Νέα - Δελτία Τύπου

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής επισκέπτεται την Ελλάδα, στις 2-3 Ιουλίου 2020. 

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτης Σχοινάς θα επισκεφτεί την Πάτρα όπου θα είναι κεντρικός ομιλητής στο 8ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης στις 21:30.

Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020, στις 14.30, ο Αντιπρόεδρος θα συναντηθεί με την Α.Ε. Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέπεμψε την Αυστρία, το Βέλγιο και τις Κάτω Χώρες στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αίτημα επιβολής οικονομικών κυρώσεων, επειδή δεν μετέφεραν πλήρως την 4η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLD4) στο εθνικό τους δίκαιο.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος Βάλντις Ντομπρόβσκις δήλωσε σχετικά: «Έχουμε θεσπίσει άρτιους κανόνες της ΕΕ, οι οποίοι όμως πρέπει να εφαρμόζονται με συνέπεια και αποτελεσματικότητα. Θα διασφαλίσουμε ότι όλοι τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα εφαρμόζουν αυστηρά τους κανόνες. Έχουμε κινήσει πολλές διαδικασίες επί παραβάσει για να διασφαλιστεί η πλήρης μεταφορά και εφαρμογή των κανόνων μας.»

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1228/IP_20_1228_EL.pdf

Η Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την αναθεωρημένη οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα προσφέρουν ένα πρακτικό εργαλείο για την προώθηση ευρωπαϊκών έργων σε περιεχόμενο οπτικοακουστικών μέσων, στηρίζοντας με τον τρόπο αυτόν την πολιτισμική πολυμορφία και παρέχοντας περισσότερες επιλογές στους Ευρωπαίους καταναλωτές. Θα συμβάλουν επίσης στην καλύτερη προστασία των χρηστών πλατφορμών βίντεο κατά παραγγελία και διαμοιρασμού βίντεο, ιδίως των ανηλίκων, από τη ρητορική μίσους και το επιβλαβές περιεχόμενο.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1209/IP_20_1209_EL.pdf

Δέσμη παραβάσεων Ιουλίου: κυριότερες αποφάσεις

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 97 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_20_1212/INF_20_1212_EL.pdf