Νέα - Δελτία Τύπου

Η Επιτροπή εγκαινιάζει την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Καινοτομίας, ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως προγράμματα για την επίδειξη καινοτόμων τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, που χρηματοδοτείται από τα έσοδα του πλειστηριασμού των δικαιωμάτων εκπομπών από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ. Το Ταμείο Καινοτομίας θα χρηματοδοτήσει ρηξικέλευθες τεχνολογίες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, την αποθήκευση ενέργειας και τη δέσμευση, χρήση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα. Θα δώσει ώθηση στην πράσινη ανάκαμψη δημιουργώντας τοπικές θέσεις εργασίας ανθεκτικές στις μελλοντικές εξελίξεις, ανοίγοντας τον δρόμο για την κλιματική ουδετερότητα και ενισχύοντας την ευρωπαϊκή τεχνολογική πρωτοπορία σε παγκόσμια κλίμακα.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1250/IP_20_1250_EL.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε μια ανανεωμένη έκδοση της διαδικτυακής πύλης «Πείτε την άποψή σας». Αυτή η διαδικτυακή πλατφόρμα καλεί όλους τους πολίτες (συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων) να διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής σε βασικά στάδια της νομοθετικής διαδικασίας. Η νέα έκδοση θα βελτιώσει περαιτέρω τις διαβουλεύσεις και την επικοινωνία της Επιτροπής με το κοινό, ενισχύοντας και τη διαφάνεια. Στόχος είναι να βελτιωθεί η ποιότητα της διαδικασίας χάραξης των πολιτικών της ΕΕ, χάρη στη συμβολή όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, μέσω της πύλης.

Η νέα έκδοση διευκολύνει το κοινό να βρει στην πύλη την πρωτοβουλία της Επιτροπής που το ενδιαφέρει περισσότερο, χάρη σε βελτιωμένες λειτουργίες αναζήτησης. Η πύλη είναι πιο εύχρηστη, ώστε το κοινό να μπορεί να διατυπώνει τις απόψεις του έχοντας απευθείας πρόσβαση στις πλέον πρόσφατες διαβουλεύσεις υψηλού ενδιαφέροντος στην αρχική σελίδα, όπως η διαβούλευση για τη στρατηγική βιώσιμης και έξυπνης κινητικότητας.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1240/IP_20_1240_EL.pdf

Η Επιτροπή δημοσιεύει τον πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς για το 2020, ο οποίος δείχνει ότι, παρά τις βελτιώσεις σε ορισμένους τομείς, τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Όπως έδειξε η εμπειρία της κρίσης του κορονοϊού, η εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς έχει κρίσιμη σημασία για την εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας προμηθειών σε ολόκληρη την ΕΕ και ζωτική σημασία για την ταχεία ανάκαμψη της ενωσιακής οικονομίας. Τα αποτελέσματα του φετινού πίνακα αποτελεσμάτων, ο οποίος διατίθεται ως διαδικτυακό εργαλείο, καταδεικνύουν πόσο σημαντική είναι η ανανεωμένη έμφαση που δίνεται στην εφαρμογή και την επιβολή των κανόνων, όπως περιγράφεται στο σχέδιο δράσης για την επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς της Επιτροπής, το οποίο εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2020. Πάνω απ' όλα, για να λειτουργεί πλήρως η ενιαία αγορά, χρειάζεται τη σύμπραξη μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών. Η πρόσφατα συσταθείσα ειδική ομάδα για την επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς θα αποτελέσει ένα από τα βασικά εργαλεία για την προώθηση μιας τέτοιας συνεργατικής προσέγγισης μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1243/IP_20_1243_EL.pdf

Η επίτευξη ταχείας και φιλόδοξης συμφωνίας επί του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη θα αποτελέσει την ύψιστη προτεραιότητα της ΕΕ κατά τις επόμενες εβδομάδες.

Η Επιτροπή έχει διατυπώσει προτάσεις που ανταποκρίνονται δυναμικά στις ανάγκες της Ευρώπης για την ανάκαμψη και θα θέσουν τα θεμέλια μιας πιο βιώσιμης και ανθεκτικής οικονομίας για τις μελλοντικές γενιές. Από τις 27 Μαΐου που η Επιτροπή υπέβαλε τις προτάσεις της για το μέσο ανάκαμψης NextGenerationEU και το αναθεωρημένο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027, έχουν γίνει εντατικές επαφές τόσο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και με το Συμβούλιο. Οι εποικοδομητικές αυτές ανταλλαγές απόψεων κατέδειξαν ότι υπάρχει κοινή βούληση να αναληφθεί δράση για τη στήριξη της ευρωπαϊκής ανάκαμψης και κοινό έδαφος όσον αφορά πολλές πτυχές του σχεδίου.

Περισσότερα: Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν...