slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Θερινές οικονομικές προβλέψεις 2019: η ανάπτυξη επισκιάζεται από εξωτερικούς παράγοντες

Η ευρωπαϊκή οικονομία προβλέπεται να σημειώσει ανάπτυξη για έβδομο συνεχόμενο έτος το 2019, καθώς αναμένεται επέκταση των οικονομιών όλων των κρατών μελών. Η ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους ήταν ισχυρότερη από την αναμενόμενη, γεγονός που οφείλεται σε ορισμένους προσωρινούς παράγοντες, όπως οι ήπιες χειμερινές συνθήκες και η ανάκαμψη των πωλήσεων αυτοκινήτων. Επίσης, επωφελήθηκε από μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής, χάρη στα οποία τονώθηκε το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών σε διάφορα κράτη μέλη. Ωστόσο, οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές για την ευρωπαϊκή οικονομία επισκιάζονται από εξωτερικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των παγκόσμιων εμπορικών εντάσεων και της έντονης πολιτικής αβεβαιότητας. Οι παράγοντες αυτοί εξακολουθούν να επηρεάζουν αρνητικά την εμπιστοσύνη στον μεταποιητικό τομέα, τον πλέον εκτεθειμένο στο διεθνές εμπόριο, και προβλέπεται να αποδυναμώσουν τις προοπτικές ανάπτυξης για το υπόλοιπο του έτους.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3850_el.pdf

Aντιμετώπιση του καρκίνου : Η ΕΕ επενδύει 35 εκατ. ευρώ στην ανάπτυξη λύσεων τεχνητής νοημοσύνης για πρόληψη

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων στηρίζοντας με 35 εκατ. ευρώ την ανάπτυξη της ανάλυσης ιατρικών εικόνων για τη διάγνωση του καρκίνου βάσει της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και άλλων εργαλείων και αναλύσεων που εστιάζονται στην πρόληψη, στην πρόβλεψη και στη θεραπεία των συνηθέστερων μορφών καρκίνου. Η πρόσκληση αποτελεί μέρος του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», μέσω του οποίου η Επιτροπή επενδύει συνολικά 177 εκατ. ευρώ στον «ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα της υγείας και της περίθαλψης» και σε «αξιόπιστες ψηφιακές λύσεις και κυβερνοασφάλεια στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης».

Ο Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Βιτένις Αντρουκάιτις, δήλωσε: «Η πέρα από στεγανά συνεργασία θα ενισχύσει την ικανότητά μας να βοηθήσουμε τους ασθενείς με την ανταλλαγή και την ερμηνεία της τεχνολογικής προόδου σε ό,τι αφορά την πρόληψη του καρκίνου, τη διάγνωση και την πρόβλεψη θεραπείας σε ολόκληρη την ΕΕ.» Η Επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ προσέθεσε τα εξής: «Η σημερινή επένδυση επιβεβαιώνει την ισχυρή μας στήριξη σε προηγμένες τεχνολογίες που θα διαμορφώσουν το μέλλον του τομέα της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαζί με τα κράτη μέλη, πρέπει να θεσπίσουμε ένα πλαίσιο που θα εξισορροπεί τα ατομικά προβλήματα και τους περιορισμούς των συστημάτων υγείας, ενώ παράλληλα θα απελευθερώνει την καινοτομία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης προς όφελος όλων των Ευρωπαίων.»

Επιπλέον, η Επίτροπος κ. Γκαμπριέλ θα συγκαλέσει αύριο τη δεύτερη στρογγυλή τράπεζα υψηλού επιπέδου, η οποία θα συγκεντρώσει εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της φαρμακευτικής βιομηχανίας, της βιοτεχνολογίας και της ιατρικής τεχνολογίας, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα συζητήσει τον χάρτη πορείας που καθορίζεται στην ανακοίνωση σχετικά με τη διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του τομέα της υγείας και της περίθαλψης ανακοίνωση στα ελληνικά], η οποία εγκρίθηκε τον Απρίλιο 2018, καθώς και άλλα βασικά θέματα, όπως τα επόμενα βήματα για την πρόσφατα εγκριθείσα σύσταση σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων ηλεκτρονικών μητρώων υγείας, για την τεχνητή νοημοσύνη και για την πληροφορική υψηλών επιδόσεων. Επίσης, θα τονίσει τη σημασία που έχει η προώθηση της ανταλλαγής δεδομένων υγείας σε διασυνοριακό επίπεδο και η αντιμετώπιση των σχετικών πτυχών της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τον μετασχηματισμό της υγειονομικής περίθαλψης στην ψηφιακή ενιαία αγορά εδώ· και όσον αφορά το έργο που ξεκίνησε πρόσφατα η Επιτροπή σχετικά με σημαντικές αποστολές έρευνας και καινοτομίας, μεταξύ των οποίων και κατά του καρκίνου, εδώ.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-3970_en.pdf

Δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» σχετικά με τις τηλεπικοινωνίες: 25 εκατ. ευρώ για την προώθηση της διασυνοριακής ψηφιακής υποδομής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» για το 2019, με τη διάθεση 25 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις και τις επιχειρήσεις να συνδεθούν με πανευρωπαϊκές ψηφιακές πλατφόρμες και να διασφαλίσει τη διασυνοριακή διαλειτουργικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων επικεντρώνεται σε έξι τομείς: στην κυβερνοασφάλεια (10 εκατ. ευρώ), στην ηλεκτρονική υγεία (5 εκατ. ευρώ), στις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις (1 εκατ. ευρώ), στην ευρωπαϊκή ηλεκτρονική δικαιοσύνη (3 εκατ. ευρώ), στα ανοικτά δεδομένα του δημόσιου τομέα (5 εκατ. ευρώ) και στη νέα ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τις ψηφιακές δεξιότητες (1 εκατ. ευρώ). Οι αιτούντες καλούνται να υποβάλουν σχέδια τα οποία να έχουν στόχο να βελτιώσουν την καθημερινή ζωή των πολιτών, των επιχειρήσεων και των δημόσιων διοικήσεων, καθώς και να συμβάλουν στην υλοποίηση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα λήξει στις 14 Νοεμβρίου 2019 και οι πιθανοί αιτούντες που επιθυμούν να γνωρίσουν περισσότερα ενθαρρύνονται να λάβουν μέρος σε εικονική ενημερωτική ημερίδα στις 10 Ιουλίου.

Το πρόγραμμα «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ)»  υποστηρίζει υλικές και ψηφιακές υποδομές στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας· περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα έργα τηλεπικοινωνιών ΜΣΕ διατίθενται εδώ. Κατά τη δημοσιονομική περίοδο της ΕΕ για το διάστημα 2014-2020, ο τομέας για τις τηλεπικοινωνίες του ΜΣΕ έχει προϋπολογισμό ύψους περίπου 1 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 870 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται για την ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων που ανοίγουν τον δρόμο στην ψηφιοποίηση και στη διασυνοριακή διαλειτουργικότητα των δημόσιων υπηρεσιών σε ολόκληρη την ΕΕ.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» — Επιχορηγήσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών 2014-2018 — ΕΛΛΑΔΑ

Έχουν υπογραφεί 31 συμφωνίες για έργα που περιλαμβάνουν Έλληνες δικαιούχους στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων 2014-2018. 9,6 εκατ. ευρώ από την χρηματοδότηση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» προορίζονται για Έλληνες δικαιούχους, ποσό που αντιστοιχεί σε συνολικό κόστος 13,5 εκατ. ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cefpub/country_fiche_el.pdf

                                              http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-3869_en.pdf

Σύνοδος κορυφής των Δυτικών Βαλκανίων στο Πόζναν: ενίσχυση των δεσμών εντός της περιοχής και με την ΕΕ

Στη σύνοδο κορυφής του Πόζναν για τα Δυτικά Βαλκάνια, η ΕΕ επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της να ενισχύσει τη συνεργασία με τις χώρες της περιοχής με σειρά συγκεκριμένων μέτρων που επικεντρώνονται σε πέντε βασικούς τομείς: μεταφορές και ενέργεια, ψηφιακή τεχνολογία, οικονομία, ασφάλεια και σχέσεις καλής γειτονίας.

Οι αρχηγοί των κυβερνήσεων, οι υπουργοί Εξωτερικών, οι υπουργοί Οικονομίας και οι υπουργοί Εσωτερικών των Δυτικών Βαλκανίων, μαζί με τους ομολόγους τους από διάφορα κράτη μέλη και ανώτατα στελέχη της ΕΕ, συναντήθηκαν χθες και σήμερα στο Πόζναν για να ενισχύσουν την περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των εταίρων στα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και μεταξύ των χωρών της περιοχής και της ΕΕ, και να προωθήσουν περαιτέρω τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης των Δυτικών Βαλκανίων.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3669_el.pdf