eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Το 2018 70,8 εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν βίαια σε όλο τον κόσμο, προσπαθώντας να διαφύγουν από συγκρούσεις, παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διώξεις, φυσικές καταστροφές και από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής —29,4 εκατομμύρια εξ αυτών είναι πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο. Σήμερα, επιβεβαιώνουμε εκ νέου την ισχυρή και μακροχρόνια δέσμευσή μας για την προστασία των δικαιωμάτων των πλέον ευάλωτων ατόμων, εκείνων που αναγκάζονται να τραπούν σε φυγή και, επομένως, να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Η αντιμετώπιση της εκτόπισης πληθυσμού απαιτεί μια σφαιρική και χωρίς αποκλεισμούς εταιρική σχέση, στην οποία η αλληλεγγύη και η ευθύνη επιμερίζονται σε όλη τη διεθνή κοινότητα και όχι μόνο στις λίγες χώρες υποδοχής και στους χορηγούς βοήθειας.

Η Ευρώπη είναι και θα παραμείνει ένα ασφαλές καταφύγιο για όσους χρήζουν διεθνούς προστασίας. Από το 2015, τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν χορηγήσει προστασία σε πάνω από 1,9 εκατομμύρια ανθρώπους.»

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-3056_en.pdf

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα δύο σημαντικές πράξεις προτεραιότητας στο πλαίσιο της Ένωσης Ασφάλειας, με τις οποίες ενισχύονται οι κανόνες της ΕΕ για τις πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών και διευκολύνεται η πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου σε χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Οι ενισχυμένοι κανόνες για τις πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών θα εξασφαλίσουν ισχυρότερες διασφαλίσεις και ελέγχους, μεταξύ άλλων στο διαδίκτυο, σχετικά με την πώληση και την εμπορία των επικίνδυνων χημικών προϊόντων που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών σε διάφορες τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη. Τα νέα μέτρα για την πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές πληροφορίες θα επιτρέπουν στις αρχές επιβολής του νόμου να αποκτούν γρήγορα σημαντικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες σε διασυνοριακό επίπεδο, γεγονός που θα τις βοηθά να καταπολεμούν πιο αποτελεσματικά το σοβαρό έγκλημα και την τρομοκρατία.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3003_el.pdf

Δύο χρόνια αφότου δρομολογήθηκε, πραγματοποιήθηκε σημαντική πρόοδος όσον αφορά την έκκληση του Tartu για την προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής σε όλη την ΕΕ. 

Στην έκκληση του Tartu για έναν υγιεινό τρόπο ζωής, ο Τίμπορ Νάβρατσιτς, Επίτροπος αρμόδιος για θέματα Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, ο Βιτένις Αντριουκάιτις, Επίτροπος αρμόδιος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, και ο Φιλ Χόγκαν, Επίτροπος αρμόδιος για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη, διατύπωσαν 15 δεσμεύσεις για την προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής μέσω του αθλητισμού, της διατροφής, της καινοτομίας ή της έρευνας. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν σαφώς ότι, αφότου δρομολογήθηκε η έκκληση του Tartu, η Επιτροπή διαθέτει περισσότερα κονδύλια, προωθεί σε μεγαλύτερο βαθμό την ευαισθητοποίηση και συγκεντρώνει περισσότερες γνώσεις για την αντιμετώπιση της ανθυγιεινής διατροφής, της παχυσαρκίας ή της έλλειψης σωματικής άσκησης.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3028_el.pdf

Ο επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, κ. Τιμπόρ Νάβρατσιτς, φιλοξενεί εκδήλωση υψηλού επιπέδου για τον εορτασμό των 30 ετών αριστείας στη διδασκαλία και την έρευνα σχετικά με την ΕΕ. Οι δραστηριότητες Jean Monnet αποτελούν μέρος του προγράμματος Erasmus+. Στόχος τους είναι η προώθηση της αριστείας στις ευρωπαϊκές σπουδές σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο, καθώς και η σύνδεση πανεπιστημιακών, ερευνητών και υπεύθυνων χάραξης πολιτικής. Μεταξύ των ετών 1989 και 2019, οι δραστηριότητες Jean Monnet στήριξαν περισσότερα από 1 000 πανεπιστήμια σε περίπου 100 χώρες, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να προσφέρουν μαθήματα ευρωπαϊκών σπουδών στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών τους. Από αυτές επωφελούνται πλέον 300 000 φοιτητές κάθε χρόνο.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3017_el.pdf