slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πλαίσιο ελέγχου των επενδύσεων

Μετά τη σημερινή ψηφοφορία, η ΕΕ είναι ένα βήμα πιο κοντά στη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, δήλωσε σχετικά: «Η ταχύτητα με την οποία μπορέσαμε να φθάσουμε σε συμφωνία αποδεικνύει την επείγουσα ανάγκη δημιουργίας κανόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τον έλεγχο των ξένων επενδύσεων. Θέλουμε η Ευρώπη να διατηρήσει το πιο ανοικτό καθεστώς επενδύσεων στον κόσμο, αλλά πρέπει να υπερασπιστούμε τα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρώπης και για τον λόγο αυτό χρειαζόμαστε έλεγχο σχετικά με τις αγορές από ξένες εταιρείες που στοχεύουν στρατηγικούς πόρους της Ευρώπης. Χαιρετίζω την απόφαση του Κοινοβουλίου και αναμένω τώρα από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να ακολουθήσουν χωρίς χρονοτριβή.»

Η επίτροπος Εμπορίου Σεσίλια Μάλμστρομ δήλωσε: «Είμαι πολύ ικανοποιημένη που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε την πρωτοβουλία αυτή. Οι ξένες επενδύσεις είναι ουσιώδους σημασίας για την υγεία της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ταυτόχρονα, είναι σαφές ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες σχετικά με τον κίνδυνο για την ασφάλεια που ενέχουν ορισμένες επενδύσεις σε κρίσιμης σημασίας πόρους, τεχνολογίες και υποδομές. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα έχουν μια πολύ καλύτερη εικόνα των ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, για πρώτη φορά, θα έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν συλλογικά τους πιθανούς κινδύνους για την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη τους.»

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1052_el.pdf

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σήμερα σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (ΕΑΕ).

Βλ. επίσης σχετική δήλωση εδώ.

Από πού προέρχεται η πρωτοβουλία για μια Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας;

Η οικοδόμηση μιας κοινωνικότερης Ευρώπης και η ενίσχυση μιας δικαιότερης εσωτερικής αγοράς αποτελούν βασική προτεραιότητα για την παρούσα Επιτροπή, όπως αναφέρεται στις πολιτικές κατευθύνσεις του Ιουλίου 2014. Διάφορες πρωτοβουλίες έχουν ήδη δρομολογηθεί για να βελτιωθούν οι ενωσιακοί κανόνες για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. Για να εξασφαλιστεί ότι οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται ορθά στην πράξη, ο Πρόεδρος κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, στην ομιλία που εκφώνησε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 13 Σεπτεμβρίου 2017 με θέμα την κατάσταση της Ένωσης, πρότεινε τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας: «Θα πρέπει να διασφαλίσουμε τη δίκαιη, απλή και αποτελεσματική επιβολή των κανόνων της ΕΕ για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού από έναν νέο φορέα εποπτείας και επιβολής.Φαντάζει παράλογο να υπάρχει μια Τραπεζική Αρχή για την εποπτεία των τραπεζικών προτύπων, αλλά όχι μια κοινή Αρχή Εργασίας που να διασφαλίζει τη δικαιοσύνη στην ενιαία αγορά».

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-852_el.pdf

Δίκαιη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού: η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την ίδρυση δημιουργία Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας. Ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ εξήγγειλε για πρώτη φορά την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας τον Σεπτέμβριο του 2017. Αυτή η νέα αρχή της ΕΕ θα στηρίξει τη δίκαιη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού εντός της ΕΕ, επιτρέποντας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η ενιαία αγορά και υποστηρίζοντας τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών για την αποτροπή και την αντιμετώπιση της απάτης και της κατάχρησης στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης. Ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία με την ακόλουθη δήλωση:

«Με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων θεμελιώσαμε μια ισχυρή κοινωνική διάσταση στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα κάνουμε ένα ακόμη βήμα προόδου για την υλοποίηση της δέσμευσής μας για μια πιο κοινωνική Ευρώπη. Με 17 εκατομμύρια Ευρωπαίους να ζουν ή να εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, είναι πλέον καιρός για μια Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας που θα υποστηρίζει τους μετακινούμενους πολίτες μας, θα διευκολύνει το έργο των κρατών μελών και θα διασφαλίζει τη δικαιοσύνη και την εμπιστοσύνη στην ενιαία αγορά. Τα τελευταία χρόνια έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο όσον αφορά τη θέσπιση δικαιότερων κανόνων για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. Η νέα Αρχή θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε την αποτελεσματική εφαρμογή τους στην πράξη».

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-844_el.pdf

Η συμφωνία με τη Σινγκαπούρη θα δώσει ώθηση στο εμπόριο ΕΕ-Ασίας

Η εμπορική και η επενδυτική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Σινγκαπούρης εγκρίθηκαν σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο έχει επίσης δώσει το πράσινο φως για τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας.

Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για την έναρξη ισχύος των τριών συμφωνιών, αφού θα δοθεί ώθηση στις οικονομικές σχέσεις της ΕΕ και στη συνεργασία της με τη Σινγκαπούρη και ενισχυθεί η παρουσία τη ΕΕ στην ταχέως αναπτυσσόμενη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, δήλωσε: «Η έγκριση της εμπορικής και της επενδυτικής συμφωνίας ΕΕ-Σινγκαπούρης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι μια ιστορική στιγμή. Πρόκειται για την πρώτη διμερή εμπορική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μια χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας και θα αποτελέσει θεμέλιο λίθο για μια στενότερη σχέση μεταξύ της Ευρώπης και μιας από τις πιο δυναμικές περιοχές του κόσμου. Αναπτύσσουμε στενότερους οικονομικούς και πολιτικούς δεσμούς με φίλους και εταίρους οι οποίοι, όπως εμείς, πιστεύουν στο ελεύθερο, αμοιβαίο και βασιζόμενο σε κανόνες εμπόριο. Πρόκειται για μια ακόμη αμοιβαία συμφέρουσα συμφωνία την οποία διαπραγματεύτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, μια συμφωνία που θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους Ευρωπαίους παραγωγούς, τους εργαζομένους, τους αγρότες και τους καταναλωτές, ενώ θα προωθήσει ταυτόχρονα τη συνεργασία και την πολυμερή προσέγγιση.»

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-906_el.pdf