eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Την 1η Δεκεμβρίου 2019 θα συμπληρωθούν 10 χρόνια από τότε που ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ έγινε νομικά δεσμευτικός, με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας την 1 Δεκεμβρίου 2009. Για να γιορταστεί η επέτειος αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από κοινού με τη φινλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), διοργανώνει αύριο συνέδριο με στόχο να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να βελτιωθεί η χρήση του Χάρτη και η ενημέρωση γι' αυτόν, ώστε να αξιοποιείται καλύτερα από τους πολίτες της ΕΕ.

Ο Χάρτης ενστερνίζεται και προστατεύει τις βασικές ευρωπαϊκές αξίες, οι οποίες αντικατοπτρίζονται σε όλες τις νομικές και πολιτικές πρωτοβουλίες της ΕΕ, όπως ο γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων και οι νέοι κανόνες για την προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων και των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Ο Χάρτης αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο για τη διασφάλιση της προώθησης και της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6252/IP_19_6252_EL.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2020 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Ο αναμενόμενος προϋπολογισμός ύψους 117 εκατ. ευρώ θα διατεθεί σε δραστηριότητες αλληλεγγύης, προσφέροντας νέες ευκαιρίες στους νέους να στηρίξουν συνανθρώπους μας σε ευρύ φάσμα τομέων.

Ο κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, Επίτροπος αρμόδιος για θέματα Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, δήλωσε: «Σε μία μόνο τριετία, περισσότεροι από 175 000 νέοι έχουν εγγραφεί στη βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι είναι έτοιμοι να στηρίξουν άτομα και κοινότητες που έχουν ανάγκη. Πάνω από 30 000 νέοι έχουν ήδη δραστηριοποιηθεί σε έργα επιτόπου. Αυτό δείχνει ότι η νεότερη γενιά έχει δεσμευτεί να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας πιο συνεκτικής και πιο αλληλέγγυας κοινωνίας. Με την πρόσκληση για το 2020 που δημοσιεύτηκε σήμερα, η ΕΕ στηρίζει τις οργανώσεις που δίνουν τη δυνατότητα σε όσους νέους έχουν εγγραφεί να συμμετέχουν εκεί όπου χρειάζεται, ενώ ταυτόχρονα αποκτούν ανεκτίμητες εμπειρίες.»

Οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δράσεις είναι έργα εθελοντισμού, συμπράξεις εθελοντισμού, ομάδες εθελοντισμού σε τομείς υψηλής προτεραιότητας, πρακτική άσκηση, θέσεις εργασίας και έργα αλληλεγγύης.

Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς των χωρών που συμμετέχουν, οι οποίοι έχουν λάβει το σχετικό σήμα ποιότητας, μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης για την υλοποίηση έργων.

Επιπλέον, ομάδες νέων που έχουν εγγραφεί στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν χρηματοδοτική στήριξη ώστε να υλοποιήσουν τα δικά τους έργα στην τοπική τους κοινότητα.

Οι προθεσμίες για την υποβολή των σχεδίων είναι μεταξύ 5 Φεβρουαρίου και 1 Οκτωβρίου 2020, ανάλογα με το είδος της δράσης.

Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης περιλαμβάνονται στα παρόντα ενημερωτικά δελτία.

περισσότερα : https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-6253_en.pdf

Το σύστημα ΦΠΑ της ΕΕ θα αποκτήσει περισσότερα εφόδια ώστε να αντιμετωπίσει την απάτη στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, χάρη σε νέους κανόνες που συμφωνήθηκαν σήμερα από τα κράτη μέλη. Χάρη στη σημερινή συμφωνία, χρήσιμα δεδομένα για τις διαδικτυακές αγορές θα καταστούν για πρώτη φορά διαθέσιμα στις αρχές καταπολέμησης της απάτης, ώστε να βοηθηθούν στον αγώνα τους κατά της απάτης σε θέματα ΦΠΑ στον συγκεκριμένο τομέα, η οποία υπολογίζεται σε 5 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου ετησίως στην ΕΕ.

Μερικές ακόμη αποφάσεις που έλαβαν σήμερα οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ στον τομέα του ΦΠΑ θα συμβάλουν στη μείωση της γραφειοκρατίας για τις ΜΜΕ και στην απλούστευση των κανόνων για τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης για τις ένοπλες δυνάμεις των κρατών μελών της ΕΕ.

«Με μια πληθώρα προτάσεων που υπέβαλε την τελευταία πενταετία, η παρούσα Επιτροπή έχει σημειώσει με διακριτικό τρόπο εξαιρετικές επιδόσεις όσον αφορά την απλούστευση του συστήματος ΦΠΑ της ΕΕ, μειώνοντας τα περιθώρια απάτης και διευκολύνοντας τη ζωή των νομοταγών επιχειρήσεων. Υπάρχει σαφής σύμπνοια με τα κράτη μέλη ως προς αυτούς τους στόχους και ευελπιστώ ότι αυτή η δυναμική θα υλοποιηθεί με μια ευρεία μεταρρύθμιση ολόκληρης της νομοθεσίας που διέπει το σύστημα», δήλωσε ο κ. Πιέρ Μοσκοβισί, επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων.

περισσότερα : https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6232_el.pdf

Τα κράτη μέλη της ΕΕ ενέκριναν σήμερα την εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Σινγκαπούρης. Αυτό σημαίνει ότι η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την 21η Νοεμβρίου.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, δήλωσε: «Πρόκειται για την πρώτη διμερή εμπορική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας και θα αποτελέσει θεμέλιο λίθο για μια στενότερη σχέση μεταξύ της Ευρώπης και μιας από τις πιο δυναμικές περιοχές του κόσμου. Επισφραγίζει τις προσπάθειες της παρούσας Επιτροπής να δημιουργήσει ένα δίκτυο εταίρων προσηλωμένων στο ανοικτό, δίκαιο και βασισμένο σε κανόνες εμπόριο. Από την ανάληψη των καθηκόντων μου το 2014 μέχρι σήμερα, το εμπόριο έχει δημιουργήσει 5 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας στην ΕΕ, και πλέον συμβάλλει στην απασχόληση 36 εκατομμυρίων ατόμων. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αντιπροσωπεύει το 35 % του ΑΕΠ της ΕΕ, δείχνει πόσο σημαντικό είναι το εμπόριο για την ευημερία της Ευρώπης.»

περισσότερα : https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6222_el.pdf