eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Η Επιτροπή και η ύπατη εκπρόσωπος υποβάλλουν σήμερα έκθεση σχετικά με την πρόοδο που επιτεύχθηκε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και τα κύρια διδάγματα που αντλήθηκαν από τις ευρωεκλογές, ως συμβολή στις συζητήσεις των ηγετών της ΕΕ την επόμενη εβδομάδα.

Η προστασία των δημοκρατικών διαδικασιών και θεσμών μας από την παραπληροφόρηση αποτελεί σημαντική πρόκληση για τις κοινωνίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η ΕΕ επέδειξε ηγετική ικανότητα και έθεσε σε εφαρμογή ένα ισχυρό πλαίσιο συντονισμένης δράσης που σέβεται πλήρως τις ευρωπαϊκές αξίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η σημερινή κοινή ανακοίνωση παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο το σχέδιο δράσης κατά της παραπληροφόρησης και η δέσμη μέτρων για τις εκλογές συνέβαλαν στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και στη διατήρηση της ακεραιότητας των ευρωεκλογών.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2914_el.pdf

Ανταποκρινόμενη σε απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, η Επιτροπή υποβάλλει σήμερα πρόταση σύμφωνα με την οποία θα πρέπει ορισμένες πτυχές των δοκιμών εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης να επανεισαχθούν σε νομοθετική πράξη που θα εκδοθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπήρξε ιδιαίτερα δραστήρια σε ό,τι αφορά την προώθηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τη στήριξη της μετάβασης σε καθαρές μεταφορές. Οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής αφορούν την καθιέρωση νέων και πιο αξιόπιστων δοκιμών εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης καθώς και μιας βελτιωμένης εργαστηριακής δοκιμής. Οι προσπάθειες αυτές αποφέρουν ήδη αποτελέσματα. Στην αγορά κυκλοφορούν από τον Σεπτέμβριο του 2017 νέοι τύποι ντιζελοκίνητων οχημάτων που δοκιμάστηκαν τόσο στο εργαστήριο όσο και στον δρόμο σε πραγματικές συνθήκες και οι εκπομπές τους είναι πολύ χαμηλότερες από αυτές των παλαιότερων ντιζελοκίνητων αυτοκινήτων.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2837_el.pdf

Με την ευκαιρία της εκδήλωσης απολογισμού που διοργανώνεται για την επέτειο του πρώτου έτους εφαρμογής του γενικού κανονισμού της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει τα αποτελέσματα ειδικής έρευνας του Ευρωβαρόμετρου για την προστασία των δεδομένων. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι είναι σχετικά καλά ενημερωμένοι για τους νέους κανόνες προστασίας των δεδομένων, τα δικαιώματά τους και την ύπαρξη εθνικών αρχών προστασίας των δεδομένων, στις οποίες μπορούν να απευθύνονται για να ζητήσουν βοήθεια όταν παραβιάζονται τα δικαιώματά τους.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2956_el.pdf

Ενόψει της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 20 και 21 Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους ηγέτες να δώσουν ώθηση στις διαπραγματεύσεις για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, ώστε έως το φθινόπωρο να έχει επιτευχθεί συμφωνία. Η συμφωνία είναι εφικτή — αλλά πρέπει να καταβληθούν ακόμη πολλές προσπάθειες, ενώ διακυβεύονται πολλά.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε, η Επιτροπή εξετάζει τι έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής και προσδιορίζει τα κύρια ανοικτά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, ανοίγοντας τον δρόμο για τη γρήγορη επίτευξη συμφωνίας. Ο χρόνος περνά και οι καθυστερήσεις στον μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ κοστίζουν. Η μη έγκαιρη επίτευξη συμφωνίας θα επηρεάσει τους σπουδαστές, τους γεωργούς και τους ερευνητές, καθώς και κάθε πολίτη που επωφελείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Ο τρέχων μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 εγκρίθηκε με καθυστέρηση έξι μηνών, γεγονός που είχε αρνητικές συνέπειες για πολλούς πολίτες, τόσο στα κράτη μέλη όσο και εκτός αυτών (βλ. παράρτημα).

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2952_el.pdf