Νέα - Δελτία Τύπου

Η πρώτη σύμβαση που διαπραγματεύθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξ ονόματος των κρατών μελών της ΕΕ με φαρμακευτική εταιρεία τέθηκε σε ισχύ μετά την επίσημη υπογραφή της από την AstraZeneca και την Επιτροπή. Η σύμβαση θα επιτρέψει σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ την αγορά εμβολίου κατά της COVID-19, καθώς και τη δωρεά του σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος ή την ανακατεύθυνσή του σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Μέσω της σύμβασης, τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν 300 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της AstraZeneca, με δικαίωμα προαίρεσης για ακόμη 100 εκατομμύρια δόσεις, που θα διανεμηθούν κατ' αναλογία βάσει του πληθυσμού.

Η Επιτροπή συνεχίζει να συζητά παρόμοιες συμφωνίες με άλλους παρασκευαστές εμβολίων και έχει ολοκληρώσει επιτυχώς διερευνητικές συνομιλίες με τη Sanofi-GSK στις 31 Ιουλίου, την Johnson & Johnson στις 13 Αυγούστου, την CureVac στις 18 Αυγούστου και τη Moderna στις 24 Αυγούστου.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1524/IP_20_1524_EL.pdf

Η Επιτροπή εγκρίνει ένα δεύτερο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης για τη βοήθεια προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Το εν λόγω δεύτερο Πρόγραμμα Δράσης ανέρχεται σε συνολικό ποσό 31,6 εκατομμυρίων ευρώ και στόχο έχει τη στήριξη νέων έργων που διευκολύνουν την επανένωση της Κύπρου. Έρχεται να προστεθεί στα 5 εκατομμύρια ευρώ που εγκρίθηκαν στις αρχές του τρέχοντος έτους.

Οι προτεραιότητες του προγράμματος περιλαμβάνουν τη στήριξη για την προετοιμασία και τη χρηματοδότηση βασικών έργων υποδομής, καθώς και στήριξη για την προστασία του περιβάλλοντος. Προβλέπονται περαιτέρω μέτρα για τη βελτίωση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, που χρησιμοποιείται από την τουρκοκυπριακή κοινότητα, καθώς και για μια δέσμη οικονομικών κινήτρων με βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στήριξη, με έμφαση σε μια πιο πράσινη, βιώσιμη και ανθεκτική οικονομία ως απάντηση στην οικονομική κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία του κορονοϊού. Θα παρασχεθεί επίσης στήριξη για τη βελτίωση της ασφάλειας των τροφίμων, την παροχή στατιστικών στοιχείων, την εκπαίδευση ειδικών αναγκών και τη διά βίου μάθηση.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1490/IP_20_1490_EL.pdf

Ποιος είναι ο ρόλος των νέων στο μέλλον της Ευρώπης;
What is the role of young people in the future of Europe?
Η καταληκτική ημερομηνία για τις εγγραφές είναι: 8 Σεπτέμβρη 2020
 
Η συνεδρίαση του Προεδρείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) που θα πραγματοποιηθεί στο ομόσπονδο κράτος της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας ( περιφερειακό κοινοβούλιο) Landtag in Düsseldorf στις 11 Σεπτεμβρίου θα περιλαμβάνει μια ηλεκτρονική εκδήλωση με φοιτητές, νέους και νέες τοπικούς πολιτικούς και πολιτικούς από όλη την Ευρώπη.
Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συζητήσουν με πολιτικούς που εργάζονται τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ τόσο για το μέλλον της Ευρώπης όσο και για τον ρόλο των νέων.
​​
Περισσότερα: Ποιος είναι ο ρόλος των νέων στο...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δέσμη προτάσεων που αποσκοπούν στην αύξηση του εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών της χωρών στο πανευρωμεσογειακό περιφερειακό πλαίσιο, ώστε να διευκολυνθεί η οικονομική ανάκαμψη μετά την πανδημία του κορονοϊού. Οι σημερινές προτάσεις θα εκσυγχρονίσουν τις προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με 20 εμπορικούς εταίρους της πανευρωμεσογειακής ζώνης, καθιστώντας τους «κανόνες καταγωγής» που περιλαμβάνονται στις εν λόγω συμφωνίες πιο ευέλικτους και φιλικούς προς τις επιχειρήσεις.

Οι προτάσεις αυτές αποσκοπούν στην τροποποίηση των διμερών συμφωνιών της ΕΕ με τις ακόλουθες χώρες: Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ελβετία, Φερόες Νήσοι, Τουρκία, Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Παλαιστίνη[1], Γεωργία, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Ουκρανία, Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Σερβία και Κοσσυφοπέδιο.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1515/IP_20_1515_EL.pdf