eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας που θα συμβάλει στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης στην Ευρώπη.

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ψηφιακών Μέσων θα λειτουργεί ως πλατφόρμα ώστε οι ελεγκτές γεγονότων (fact checkers), η ακαδημαϊκή κοινότητα και οι ερευνητές να διατηρούν στενή επαφή με τους οργανισμούς μέσων ενημέρωσης και με τους εμπειρογνώμονες στον τομέα της παιδείας σχετικά με τα μέσα ενημέρωσης. Η εν λόγω πρόσκληση υποβολής προσφορών εντάσσεται στο σχέδιο δράσης κατά της παραπληροφόρησης του Δεκεμβρίου 2018, στο πλαίσιο του οποίου η Επιτροπή δεσμεύτηκε να χρηματοδοτήσει ψηφιακή πλατφόρμα που θα συμβάλει στη δημιουργία δικτύου ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων.

Η πρόσκληση υποβολής προσφορών για σχέδια ύψους έως 2,5 εκατ. ευρώ θα είναι ανοιχτή έως τις 16 Δεκεμβρίου 2019. Περισσότερες λεπτομέρειες διατίθενται εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της ΕΕ κατά της παραπληροφόρησης διατίθενται εδώ και στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο.

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/factsheet_disinfo_elex_140619_final.pdf

https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-6032_en.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, τα σχέδια της Ελλάδας να χορηγήσει δημόσια στήριξη ύψους 47,3 εκατ. ευρώ για την κατασκευή νέας προβλήτας στον λιμένα της Ηγουμενίτσας, στη βορειοδυτική ακτή της Ελλάδας.

Στόχος του έργου είναι να μειωθεί η συμφόρηση, οι επιβλαβείς εκπομπές και ο κίνδυνος ατυχημάτων, με τη μεταφορά των διεθνών δραστηριοτήτων του λιμένα σε νέα προβλήτα που βρίσκεται εκτός της πόλης της Ηγουμενίτσας.

Η Επιτροπή αξιολόγησε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Διαπίστωσε ότι η δημόσια στήριξη ήταν αναλογική και αναγκαία για την υλοποίηση της επένδυσης. Επιπλέον, η Επιτροπή θεώρησε ότι η Ηγουμενίτσα, ενώ είναι σχετικά μικρός λιμένας με περιορισμένο όγκο μεταφορών σε επίπεδο ΕΕ, αποτελεί μέρος του κύριου διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η δημόσια στήριξη είναι σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς θα προωθηθεί η κατασκευή υποδομών μεταφορών προτεραιότητας της ΕΕ χωρίς να προκληθεί αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό, στο δημόσιο μητρώο υποθέσεων με αριθμό υπόθεσης SA.48220.https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-6006_en.pdf

Μετά τη δημοσίευση σήμερα της απόφασης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) σχετικά με το ποσό των αντιμέτρων των ΗΠΑ στην υπόθεση Airbus στο πλαίσιο του ΠΟΕ, η επίτροπος Εμπορίου κ. Σεσίλια Μάλμστρομ προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση σημειώνει την απόφαση της ειδικής ομάδας διαιτησίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) στην υπόθεση Airbus και το επίπεδο πιθανών αντιμέτρων.

Εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι, ακόμη και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες λάβουν έγκριση από το όργανο επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ, η επιλογή της εφαρμογής αντιμέτρων σήμερα θα είναι κοντόφθαλμη και αντιπαραγωγική.

Διαπιστώθηκε ότι τόσο η ΕΕ όσο και οι ΗΠΑ ευθύνονται, στο πλαίσιο του συστήματος επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ, για τη συνέχιση της παροχής ορισμένων παράνομων επιδοτήσεων στους κατασκευαστές αεροσκαφών τους.

Στην υπόθεση της Boeing που εξετάζεται παράλληλα, η ΕΕ θα έχει, σε μερικούς μήνες, επίσης δικαίωμα να επιβάλει αντίμετρα κατά των ΗΠΑ, λόγω της συνεχιζόμενης μη συμμόρφωσής της με τους κανόνες του ΠΟΕ. Ο προκαταρκτικός κατάλογος των αμερικανικών προϊόντων που πρέπει να εξεταστούν για την επιβολή αντιμέτρων δημοσιεύτηκε τον περασμένο Απρίλιο.

περισσότερα : https://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-5973_el.pdf

Στον Μαυρίκιο, η ΕΕ ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με πέντε εταίρους της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής (στο εξής ΑΜΑ: Κομόρες, Μαδαγασκάρη, Μαυρίκιος, Σεϋχέλλες και Ζιμπάμπουε) για την εμβάθυνση της υφιστάμενης συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης. Δεδομένων των θετικών αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την υφιστάμενη συμφωνία, τώρα, κατά το όγδοο έτος της εφαρμογής της, οι πέντε χώρες δηλώνουν πρόθυμες να προχωρήσουν πέραν των εμπορευματικών συναλλαγών προς μία πληρέστερη συμφωνία. Η ΕΕ χαιρέτισε το βήμα αυτό, ιδίως στο πλαίσιο της «Συμμαχίας Αφρικής-Ευρώπης για βιώσιμες επενδύσεις και θέσεις εργασίας»

Από την έναρξη ισχύος της αρχικής συμφωνίας το 2012, οι εξαγωγές αγαθών από τις πέντε χώρες της ΑΜΑ προς την ΕΕ αυξήθηκαν σχεδόν κατά το ένα τέταρτο, φθάνοντας σχεδόν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ το 2018. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επενδύουν όλο και περισσότερο στην περιοχή. Η νέα συμφωνία θα πρέπει να καλύπτει άλλους σημαντικούς εμπορικούς τομείς και κανόνες που σχετίζονται με το εμπόριο, όπως οι υπηρεσίες, οι επενδύσεις, οι τεχνικοί φραγμοί στο εμπόριο, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας καθώς και το εμπόριο και η βιώσιμη ανάπτυξη.

περισσότερα : https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5951_el.pdf