eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

«Γιορτάζουμε τη διεθνή ημέρα των εργαζομένων, γνωστή και ως εργατική Πρωτομαγιά. Φέτος, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να κοιτάξουμε προς το παρελθόν αλλά και να ατενίσουμε το μέλλον.

Κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες και με αφετηρία τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ΕΕ πέτυχε σημαντική πρόοδο προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Με νέους κανόνες για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας, ενισχύσαμε την προστασία των πλέον ευάλωτων εργαζομένων στον νέο κόσμο της εργασίας, ιδίως αυτών που εργάζονται με άτυπες μορφές απασχόλησης. Λάβαμε μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι καλύπτονται επαρκώς από συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και προστατεύονται από την οικονομική αβεβαιότητα, ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησής τους. Νέοι κανόνες της ΕΕ για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής θα βοηθήσουν τους εργαζόμενους γονείς και φροντιστές να συνδυάσουν την οικογενειακή τους ζωή με την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, σε βάση ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η νέα Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας θα στηρίξει τη δίκαιη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού εντός της ΕΕ τόσο για τους διασυνοριακούς εργαζομένους όσο και για τις επιχειρήσεις. Η ΕΕ ενίσχυσε την προστασία που παρέχεται έναντι σειράς καρκινογόνων χημικών ουσιών στον χώρο εργασίας. Περισσότεροι από 80 εκατομμύρια άνθρωποι με αναπηρία θα αποκτήσουν ευκολότερη πρόσβαση σε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες, όπως τα τηλέφωνα, οι υπολογιστές, τα ηλεκτρονικά βιβλία και το ηλεκτρονικό εμπόριο χάρη στον ευρωπαϊκό νόμο για την αναπηρία.

Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες αποτελούν μέρος του εν εξελίξει έργου μας για την πραγμάτωση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Ο πυλώνας αποτελεί την πυξίδα μας για το παρόν και το μέλλον: θα συνεχίσει να καθοδηγεί τους φορείς λήψης αποφάσεων στο μέλλον προς καλύτερους και δικαιότερους κανόνες, ώστε η Ευρώπη να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές προκλήσεις του 21ου αιώνα.

Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων μάς υπενθυμίζει διαρκώς ότι πρέπει να εργαστούμε μαζί για την οικοδόμηση της Κοινωνικής Ευρώπης που θέλουμε: θεσμικά όργανα της ΕΕ, κράτη μέλη και κοινωνικοί εταίροι – καθένας από εμάς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και με τα εργαλεία που διαθέτει. Την επόμενη εβδομάδα, οι ηγέτες της Ευρώπης θα συναντηθούν στο Σιμπίου για να συζητήσουν το μέλλον της Ευρώπης. Είμαι πεπεισμένος ότι η κοινωνική Ευρώπη θα εξακολουθήσει να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για το μέλλον, έτσι ώστε όλοι να μπορέσουν να αναπτύξουν περαιτέρω αυτό που έχουμε επιτύχει μέχρι στιγμής προς όφελος όλων.»

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-2295_el.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) δρομολόγησαν σήμερα δέσμη δανείων ύψους 1 δισ. ευρώ που απευθύνεται ειδικά σε νέους γεωργούς. Το 2017, ποσοστό 27 % των αιτήσεων δανειοδότησης που υποβλήθηκαν σε τράπεζες από νέους γεωργούς της ΕΕ απορρίφθηκε, σε σύγκριση με ποσοστό απορρίψεων μόλις 9 % όσον αφορά τις αιτήσεις από λοιπές εκμεταλλεύσεις.

Η εν λόγω δέσμη ύψους 1 δισ. ευρώ που ανακοινώθηκε σήμερα από τον αρμόδιο για τη γεωργία επίτροπο κ. Φιλ Χόγκαν και τον αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ κ. Άντριου ΜακΝτάουελ αποσκοπεί στην αύξηση της πρόσβασης των γεωργών της ΕΕ, ιδίως των νέων, σε χρηματοδότηση.

Ο αρμόδιος για θέματα γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης επίτροπος, κ. Φιλ Χόγκαν, δήλωσε τα εξής: «Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση είναι ζωτικής σημασίας και συχνά αποτελεί εμπόδιο για τους νέους που επιθυμούν να γίνουν γεωργοί. Δεδομένου ότι το 11 % των Ευρωπαίων γεωργών είναι ηλικίας κάτω των 40 ετών, η στήριξη των νέων γεωργών στον τομέα αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την κοινή γεωργική πολιτική για την περίοδο μετά το 2020. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι αυτή η νέα κοινή πρωτοβουλία είναι επιχειρησιακά έτοιμη.»

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2294_el.pdf

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεολαίας διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια και αποσκοπεί στον εορτασμό και την προώθηση δραστηριοτήτων για τη νεολαία μέσω εκδηλώσεων που διοργανώνονται σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+.

Από τις 29 Απριλίου έως τις 5 Μαΐου θα εορταστεί σε όλη την Ευρώπη η 9η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεολαίας. Φέτος θα έχει το θέμα «Η δημοκρατία και εγώ». Παράλληλα με τις εκδηλώσεις που θα διεξαχθούν όλη την εβδομάδα σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες, στις 29 και 30 Απριλίου θα πραγματοποιηθούν εμβληματικές εκδηλώσεις στις Βρυξέλλες, έτσι ώστε εκατοντάδες νέες και νέοι να μπορέσουν να εκφράσουν τις απόψεις τους.

Ενόψει των επικείμενων εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τις 23 έως τις 26 Μαΐου, οι συζητήσεις κατά τη διάρκεια της φετινής Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Νεολαίας θα εστιάσουν στον τρόπο με τον οποίο οι νέοι μπορούν να είναι πιο ενεργοί στις κοινότητές τους και να επηρεάζουν τις δημοκρατικές αποφάσεις.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2255_el.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει τον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης για το 2019, ο οποίος παρέχει συγκριτική επισκόπηση της ανεξαρτησίας, της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Παρέχει στις εθνικές αρχές πληροφορίες ώστε να τις βοηθήσει να βελτιώσουν τα συστήματα απονομής δικαιοσύνης τους. Τα αποτελέσματα είναι ανάμικτα και παρουσιάζουν σχετικές βελτιώσεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης και την ποιότητα της δικαιοσύνης. Παράλληλα, ο πίνακας αποτελεσμάτων δείχνει ότι υπάρχουν ολοένα και περισσότερες προκλήσεις όσον αφορά την αντίληψη για την ανεξαρτησία δικαιοσύνης.

Η κ. Βιέρα Γιούροβα, Ευρωπαία επίτροπος αρμόδια για θέματα δικαιοσύνης, καταναλωτών και ισότητας των φύλων, δήλωσε τα ακόλουθα: «Ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης για το 2019 έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία οι προκλήσεις για το κράτος δικαίου αυξάνονται σε ορισμένα μέρη της Ευρώπης. Διαπιστώνω με χαρά ότι πολλές χώρες εξακολουθούν να βελτιώνουν το δικαστικό τους σύστημα. Δυστυχώς, άλλες αντιστρέφουν τη θετική αυτή τάση. Εξακολουθούν να υπάρχουν υπερβολικά πολλοί πολίτες της ΕΕ που δεν θεωρούν τα συστήματα δικαιοσύνης της χώρας τους ανεξάρτητα και που περιμένουν υπερβολικά πολύ για την απονομή δικαιοσύνης.»

περισσότερα :  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2232_el.pdf