slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: τρία χρόνια μετά

Είναι η τρίτη επέτειος της ομιλίας του προέδρου Γιούνκερ για την κατάσταση της Ένωσης το 2016,, στην οποία ανήγγειλε τη σύσταση Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, το οποίο θα προσφέρει στους νέους τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων αλληλεγγύης σε ολόκληρη την ΕΕ.

Έκτοτε, περισσότεροι από 161 000 νέοι ηλικίας από 18 έως 30 ετών έχουν δηλώσει συμμετοχή στο Σώμα και η πρωτοβουλία έχει συμβάλει στη βελτίωση της ζωής πολλών ανθρώπων. Οι περισσότερες από τις χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες προσφέρουν ευκαιρίες εθελοντισμού — μεμονωμένα ή σε ομάδες. Ωστόσο, οι νέοι μπορούν επίσης να επωφεληθούν από πρακτική άσκηση και θέσεις εργασίας. Επιπλέον, οι νέοι μπορούν να διαμορφώσουν οι ίδιοι έργα αλληλεγγύης, στο πλαίσιο των οποίων αναλαμβάνουν, αναπτύσσουν και διαχειρίζονται δραστηριότητες που συμβάλλουν σε θετικές αλλαγές στην κοινότητά τους, ενώ ζουν στο εξωτερικό και αποκτούν πολύτιμες δεξιότητες.

περισσότερα : https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5556_el.pdf

Erasmus+: Η ΕΕ ενισχύει τη συμμετοχή των Αφρικανών φοιτητών και του πανεπιστημιακού προσωπικού το 2019

Η ΕΕ επένδυσε 17,6 εκατ. ευρώ επιπλέον για τη στήριξη 8 500 και πλέον νεοεπιλεχθέντων Αφρικανών φοιτητών και πανεπιστημιακού προσωπικού για τη συμμετοχή τους στο Erasmus+ το 2019 Η αύξηση αυτή της χρηματοδότησης του Erasmus+ είναι ένα ακόμη βήμα προς τη δέσμευση που ανακοίνωσε ο πρόεδρος κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης τον Σεπτέμβριο του 2018, για υποστήριξη 35 000 Αφρικανών φοιτητών και ερευνητών έως το 2020.

Μετά την πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Erasmus+ για το 2019 ο συνολικός αριθμός ανταλλαγών μεταξύ Αφρικής κι Ευρώπης ανήλθε στις 26 247 από την αρχή του προγράμματος το 2014, και πλησιάζει την επίτευξη του στόχου για παροχή στήριξης σε 35 000 άτομα έως το 2020, όπως είχε ανακοινωθεί στη συμμαχία Αφρικής-Ευρώπης για βιώσιμες επενδύσεις και θέσεις εργασίας. Φέτος, 8 555 Αφρικανοί και 4 649 Ευρωπαίοι φοιτητές και πανεπιστημιακό προσωπικό θα επωφεληθούν από ανταλλαγές στις 53 αφρικανικές χώρες και στις 34 ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+. Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να μείνουν στο εξωτερικό για διάστημα έως και ενός έτους, ενώ οι ανταλλαγές προσωπικού διαρκούν έως και δύο μήνες.

περισσότερα : https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5547_el.pdf

Εμβολιασμός: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αναδείξουν τα οφέλη των εμβολίων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συνδιοργανώνουν στις Βρυξέλλες την πρώτη παγκόσμια σύνοδο κορυφής για τον εμβολιασμό. Στόχος της συνόδου είναι η προώθηση δράσεων, σε παγκόσμιο επίπεδο, για την αναχαίτιση της εξάπλωσης των νόσων που προλαμβάνονται με εμβολιασμό και την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης για τα εμβόλια σε όλον τον κόσμο.

περισσότερα : https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5536_el.pdf

Δικαιοσύνη στην αλυσίδα τροφίμων: η Επιτροπή χαιρετίζει την υποστήριξη των κρατών μελών για μεγαλύτερη διαφάνεια των τιμών

Μετά τη ανταλλαγή απόψεων με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα θεσπίσει τώρα τα μέτρα για την καθιέρωση μεγαλύτερης διαφάνειας μέσω της βελτιωμένης κοινοποίησης τιμών σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων.

Μετά την απαγόρευση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και τη βελτίωση των όρων συνεργασίας των παραγωγών, η Επιτροπή παρουσίασε τον Μάιο ένα τρίτο στοιχείο για τη βελτίωση της δικαιοσύνης στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: την επιτάχυνση της συλλογής στοιχείων σχετικά με τις τιμές των γεωργικών προϊόντων διατροφής σε διάφορα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, προκειμένου να διαπιστωθεί ο τρόπος με τον οποίο καθορίζονται οι τιμές.

Η μεγαλύτερη διαφάνεια θα επιτρέψει σε διάφορους παράγοντες να κάνουν πιο συνειδητές επιλογές και να κατανοήσουν καλύτερα τη διαμόρφωση των τιμών και την ανάπτυξη τάσεων σε όλο το μήκος της αλυσίδας τροφίμων. Μπορεί επίσης να υποστηρίξει τη λήψη καλύτερων επιχειρηματικών αποφάσεων, καθώς και την καλύτερη διαχείριση του κινδύνου, και να βελτιώσει την εμπιστοσύνη.

περισσότερα : https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5550_el.pdf