eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

H Κοινή Επιχείρηση για την Ευρωπαϊκή Υπολογιστική Υψηλών Επιδόσεων, η οποία συγκεντρώνει ευρωπαϊκούς πόρους για την αγορά και εγκατάσταση υπερυπολογιστών και τεχνολογιών παγκόσμιας κλάσης, συνυπέγραψε σύμβαση ύψους 144,5 εκατ. ευρώ για την αγορά του υπερυπολογιστή LUMI.

Η Ευρώπη πρωτοστατεί στις επενδύσεις σε υπερυπολογιστικές υποδομές επόμενης γενιάς που θα είναι προσβάσιμες σε όλους τους ερευνητές, τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης και θα επιτρέψουν την υλοποίηση εκατοντάδων νέων εφαρμογών στην τεχνητή νοημοσύνη, την εξατομικευμένη ιατρική, τον σχεδιασμό φαρμάκων και υλικών, τη γονιδιωματική, τις μετεωρολογικές προβλέψεις, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής κ.α.

Οι θετικές επιπτώσεις των υπερυπολογιστών στην κοινωνία είναι ήδη ορατές σε διάφορους τομείς, π.χ. στην καταπολέμηση σοβαρών ασθενειών όπως ο καρκίνος, ο κορονοϊός και άλλες ιογενείς λοιμώξεις, στη στήριξη της πράσινης μετάβασης και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, την υποβοήθηση του αστικού και αγροτικού σχεδιασμού, τη διαχείριση των αποβλήτων και των υδάτων και τον έλεγχο της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, χάρη στην χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ κοινοπραξία Exscalate4CoV, υπερυπολογιστές βοηθούν τους επιστήμονες να βρουν αποτελεσματική θεραπεία για νοσούντες από COVID-19. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η πρωτοβουλία της ΕΕ «Προορισμός: Γη» που έχει στόχο την ανάπτυξη ενός υψηλής ακριβείας ψηφιακού μοντέλου της Γης, το οποίο μπορεί να βελτιώσει τις μετεωρολογικές προβλέψεις, τη διαχείριση των υδάτων και την περιβαλλοντική μοντελοποίηση.

Περισσότερα: Η ΕΕ επενδύει άλλα 144,5 εκατ. ευρώ σε...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη στην εναρκτήρια έκδοση κοινωνικού ομολόγου στο πλαίσιο του μέσου EU SURE, ύψους 17 δισ. Ευρώ, για να συμβάλει στη διατήρηση των ατόμων στις θέσεις εργασία τους. Η έκδοση αφορούσε δύο ομόλογα, ένα ποσού 10 δισεκατομμυρίων ευρώ ληξιπρόθεσμο τον Οκτώβριο του 2030 και ένα ποσού 7 δισεκατομμυρίων ευρώ ληξιπρόθεσμο το 2040. Το ενδιαφέρον των επενδυτών για αυτά τα μέσα υψηλής διαβάθμισης ήταν πολύ έντονο και η έκδοση υπερκαλύφθηκε πάνω από 13 φορές, με αποτέλεσμα ευνοϊκούς όρους τιμολόγησης και για τα δύο ομόλογα.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1954/IP_20_1954_EL.pdf

Η τουρκοκυπριακή κοινότητα επέλεξε τον κ. Ερσίν Τατάρ ως τον νέο ηγέτη της. Είναι σημαντικό τώρα να υπάρξει εποικοδομητική δέσμευση με σκοπό την επίτευξη συνολικής διευθέτησης και της επανένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και παραμένει πλήρως προσηλωμένη σε μια συνολική διευθέτηση του κυπριακού ζητήματος και στην επανένωση, στη βάση μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, στο πλαίσιο του ΟΗΕ και σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ), συμπεριλαμβανομένων των ψηφισμάτων 550 και 789 του ΣΑΗΕ, καθώς και σύμφωνα με τις αρχές στις οποίες βασίζεται η ΕΕ. Μια λύση στο κυπριακό ζήτημα θα ήταν προς όφελος της Κύπρου και της ΕΕ γενικότερα.

Η ΕΕ είναι έτοιμη να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην υποστήριξη αυτών των διαπραγματεύσεων. Ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην ανατολική Μεσόγειο και η ανάπτυξη συνεργατικών και αμοιβαία επωφελών σχέσεων μεταξύ όλων των εταίρων της περιοχής, σε διμερές και πολυμερές επίπεδο, είναι προς το στρατηγικό συμφέρον της ΕΕ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_1957/STATEMENT_20_1957_EN.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ύψους 450 εκατ. ευρώ για τη στήριξη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού, των μεταφορών, των κατασκευών και της ενέργειας, οι οποίοι έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τα μέτρα που επιβλήθηκαν για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Το μέτρο εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Η στήριξη θα παρασχεθεί υπό μορφή επιδοτούμενων δανείων και θα απευθύνεται σε εταιρείες με έως 3 000 εργαζομένους στους παραπάνω τομείς.

Το καθεστώς θα χρηματοδοτηθεί από τους πόρους του ελληνικού Ταμείου Υποδομών («ΤΑΜΥΠΟΔ»), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το ελληνικό κράτος. Διαχειριστής του ΤΑΜΥΠΟΔ είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Το καθεστώς θα υλοποιηθεί μέσω τοπικών τραπεζών για λογαριασμό του ελληνικού Ταμείου Υποδομών, το οποίο απαιτεί από τις τράπεζες να παρέχουν συμπληρωματική προς τα δημόσια δάνεια χρηματοδότηση.

Στόχος του μέτρου είναι να βοηθήσει τους δικαιούχους να καλύψουν ανάγκες ρευστότητας και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια της έξαρσης του κορονοϊού και μετά από αυτήν.

Περισσότερα: Κρατικές ενισχύσεις: 450 εκατ. ευρώ...