eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Λίγο πριν από το Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών, που διεξάγεται στο Λουξεμβούργο και στο πλαίσιο του οποίου οι υπουργοί αναμένεται να εγκρίνουν επίσημα τον κανονισμό για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εργασίας, τα κράτη μέλη επέλεξαν την Μπρατισλάβα ως έδρα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εργασίας. Η επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας του Εργατικού Δυναμικού, κ. Μαριάν Τίσεν, χαιρέτισε την απόφαση:

«Συγχαίρω την Μπρατισλάβα και την κυβέρνηση της Σλοβακίας για την επιλογή τους ως έδρας της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας.

Από την αρχή της θητείας μου, έχω αναγάγει τη δίκαιη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού σε βασική προτεραιότητα. Η ελεύθερη κυκλοφορία ενισχύει την ανάπτυξη, βοηθά τις επιχειρήσεις να βρουν τις δεξιότητες που χρειάζονται και παρέχει σε όλους την ευκαιρία να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταλέντα τους· χρειάζεται, όμως, καλή διαχείριση. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, απαιτούνται δίκαιοι, σαφείς και αποτελεσματικά εφαρμοζόμενοι κανόνες. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας είναι η κορωνίδα των εν λόγω εργασιών. Θα στηρίξει την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και θα δώσει στα κράτη μέλη της ΕΕ τα εργαλεία που χρειάζονται για να συνεργάζονται αποτελεσματικότερα και να καταπολεμούν τις καταχρήσεις.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας εγκρίθηκε σε χρόνο ρεκόρ και είμαι πεπεισμένη ότι η μεταφορά της στην Μπρατισλάβα θα είναι εξίσου ομαλή και ταχεία. Η Αρχή θα αρχίσει να λειτουργεί τον Οκτώβριο στις Βρυξέλλες μέχρι να μεταφερθεί στην έδρα της. Προσβλέπω και εύχομαι να εγκατασταθεί η Αρχή στην Μπρατισλάβα το συντομότερο δυνατόν και να ξεκινήσει τις εργασίες της από εκεί.»

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-2968_el.pdf

Ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου (άρθρο 50), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησε σήμερα απολογισμό –στην πέμπτη ανακοίνωσή της σχετικά με την ετοιμότητα για το Brexit– των μέτρων ετοιμότητας και έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Brexit, ιδίως υπό το πρίσμα της απόφασης που έλαβε στις 11 Απριλίου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρο 50), κατόπιν αιτήματος του Ηνωμένου Βασιλείου και σε συμφωνία με αυτό, να παρατείνει έως την 31η Οκτωβρίου 2019 την περίοδο που προβλέπει το άρθρο 50.

Δεδομένης της αβεβαιότητας που εξακολουθεί να επικρατεί στο Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά την επικύρωση της συμφωνίας αποχώρησης –όπως συμφωνήθηκε με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου τον Νοέμβριο του 2018– και της συνολικής πολιτικής κατάστασης στο εσωτερικό της χώρας, το σενάριο ενός Brexit χωρίς συμφωνία την 1η Νοεμβρίου 2019 παραμένει πολύ πιθανό –αν και ανεπιθύμητο– ενδεχόμενο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζεται από τον Δεκέμβριο του 2017 για την περίπτωση της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία. Μέχρι σήμερα, η Επιτροπή έχει υποβάλει 19 νομοθετικές προτάσεις, 18 από τις οποίες έχουν εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Σχετικά με την εναπομένουσα πρόταση –τον κανονισμό έκτακτης ανάγκης όσον αφορά τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2019– επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία, η οποία αναμένεται να εγκριθεί επίσημα αργότερα εντός του μηνός. Η Επιτροπή έχει επίσης εκδώσει 63 μη νομοθετικές πράξεις και έχει δημοσιεύσει 93 ανακοινώσεις ετοιμότητας. Δεδομένης της παράτασης της περιόδου του άρθρου 50, η Επιτροπή έλεγξε προσεκτικά όλα αυτά τα μέτρα για να βεβαιωθεί ότι εξακολουθούν να επιτυγχάνουν τους επιδιωκόμενους στόχους. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει ανάγκη τροποποίησης οποιωνδήποτε μέτρων επί της ουσίας και ότι αυτά παραμένουν κατάλληλα για τον επιδιωκόμενο σκοπό. Η Επιτροπή δεν σχεδιάζει να λάβει νέα μέτρα πριν από τη νέα ημερομηνία αποχώρησης.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2951_el.pdf

Οι προσπάθειες για τη μείωση των κινδύνων στον τραπεζικό τομέα της ΕΕ αποδίδουν καρπούς, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στην τέταρτη έκθεση προόδου σχετικά με τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), η Επιτροπή επιβεβαιώνει σήμερα ότι τα επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων συνεχίζουν την καθοδική πορεία τους προς τα επίπεδα πριν από την κρίση. Το ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων στις τράπεζες της ΕΕ μειώθηκε κατά περισσότερο από το ήμισυ από το 2014 σε 3,3 % το τρίτο τρίμηνο του 2018 και κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση.

Με βάση τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής για το ευρώ του Δεκεμβρίου του 2018, η σημερινή έκθεση θα τροφοδοτήσει τις συζητήσεις σχετικά με την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης στην επόμενη συνεδρίαση των υπουργών οικονομικών της ΕΕ στις 14 Ιουνίου, ειδικότερα όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων (EDIS).

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2932_el.pdf

Ενόψει της συνόδου κορυφής για το ευρώ της 21ης Ιουνίου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει σήμερα σε απολογισμό των εργασιών για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης αφότου δημοσιεύτηκε η έκθεση των πέντε Προέδρων και καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα.

Κατά τα τέσσερα έτη από τη δημοσίευση της έκθεσης, σημειώθηκε σημαντική πρόοδος όσον αφορά την ενίσχυση της ζώνης του ενιαίου νομίσματος και την ενδυνάμωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης όσο ποτέ άλλοτε μέχρι σήμερα. Πολλά από τα κενά που αποκάλυψε η οικονομική, χρηματοπιστωτική και κοινωνική κρίση μετά το 2007 έχουν αντιμετωπιστεί. Ωστόσο, πρέπει ακόμη να ληφθούν σημαντικά μέτρα. Το ενιαίο νόμισμα και ο συντονισμός της χάραξης των οικονομικών πολιτικών αποτελούν μέσα για την επίτευξη ενός σκοπού: περισσότερες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη, επενδύσεις, κοινωνική δικαιοσύνη και μακροοικονομική σταθερότητα για τα μέλη της ζώνης του ευρώ, καθώς και για την ΕΕ ως σύνολο.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2934_el.pdf