slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Ευρωπαϊκή ημέρα ενημέρωσης για τα αντιβιοτικά 2018: πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να σταματήσουμε την αλόγιστη χρήση των αντιβιοτικών

Η Επιτροπή δημοσίευσε τα αποτελέσματα μιας νέας έρευνας του Ευρωβαρόμετρου με θέμα τις γνώσεις των πολιτών σχετικά με τα αντιβιοτικά, καθώς και τις γενικότερες τάσεις όσον αφορά τη χρήση τους, ενόψει της 11ης Ευρωπαϊκής Ημέρας Ενημέρωσης για τα Αντιβιοτικά.

Η έρευνα δείχνει ότι έχουν σημειωθεί θετικές εξελίξεις σε σχέση με τη χρήση των αντιβιοτικών: Το 32 % των συμμετεχόντων δήλωσε ότι είχε λάβει αντιβιοτικά κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες, ενώ στην έρευνα του 2009 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 40 %. Ωστόσο, πολλά απ' αυτά τα αντιβιοτικά καταναλώθηκαν άσκοπα: το 20 % των αντιβιοτικών ελήφθησαν για την αντιμετώπιση γρίπης ή κρυολογήματος και το 7 % των συμμετεχόντων κατανάλωσε αντιβιοτικά χωρίς συνταγή γιατρού. Το 66 % των ατόμων που απάντησαν γνωρίζει ότι τα αντιβιοτικά δεν δρουν κατά του κρυολογήματος και το 43 % έχει επίγνωση του γεγονότος ότι τα αντιβιοτικά δεν είναι αποτελεσματικά ενάντια στους ιούς. Πάνω από τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων θα ήθελαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αντιβιοτικά.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6405_el.pdf

191 εκατ. ευρώ για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων διατροφής, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό

Τα προγράμματα του 2019 για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ θα επικεντρωθούν κυρίως στις αγορές εκτός της ΕΕ με το υψηλότερο δυναμικό ανάπτυξης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 14 Νοεμβρίου το πρόγραμμα εργασίας για την πολιτική προώθησης του 2019, το οποίο προβλέπει τη διάθεση 191,6 εκατ. ευρώ για προγράμματα που έχουν επιλεγεί για συγχρηματοδότηση από την ΕΕ - αύξηση κατά 12,5 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2018. 89 εκατ. ευρώ θα χορηγηθούν για εκστρατείες στις χώρες με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, όπως ο Καναδάς, η Κίνα, η Κολομβία, η Ιαπωνία, η Κορέα, το Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μέρος των χρημάτων θα διατεθεί για την προώθηση συγκεκριμένων προϊόντων, όπως οι επιτραπέζιες ελιές.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6404_el.pdf

Κοινή δήλωση του αντιπροέδρου Άνσιπ και της επιτρόπου Γκάμπριελ με την οποία χαιρετίζουν την ψήφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τους νέους κανόνες της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε σήμερα υπέρ της θέσπισης ενός Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και της ίδρυσης ενός Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, όπως είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2016, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς Άντρους Άνσιπ και η επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας Μαρίγια Γκάμπριελ, χαιρέτισαν το αποτέλεσμα σε κοινή δήλωση:

«Η σημερινή ψήφος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ένα θετικό και αναγκαίο βήμα για να διασφαλίσουμε ότι ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στην ΕΕ ανταποκρίνεται στους στόχους του. Οι νέοι κανόνες για τις τηλεπικοινωνίες που θα θεσπιστούν ως συνέπεια τώρα, αποτελούν σημαντικό θεμέλιο για το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης και πηγή νέων ψηφιακών δικαιωμάτων για τους Ευρωπαίους πολίτες. Είναι ζωτικής σημασίας για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών συνδεσιμότητας των Ευρωπαίων και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.  Επιπλέον, θέτουν τα θεμέλια για την ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G σε ολόκληρη την Ευρώπη.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6419_el.pdf

Προετοιμασία για το Brexit: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, να μπορούν οι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου να ταξιδεύουν στην ΕΕ χωρίς βίζα – εφόσον το Ηνωμένο Βασίλειο δεχτεί το ίδιο για όλους τους πολίτες της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης (βίζας) για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που ταξιδεύουν στην ΕΕ μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα χρειάζονται βίζα για να ταξιδεύουν στον χώρο Σένγκεν για βραχεία διαμονή 90 ημερών το πολύ εντός οποιασδήποτε περιόδου 180 ημερών. Στην περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ χωρίς την επίτευξη συμφωνίας, η ρύθμιση αυτή θα ισχύει από τις 30 Μαρτίου 2019. Αντίθετα, αν επιτευχθεί συμφωνία, η ρύθμιση θα ισχύει από το τέλος της μεταβατικής περιόδου, όπως ορίζεται στη συμφωνία αποχώρησης. Η πρόταση αυτή αποτελεί συνέχεια της σταθερής δέσμευσης της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία κατά τις διαπραγματεύσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στα δικαιώματα των πολιτών.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6402_el.pdf