eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, δήλωσε: «Μία από τις βασικές δεσμεύσεις στις πολιτικές κατευθύνσεις που παρουσίασα για την παρούσα Επιτροπή το 2014 ήταν ότι δεν θα γινόταν αποδεκτό η δικαιοδοσία των δικαστηρίων στα κράτη μέλη της ΕΕ να περιορίζεται από ειδικά καθεστώτα για την επίλυση των διαφορών των επενδυτών. Η δέσμευση αυτή υλοποιήθηκε με το Σύστημα Επενδυτικών Δικαστηρίων, μια καινοτόμο προσέγγιση που έγινε το πρότυπο για όλες τις επενδυτικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ, αντικαθιστώντας το προηγούμενο σύστημα επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους (ISDS), το διαβόητο ISDS. Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την απόφαση του Δικαστηρίου ως την τελική επιβεβαίωση της προσέγγισης που ακολουθεί η Επιτροπή. Τα σημερινά πορίσματα του Δικαστηρίου είναι σημαντικά για την προετοιμασία του εδάφους για την πλήρη εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας με τον Καναδά. Η εταιρική μας σχέση με τον Καναδά εξακολουθεί να είναι ισχυρότερη από ποτέ — τόσο από πολιτικής όσο και από οικονομικής πλευράς.»

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2334_el.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια νέα πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για ταξιδιωτικές κάρτες στο πλαίσιο του προγράμματος DiscoverEU. Όλοι οι νέοι ηλικίας 18 ετών της ΕΕ θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την Ευρώπη κατά το διάστημα 1 Αυγούστου  2019-31 Ιανουαρίου 2020, εφόσον υποβάλουν αίτηση μέχρι την 16η Μαΐου 2019.

Ο νέος γύρος υποβολής αιτήσεων έπεται ενός πολύ επιτυχημένου πρώτου έτους για την πρωτοβουλία αυτή, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους νέους να εξερευνήσουν την πολιτισμική πολυμορφία και τις κοινές αξίες της Ευρώπης. Για τη δεύτερη χρονιά του DiscoverEU, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εστιάζει στην ενίσχυση της μαθησιακής διάστασης του προγράμματος. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πληροφορίες και ταξιδιωτικές συμβουλές σχετικά με το τι να επισκεφθούν στην Ευρώπη. Επιπλέον, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να λάβουν ένα προσωπικό ταξιδιωτικό ημερολόγιο, προκειμένου να καταγράψουν τις εμπειρίες τους και τις σκέψεις που τους γεννούν, ενώ θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε οργανωμένες εκδηλώσεις που αποσκοπούν στη δημιουργία κοινοτήτων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους.

Παράλληλα, η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες ώστε να κάνει το πρόγραμμα DiscoverEU πιο συμμετοχικό και πιο προσβάσιμο σε όλους, καθιστώντας ακόμη πιο εύχρηστο το σύστημα υποβολής αιτήσεων, παρέχοντας συμβουλές για οικονομικά ταξίδια και λαμβάνοντας υπόψη, όσο το δυνατόν περισσότερο, τις ανάγκες των νέων με αναπηρίες, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2328_el.pdf

Ενόψει της συνόδου των ηγετών της ΕΕ των 27 στο Σιμπίου της Ρουμανίας, στις 9 Μαΐου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει μια σειρά συστάσεων πολιτικής για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη μπορεί να διαμορφώσει το μέλλον της σε έναν ολοένα και πιο πολυπολικό και αβέβαιο κόσμο.

Με τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 23-26 Μαΐου 2019 και την επακόλουθη αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, έχει έρθει η ώρα για νέους προσανατολισμούς στην πολιτική και νέες προτεραιότητες. Καθώς τόσο οι προτεραιότητες που θέτουμε όσο και ο τρόπος με τον οποίο τις εξηγούμε στους Ευρωπαίους πολίτες και συνεργαζόμαστε γι' αυτές μαζί τους θα είναι αποφασιστικής σημασίας για την ενίσχυση της Ένωσής μας, η Επιτροπή υποβάλλει επίσης προτάσεις για το πώς μπορούμε να επικοινωνούμε καλύτερα τις συλλογικές αποφάσεις μας. Οι προτάσεις αυτές αποτελούν τη συμβολή της Επιτροπής στο επόμενο στρατηγικό θεματολόγιο για την περίοδο 2019-2024.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2309_el.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει τις εξής 4 νέες Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών: «Η γρήγορη, δίκαιη και αποτελεσματική λύση για την κλιματική αλλαγή», «Τέρμα στη φορολογική απαλλαγή των αεροπορικών καυσίμων στην Ευρώπη», «Πολιτική συνοχής για την ισότητα των περιφερειών και τη διατήρηση των ιδιαίτερων πολιτιστικών χαρακτηριστικών τους» και «PRO-NUTRISCORE». Παράλληλα, η Επιτροπή αποφάσισε ότι δεν μπορεί να καταχωρίσει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με τίτλο «Παύση του εμπορίου με τους ισραηλινούς οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη». Η πρωτοβουλία αυτή κρίθηκε νομικά απαράδεκτη καθώς βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής σύμφωνα με τις Συνθήκες της ΕΕ.

Σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας, η Επιτροπή δεν εξέτασε την ουσία των πρωτοβουλιών, παρά μόνο το αν αυτές είναι νομικά παραδεκτές. Εάν οποιαδήποτε από τις 4 πρωτοβουλίες που καταχωρίστηκαν συγκεντρώσει, μέσα σε ένα έτος, ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης από τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη μέλη, η Επιτροπή θα την αναλύσει και θα αντιδράσει εντός τριών μηνών. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει είτε να δώσει συνέχεια στο αίτημα είτε όχι. Και στις δύο περιπτώσεις, θα πρέπει να αιτιολογήσει το σκεπτικό της.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2298_el.pdf