slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Εμπορικές συνομιλίες ΕΕ-ΗΠΑ: ορόσημο που επιτεύχθηκε όσον αφορά την αμοιβαία αναγνώριση φαρμάκων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες υλοποίησαν ένα σημαντικό στοιχείο της κοινής δήλωσης που συμφωνήθηκε από τους προέδρους Γιούνκερ και Τράμπ τον Ιούλιο του 2018. Η θετική διατλαντική εμπορική ατζέντα που καθορίστηκε στην κοινή δήλωση περιλαμβάνει δέσμευση και από τις δύο πλευρές να μειώσουν τους φραγμούς και να αυξήσουν το εμπόριο σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων.

Η αναγνώριση σήμερα από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ ( FDA ) της Σλοβακίας, του τελευταίου μέλους της ΕΕ του οποίου η αξιολόγηση εκκρεμούσε, σηματοδοτεί την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης ΕΕ-ΗΠΑ (MRA) για τις επιθεωρήσεις εγκαταστάσεων παραγωγής φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση στις αντίστοιχες επικράτειές τους. Αυτό μπορεί να καταστήσει ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή τη διάθεση φαρμάκων στην αγορά και για τις δύο πλευρές.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4090_el.pdf

Κανόνες της ΕΕ για τους καταναλωτές: Η πλατφόρμα Airbnb συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρχές προστασίας των καταναλωτών της ΕΕ, βελτιώνοντας τον τρόπου με τον οποίο παρουσιάζει τις προσφορές της.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι, κατόπιν διαπραγματεύσεων με την Airbnb, η πλατφόρμα έχει βελτιώσει και αποσαφηνίσει πλήρως τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει τις προσφορές καταλυμάτων στους καταναλωτές, οι οποίες είναι πλέον σύμφωνες με τα πρότυπα που ορίζονται στο δίκαιο της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών. Αυτό αποτελεί συνέχεια του αιτήματος που διατύπωσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι αρχές προστασίας των καταναλωτών της ΕΕ τον Ιούλιο του 2018.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3990_el.pdf

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας: η Επιτροπή προτείνει στρατηγική για την περίοδο 2021-2027

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την επικαιροποίηση της νομικής βάσης του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), καθώς και το νέο στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας του για την περίοδο 2021-2027.

Το EIT είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός της ΕΕ που δημιουργήθηκε το 2008 με σκοπό να ενισχύει την ικανότητα της Ευρώπης να καινοτομεί. Οι προτάσεις που εγκρίθηκαν σήμερα θα ευθυγραμμίσουν το ΕΙΤ με το επόμενο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία (2021-2027), ώστε να υλοποιηθεί η δέσμευση της Επιτροπής για την περαιτέρω ενίσχυση του δυναμικού της Ευρώπης για καινοτομία. Το ΕΙΤ, με προτεινόμενο προϋπολογισμό 3 δισ. ευρώ —γεγονός που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 600 εκατ. ή αύξηση σε ποσοστό 25 % σε σύγκριση με το τρέχον στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας (2014-2020)—, θα χρηματοδοτήσει δραστηριότητες υφιστάμενων και νέων κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ), και θα στηρίξει την ικανότητα 750 ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για καινοτομία.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3849_el.pdf

Θερινές οικονομικές προβλέψεις 2019: η ανάπτυξη επισκιάζεται από εξωτερικούς παράγοντες

Η ευρωπαϊκή οικονομία προβλέπεται να σημειώσει ανάπτυξη για έβδομο συνεχόμενο έτος το 2019, καθώς αναμένεται επέκταση των οικονομιών όλων των κρατών μελών. Η ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους ήταν ισχυρότερη από την αναμενόμενη, γεγονός που οφείλεται σε ορισμένους προσωρινούς παράγοντες, όπως οι ήπιες χειμερινές συνθήκες και η ανάκαμψη των πωλήσεων αυτοκινήτων. Επίσης, επωφελήθηκε από μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής, χάρη στα οποία τονώθηκε το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών σε διάφορα κράτη μέλη. Ωστόσο, οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές για την ευρωπαϊκή οικονομία επισκιάζονται από εξωτερικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των παγκόσμιων εμπορικών εντάσεων και της έντονης πολιτικής αβεβαιότητας. Οι παράγοντες αυτοί εξακολουθούν να επηρεάζουν αρνητικά την εμπιστοσύνη στον μεταποιητικό τομέα, τον πλέον εκτεθειμένο στο διεθνές εμπόριο, και προβλέπεται να αποδυναμώσουν τις προοπτικές ανάπτυξης για το υπόλοιπο του έτους.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3850_el.pdf