Νέα - Δελτία Τύπου

ED

Αγαπητοί αναγνώστες του ιστότοπου https://www.edic.gr/ (Europe Direct Information Centre) του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - EUROPE DIRECT - ΗΠΕΙΡΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι από την 31η Μαρτίου, η ιστοσελίδα https://www.edic.gr/ (Europe Direct Information Centre) έπαυσε να ενημερώνεται. Θα παραμείνει στο διαδίκτυο ως "ανενεργός" διαδικτυακός ιστότοπος μέχρι τα στατιστικά στοιχεία μας υποδείξουν το "κλείσιμο" αυτής.

Η ιστοσελίδα https://www.edic.gr/ (Europe Direct Information Centre) ξεκίνησε να λειτουργεί και να σας ενημερώνει τον Ιανουάριο του 2016. Η αναγκαιότητα όμως για καλύτερη ενημέρωση με πιο γρήγορο, πιο εύκολο και πληρέστερο τρόπο, μας οδήγησε στην απόφαση να αλλάξουμε Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου. [CMS (Content Management System)]

Όλα τα στοιχεία - αρχεία του ιστότοπου https://www.edic.gr/ έχουν μεταφερθεί και είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα https://europedirect.gr/.

Η ιστοσελίδα https://europedirect.gr/ αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και επίσημος διαδικτυακός τόπος του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - EUROPE DIRECT - ΗΠΕΙΡΟΥ.

Από την 1η Απρίλιου η καθημερινή ενημέρωσή σας για ό,τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης) θα γίνεται από την ιστοσελίδα https://europedirect.gr/.

Ελπίζουμε η αναμορφωμένη έκδοση της ιστοσελίδας να σας φανεί ενδιαφέρουσα και εξίσου χρήσιμη με την προηγούμενη.

Την Παρασκευή 31 Μαρτίου, η Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει να αναγνωρίζει τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας που εκδίδονται από τις Φιλιππίνες, μία από τις μεγαλύτερες χώρες παγκοσμίως όσον αφορά την προσφορά ναυτικής εργασίας.  

Τον Δεκέμβριο του 2021, μετά από λεπτομερή αξιολόγηση του ισχύοντος συστήματος εκπαίδευσης και πιστοποίησης, η Επιτροπή ενημέρωσε τις Φιλιππίνες ότι η αναγνώριση των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας που εκδίδουν θα ανακληθεί, εκτός εάν ληφθούν σοβαρά μέτρα, τα οποία θα είναι σύμφωνα και με τη διεθνή σύμβαση για τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών (STCW). Έκτοτε, οι Φιλιππίνες έχουν καταβάλει σοβαρές προσπάθειες για να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις της εν λόγω συμφωνίας, ιδίως σε βασικούς τομείς όπως η παρακολούθηση, η εποπτεία και η εκτίμηση της κατάρτισης και της αξιολόγησης.  

Περισσότερα: Θαλάσσιες μεταφορές: Η Επιτροπή...

Τη Δευτέρα και την Τρίτη, 3 και 4 Απριλίου, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία κ. Φρανς Τίμερμανς θα επισκεφθεί την Αλβανία για να παραστεί στο Διεθνές Φόρουμ Τουρισμού που διοργανώνεται εκεί, αλλά και για να συζητήσει με εκπροσώπους της κυβέρνησης και ενδιαφερόμενα μέρη την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη χώρα όσον αφορά την πράσινη μετάβαση, μεταξύ άλλων σε τομείς όπως η δράση για το κλίμα, η προστασία του περιβάλλοντος και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Περισσότερα: Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Τίμερμανς...

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγερ, η Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου (FTC) των ΗΠΑ κ. Lina Khan και ο βοηθός γενικός εισαγγελέας αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κ. Jonathan Kanter συναντήθηκαν στην Ουάσινγκτον στο πλαίσιο της τρίτης συνεδρίασης του κοινού διαλόγου ΕΕ-ΗΠΑ για την πολιτική ανταγωνισμού στον τομέα της τεχνολογίας (TCPD). Ο διάλογος ξεκίνησε στις 7 Δεκεμβρίου 2021 με σκοπό την περαιτέρω εδραίωση των προσπαθειών συνεργασίας για τη διασφάλιση και την προώθηση του θεμιτού ανταγωνισμού στον ψηφιακό τομέα.

Περισσότερα: Ανταγωνισμός: Τρίτος κοινός διάλογος...