slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Νέοι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή αυξάνει την εθνική στήριξη προς τους γεωργούς έως και 25 000 ευρώ

Το ανώτατο όριο της εθνικής στήριξης προς τους γεωργούς θα αυξηθεί σημαντικά, ώστε να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα, ιδίως σε περιόδους κρίσης και σε καταστάσεις που απαιτούν ταχεία αντίδραση από πλευράς δημόσιων αρχών.

Η Επιτροπή ενέκρινε αναθεωρημένους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας (τις λεγόμενες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας), αυξάνοντας το μέγιστο ποσό που μπορούν να χρησιμοποιούν οι εθνικές αρχές για τη στήριξη των γεωργών, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής. Η απόφαση αυτή θα επιτρέψει στις χώρες της ΕΕ να αυξήσουν τη στήριξη προς τους γεωργούς χωρίς να στρεβλώνεται η αγορά, μειώνοντας παράλληλα τον διοικητικό φόρτο για τις εθνικές αρχές.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1332_el.pdf

Προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027: Η Επιτροπή χαιρετίζει τη θέση των κρατών μελών για το InvestEU

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με το πρόγραμμα InvestEU που προτάθηκε με σκοπό την τόνωση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων στην Ευρώπη στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ.

Η συμφωνία δίνει το πράσινο φως για την έναρξη των διοργανικών συζητήσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την έγκριση του προγράμματος. Το InvestEU θα καταστήσει την ενωσιακή χρηματοδότηση για επενδυτικά έργα απλούστερη και αποδοτικότερη. Θα συνενώσει υπό την ίδια στέγη και με ενιαίο σήμα 14 χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ που διατίθενται επί του παρόντος για τη στήριξη των επενδύσεων.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1328_el.pdf

Δήλωση της επιτρόπου κ. Γιούροβα με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα θύματα εγκληματικών πράξεων

«Σήμερα οι σκέψεις μου στρέφονται σε όλα τα παιδιά, τις γυναίκες και τους άνδρες που έπεσαν κάποτε θύματα τέτοιων πράξεων. Και σήμερα αποτίω, για άλλη μια φορά, φόρο τιμής στον Γιαν Κούτσιακ, ο οποίος δολοφονήθηκε πριν από έναν χρόνο. Πρέπει να προστατεύουμε τους δημοσιογράφους από κάθε μορφή εκφοβισμού και επίθεσης.

Όλοι μας μπορεί να πέσουμε θύματα εγκληματικής πράξης. Ωστόσο, δεν καταγγέλλονται όλες οι εγκληματικές πράξεις από τα θύματά τους: στα 25 εκατομμύρια εγκλήματα που καταγγέλλονται στην ΕΕ υπολογίζουμε ότι αναλογούν άλλα 75 εκατομμύρια εγκλήματα τα οποία δεν καταγγέλλονται. Πρέπει να βάλουμε ένα τέλος σ' αυτή την πρακτική. Τα θύματα συχνά δεν πηγαίνουν στην αστυνομία, γιατί φοβούνται τον δράστη ή φοβούνται μήπως υποστούν αρνητικές συνέπειες στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας.

Σήμερα στην ΕΕ κάθε θύμα εγκληματικής πράξης απολαμβάνει μια σειρά σαφών δικαιωμάτων, ανεξάρτητα από τον τόπο τέλεσης της εγκληματικής πράξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, η οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τον Νοέμβριο του 2015, παρέχει το δικαίωμα της αναγνώρισης και της μεταχείρισης με σεβασμό, επαγγελματισμό και χωρίς διακρίσεις. Ο βασικός στόχος αυτών των υψηλών προτύπων είναι να προστατεύονται τα θύματα από το ενδεχόμενο να υποστούν πρόσθετες βλάβες στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας.

Τρία χρόνια μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να μην έχουν μεταφέρει πλήρως τους συγκεκριμένους ενωσιακούς κανόνες. Η Επιτροπή έχει αναγάγει τη μεταφορά της οδηγίας σε προτεραιότητα και είναι αποφασισμένη να εξασφαλίσει την αποτελεσματική λειτουργία της στην πράξη.

Θα μεριμνήσω ώστε αυτοί οι ενωσιακοί κανόνες να εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ένωση. Θα λάβω κάθε αναγκαίο μέτρο, ακόμη και νομικές ενέργειες. Όπου κι αν ζείτε, απ' όπου κι αν προέρχεστε, αν πέσετε θύμα εγκληματικής πράξης στην Ευρώπη, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τη βοήθεια και την υποστήριξη που χρειάζεστε.»

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1329_el.pdf

Καινοτομία: Η Επιτροπή σε αναζήτηση της «Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Καινοτομίας» 2019

Η Επιτροπή προκήρυξε σήμερα τον διαγωνισμό για το ετήσιο βραβείο «Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Καινοτομίας» 2019. Απονέμεται στις πόλεις με τα πιο δυναμικά οικοσυστήματα καινοτομίας, οι οποίες βρίσκουν συμμετοχικούς τρόπους να συνδέουν τους πολίτες, τον δημόσιο τομέα, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τις επιχειρήσεις με στόχο τη δημιουργία νέων λύσεων που θα προσφέρουν κοινωνικά οφέλη σε όλους.

Ο κ. Κάρλος Μοέδας, Επίτροπος αρμόδιος για την έρευνα, την επιστήμη και την καινοτομία, κήρυξε επίσημα την έναρξη του φετινού διαγωνισμού στην Αθήνα, την πρωτεύουσα που κέρδισε τον τίτλο «Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας» για το 2018. Ο Επίτροπος Μοέδας δήλωσε: «Τα βραβεία ‘‘Πρωτεύουσα Καινοτομίας‘‘ αφορούν τόσο τις ιδέες και τα εργαλεία, όσο και τις δυνατότητες των πολιτών να συμμετέχουν και να αποφασίζουν τον τρόπο διαχείρισης της πόλης τους. Οι προηγούμενες νικήτριες αποτελούν πραγματικά πρότυπα και πηγή έμπνευσης για άλλες πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Ανυπομονώ να δω πολλές υποψηφιότητες από πόλεις που χρησιμοποιούν καινοτόμες λύσεις για να αντιμετωπίσουν τα οξύτερα προβλήματά τους και για να βελτιώσουν τη ζωή των κατοίκων τους.» Το Βραβείο Πρωτεύουσας Καινοτομίας, γνωστό και ως iCapital, χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων 2020» της ΕΕ.

Φέτος, ο διαγωνισμός διαρκεί έως τις 6 Ιουνίου και αφορά πόλεις, με πληθυσμό τουλάχιστον 100 000 κατοίκων, στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020». Θα αξιολογηθούν από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες υψηλού επιπέδου.

Η νικήτρια πόλη θα λάβει, όπως και οι προηγούμενες νικήτριες (Βαρκελώνη, Άμστερνταμ, Παρίσι και Αθήνα) 1 εκατομμύριο ευρώ για να ενισχύσει και να προωθήσει τις καινοτόμες δράσεις της, ενώ οι επικρατέστερες υποψήφιες θα λάβουν 100 000 ευρώ για να ενισχύσουν τις καινοτόμες δραστηριότητές τους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε εδώ.

https://ec.europa.eu/greece/news/20190220/kainotomia_el