECT – ΗΠΕΙΡΟΥ μεταδίδονται κάθε δεύτερη Τετάρτη (δύο φορές το Μήνα) από τις 13:00 μέχρι τις 14:00 σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό παραγωγό του σταθμού, κο Παναγιώτη Τζόκα.

Το περιεχόμενο των εκπομπών θα καλύπτει θέματα σχετικά και επίκαιρα: από την Ε.Ε. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο, Γενικές Διευθύνσεις, κλπ), δικαιώματα των πολιτών της Ε.Ε. κλπ τις προτεραιότητες της ΕΕ που απευθύνονται στο τοπικό- περιφερειακό κοινό και τις δραστηριότητες του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης - Europe Direct - Ηπείρου.

Περισσότερες πληροφορίες για το Europe Direct Ηπείρου : www.europedirect.gr, www.edic.gr
Περισσότερα νέα αλλά και αυτά που θα μεταδίδονται στις ραδιοφωνικές εκπομπές θα βρείτε στο ιστότοπο του Κέντρου στην κατηγορία : Νέα - Δελτία Τύπου

Brexit: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει εντολή για την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη σημερινή απόφαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων (άρθρο 50) να επιτρέψει την έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με τις πιθανές μεταβατικές ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν στο πλαίσιο της συντεταγμένης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στις σχετικές οδηγίες διαπραγμάτευσης, οι οποίες συμπληρώνουν τις οδηγίες διαπραγμάτευσης του Μαΐου 2017 και βασίστηκαν στη σύσταση της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 2017, προβλέπονται πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με πιθανές μεταβατικές ρυθμίσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-463_el.pdf