eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Φέτος το καλοκαίρι ευρωπαϊκές κλασικές ταινίες θα προβληθούν σε ορισμένους από τους πιο εμβληματικούς χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης.

Έως τα τέλη Σεπτεμβρίου κλασικές ταινίες από όλη την ΕΕ θα προβάλλονται δωρεάν σε ένα ευρύ φάσμα χώρων σε 13 χώρες της ΕΕ — από μικρές πόλεις έως πρωτεύουσες — για την ανάδειξη της πλούσιας και ποικιλόμορφης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης. Στο πλαίσιο της ευρύτερης αποκατάστασης και ψηφιοποίησης ταινιών κινηματογραφικής κληρονομιάς, η σειρά εκδηλώσεων «Σεζόν κλασικών ταινιών» υποστηρίζεται από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη - MEDIA».

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3430_el.pdf

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Mercosur κατέληξαν σήμερα σε πολιτική συμφωνία για μια φιλόδοξη, ισορροπημένη και συνολική εμπορική συμφωνία. Το νέο εμπορικό πλαίσιο —μέρος μιας ευρύτερης συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των δύο περιοχών— θα εδραιώσει μια στρατηγική πολιτική και οικονομική εταιρική σχέση και θα δημιουργήσει και για τις δύο πλευρές σημαντικές ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη, με σεβασμό στο περιβάλλον και διασφάλιση των συμφερόντων των καταναλωτών της ΕΕ και των ευαίσθητων οικονομικών της τομέων.

Η ΕΕ είναι ο πρώτος σημαντικός εταίρος που συνάπτει εμπορική συμφωνία με τη Mercosur, μια ομάδα χωρών που περιλαμβάνει την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη. Η συμφωνία που συνήφθη σήμερα θα καλύψει πληθυσμό 780 εκατομμυρίων ατόμων και θα παγιώσει τις στενές πολιτικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Mercosur. Η συμφωνία αποτυπώνει τη σαφή δέσμευση αμφότερων των περιοχών στο διεθνές εμπόριο που βασίζεται σε κανόνες και θα δώσει στις ευρωπαϊκές εταιρείες σημαντικό προβάδισμα σε μια αγορά με τεράστιο οικονομικό δυναμικό. Θα προωθήσει τις σημαντικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις και τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού που βρίσκονται σε εξέλιξη στις χώρες της Mercosur. Η συμφωνία ενστερνίζεται τα υψηλότερα πρότυπα όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτών, καθώς επίσης την αρχή της πρόληψης για την ασφάλεια των τροφίμων και τους περιβαλλοντικούς κανόνες, και περιέχει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τα εργασιακά δικαιώματα και την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα και των συναφών κανόνων επιβολής.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3396_el.pdf

Τι είναι ο κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα;

Ο κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της δικαστικής συνεργασίας της ΕΕ σε διασυνοριακές γαμικές διαφορές (διαζύγιο, χωρισμός, ακύρωση γάμου) και διαφορές γονικής μέριμνας, συμπεριλαμβανομένων της επιμέλειας, των δικαιωμάτων προσωπικής επικοινωνίας και της διεθνούς απαγωγής παιδιών. Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη, με εξαίρεση τη Δανία, από την 1η Μαρτίου 2005.

Δεδομένης της αύξησης του αριθμού των διεθνών οικογενειών, οι οποίες εκτιμάται ότι ανέρχονται σήμερα σε 16 εκατομμύρια, οι διασυνοριακές διαφορές σε οικογενειακές υποθέσεις έχουν αυξηθεί στην ΕΕ. Τα διεθνή διαζύγια στην ΕΕ ανέρχονται σε περίπου 140.000 ετησίως. Οι υποθέσεις απαγωγής παιδιών από γονείς εντός της ΕΕ ανέρχονται σε περίπου 1.800 ετησίως.

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα ορισμένες βελτιώσεις στους κανόνες της ΕΕ («κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα») που προστατεύουν τα παιδιά στο πλαίσιο διασυνοριακών διαφορών σε σχέση με τη γονική μέριμνα και την απαγωγή παιδιών. Οι νέοι κανόνες («αναδιατύπωση του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα») καθιστούν τις δικαστικές διαδικασίες σαφέστερες, ταχύτερες και πιο αποτελεσματικές. Βασίζονται στην πρόταση που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2016.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-3374_el.pdf

Η ΕΕ αναγνωρίζει τις μεταρρυθμίσεις στις οποίες προέβη η Ταϊβάν κατά τα τελευταία τρεισήμισι έτη για την αντιμετώπιση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΠΛΑ). Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να άρει την κίτρινη κάρτα, αναγνωρίζοντας την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ταϊβάν και τη σημαντική αναβάθμιση του νομικού και διοικητικού της συστήματος στον τομέα της αλιείας, με στόχο την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας.

Ο Καρμένου Βέλα, Επίτροπος Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, δήλωσε τα εξής: «Επικροτώ τις σημαντικές προσπάθειες που κατέβαλε η Ταϊβάν για τη μεταρρύθμιση του νομικού της πλαισίου στον τομέα της αλιείας, την εφαρμογή νέων εργαλείων ελέγχου και τη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων θαλάσσιας αλιείας. Ο διάλογος της ΕΕ με την Ταϊβάν κατέδειξε και πάλι ότι η διεθνής συνεργασία αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη για την υγιέστερη διαχείριση των ωκεανών.»

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3397_el.pdf