eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Ποια είναι η σημερινή κατάσταση όσον αφορά την επιγραμμική μετάδοση και αναμετάδοση των ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων;

Οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί προσφέρουν ολοένα και περισσότερο τις εκπομπές τους επιγραμμικά (για παράδειγμα μέσω των υπηρεσιών ταυτόχρονης μετάδοσης ή ετεροχρονισμένης τηλεοπτικής προβολής). Ωστόσο, αυτά τα επιγραμμικά προγράμματα συχνά δεν είναι διαθέσιμα και σε άλλα κράτη μέλη, ακόμη και αν υπάρχει στο εξωτερικό ενδιαφέρον για πρόσβαση σ' αυτά. Η εκκαθάριση δικαιωμάτων για τις χρήσεις αυτές μπορεί να είναι ιδιαίτερα επαχθής: για κάθε κράτος μέλος όπου το πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμο επιγραμμικά, ένας ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός πρέπει να λαμβάνει άδειες από διάφορους δικαιούχους, για διαφορετικές κατηγορίες έργων και άλλο προστατευόμενο περιεχομένου.

Οι υπηρεσίες αναμετάδοσης ομαδοποιούν τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια σε πακέτα. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται όλο και περισσότερο μέσω τεχνολογιών διαφορετικών από την καλωδιακή μετάδοση (π.χ. IPTV), αλλά οι ισχύοντες κανόνες που διευκολύνουν την εκκαθάριση δικαιωμάτων για φορείς εκμετάλλευσης των εν λόγω υπηρεσιών περιορίζονται στις καλωδιακές αναμεταδόσεις. Οι φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών αναμετάδοσης που χρησιμοποιούν άλλες τεχνολογίες (π.χ. δορυφορική μετάδοση, IPTV, επίγεια ψηφιακά, κινητά δίκτυα, διαδίκτυο) δεν μπορούν να επωφεληθούν από αυτούς του κανόνες που διευκολύνουν την εκκαθάριση δικαιωμάτων. Επί του παρόντος, η πολυπλοκότητα της εκκαθάρισης των δικαιωμάτων καθιστά δύσκολη την προσφορά από τις εν λόγω υπηρεσίες προγραμμάτων που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1889_el.pdf

Σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύεται σήμερα, η ΕΕ προστατεύει 320 000 άμεσες θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη από τον αθέμιτο εξωτερικό ανταγωνισμό χάρη στα ισχύοντα μέτρα εμπορικής άμυνας.

Η Επιτροπή Γιούνκερ ενίσχυσε την ευρωπαϊκή εργαλειοθήκη για την εμπορική άμυνα μέσω δύο σημαντικών μεταρρυθμίσεων. Από το 2014 έχει επίσης εφαρμόσει 95 μέτρα που εξασφαλίζουν συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους Ευρωπαίους εργαζομένους. Τα δύο τρίτα των συνολικά 135 μέτρων που εφαρμόζονται αφορούν εισαγωγές από την Κίνα.

Το 2018 η ΕΕ ολοκλήρωσε τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της ενωσιακής νομοθεσίας κατά του ντάμπινγκ και των επιδοτήσεων από το 1994. Η μεταρρύθμιση αυτή ενίσχυσε την άμυνα της ΕΕ κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και επιδοτήσεων. Σ' αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ συνέχισε την έντονη δραστηριότητά της και ολοκλήρωσε μεγάλο αριθμό ερευνών που κατέληξαν σε νέα μέτρα προστασίας, ιδίως στον τομέα του χάλυβα. Το 2018 είναι επίσης αξιομνημόνευτο, καθώς η ΕΕ επέβαλε τρία μέτρα διασφάλισης, για πρώτη φορά από το 2002.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1850_el.pdf

Τι ακριβώς αφορά η οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας;

Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν αλλάξει τον τρόπο παραγωγής και διανομής δημιουργικού περιεχομένου, καθώς και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτό. Η νέα οδηγία εκσυγχρονίζει τους κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ώστε να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις και τον τρόπο πρόσβασης των χρηστών σε επιγραμμικό περιεχόμενο. Για παράδειγμα, στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς προβλέπονται εξαιρέσεις σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ωστόσο, οι υφιστάμενοι κανόνες, οι οποίοι χρονολογούνται από το 2001, δεν προβλέπουν τις ψηφιακές χρήσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να περιορίζονται οι ευκαιρίες των χρηστών (π.χ. εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ερευνητικών ιδρυμάτων, βιβλιοθηκών) για αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. Επιπλέον, το σημερινό πλαίσιο της ΕΕ στον τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας δεν καλύπτει τα προβλήματα που ανέκυψαν τις τελευταίες δεκαετίες όσον αφορά τη κατανομή της αξίας στο επιγραμμικό περιβάλλον.

Σκοπός της οδηγίας είναι να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στο οποίο το περιεχόμενο που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, κάτοχοι δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εκδότες, πάροχοι υπηρεσιών και χρήστες θα μπορούν όλοι να επωφελούνται από σαφέστερους κανόνες, προσαρμοσμένους στην ψηφιακή εποχή.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1849_el.pdf

Εκατομμύρια παιδιά σε ολόκληρη την ΕΕ θα λάβουν γάλα, φρούτα και λαχανικά στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ για τα σχολεία την περίοδο 2019-2020. Πάνω από 20 εκατομμύρια παιδιά σε όλη την ΕΕ ωφελήθηκαν από το πρόγραμμα κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

Σήμερα εγκρίθηκε η κατανομή του προϋπολογισμού των προγραμμάτων της ΕΕ για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία στα κράτη μέλη για το σχολικό έτος 2019-2020. Θα διατεθούν 145 εκατ. ευρώ για φρούτα και λαχανικά και 105 εκατ. ευρώ για γάλα και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα. Το πρόγραμμα διανομής συμπληρώνεται από μέτρα για την εκπαίδευση των παιδιών σχετικά με τη γεωργία και για την προαγωγή της υγιεινής διατροφής.

Ο επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Φιλ Χόγκαν δήλωσε τα εξής: «Χάρη στο πρόγραμμα της ΕΕ για τα σχολεία, οι μικροί πολίτες μας μπορούν να απολαμβάνουν τα θρεπτικά, ασφαλή και υψηλής ποιότητας τρόφιμα που παράγουν οι Ευρωπαίοι αγρότες, μαθαίνοντας παράλληλα από πού προέρχονται. Η Επιτροπή είναι περήφανη για τη συμβολή της σε αυτό το σημαντικό εκπαιδευτικό ταξίδι για την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών από μικρή ηλικία.»

Η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης σήμερα έκθεση αξιολόγησης, σύμφωνα με την οποία κατά το σχολικό έτος 2017-2018 συμμετείχαν στο πρόγραμμα της ΕΕ για τα σχολεία περίπου 159 000 σχολεία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου διανεμήθηκαν 255 500 τόνοι φρέσκων φρούτων και λαχανικών και 178 εκατ. λίτρα γάλακτος σε παιδιά στην Ευρώπη, χάρη σε κονδύλια άνω των 182 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1848_el.pdf