slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντά στις συμπληρωματικές ερωτήσεις της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον διορισμό του νέου γενικού γραμματέα της — Ερωτήσεις και απαντήσεις

Ο επίτροπος κ. Έτινγκερ, αρμόδιος για τον Προϋπολογισμό και τους Ανθρώπινους Πόρους, σε συμφωνία με τον πρόεδρο κ. Γιούνκερ, απέστειλε τις απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις συμπληρωματικές ερωτήσεις της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον διορισμό του νέου γενικού γραμματέα της, τις οποίες έλαβε στις 28 Μαρτίου. Όλες οι απαντήσεις συντάχθηκαν υπό την εποπτεία του επιτρόπου κ. Έτινγκερ σε συμφωνία με τον πρόεδρο κ. Γιούνκερ και με την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας, της Νομικής Υπηρεσίας της Επιτροπής και του γραφείου του προέδρου.

Οι απαντήσεις αυτές, οι οποίες ακολουθούν εκείνες που υποβλήθηκαν ήδη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 24 Μαρτίου, συνοψίζονται κατωτέρω.

1. Ποια διαδικασία ακολουθήθηκε για τον διορισμό του γενικού γραμματέα και γιατί;

Στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της ΕΕ, που έχει εκδοθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, προβλέπονται δύο εναλλακτικοί τρόποι διορισμού στη θέση του γενικού διευθυντή / αναπληρωτή γενικού διευθυντή (βαθμού AD15 ή AD16, σύμφωνα με το παράρτημα I του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης). Οι εν λόγω δύο τρόποι είναι: 1) διορισμός από το Σώμα των Επιτρόπων μετά τη δημοσίευση της θέσης και τη διαδικασία επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 29 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, ή 2) μετάθεση προς το συμφέρον της υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. Σύμφωνα με την τελευταία αυτή διάταξη, οι υπάλληλοι στους βαθμούς AD15 ή AD16 που κατέχουν θέση ή ασκούν καθήκοντα σε ανώτερο διευθυντικό επίπεδο είναι επιλέξιμοι για μετάθεση σε άλλη θέση ανώτερου διευθυντικού επιπέδου στην Επιτροπή, εάν αυτό θεωρηθεί από το Σώμα των Επιτρόπων ότι είναι προς το συμφέρον της υπηρεσίας και εφόσον βρίσκονται στην ίδια ομάδα καθηκόντων και στον ίδιο βαθμό.

Σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, για τον διορισμό του κ. Σελμάιρ ως νέου γενικού γραμματέα της Επιτροπής στις 21 Φεβρουαρίου 2018 χρησιμοποιήθηκε η διαδικασία του άρθρου 7 — μετάθεση προς το συμφέρον της υπηρεσίας. Η ίδια διαδικασία είχε χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό των τριών προηγούμενων γενικών γραμματέων της Επιτροπής.

παερισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2822_el.pdf

Στήριξη των προσφύγων στην Ελλάδα: Στήριξη έκτακτης ανάγκης ύψους 180 εκατ. EUR

Η Επιτροπή ανακοινώνει νέα στήριξη έκτακτης ανάγκης για να βοηθήσει τους πρόσφυγες στην Ελλάδα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα νέα χρηματοδότηση ύψους 180 εκατ. EUR για προγράμματα παροχής βοήθειας στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων, για την αναβάθμιση του εμβληματικού «προγράμματος στήριξης έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση» (ΕΣΤΙΑ), μέσω του οποίου παρέχεται βοήθεια στους πρόσφυγες για την εξεύρεση καταλυμάτων σε αστικές περιοχές εκτός των καταυλισμών, καθώς και τακτική χρηματική βοήθεια.

Η νέα χρηματοδότηση ανακοινώθηκε με την ευκαιρία της συνάντησης που είχε σήμερα στην Αθήνα ο Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων Χρήστος Στυλιανίδης με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Αλέξη Τσίπρα.

Το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ, που δρομολογήθηκε τον Ιούλιο του 2017 με την Ύπατη Αρμοστεία των ΗΕ για τους Πρόσφυγες, αποτελεί τη μεγαλύτερη ενωσιακή επιχείρηση βοήθειας στη χώρα η οποία συνάδει με την πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης για την απομάκρυνση των προσφύγων από τους καταυλισμούς. Με το πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκαν μέχρι σήμερα περισσότερες από 23 000 θέσεις στέγασης σε αστικές περιοχές, ενώ εγκαινιάστηκε ένα σύστημα χρηματικής βοήθειας που εξυπηρετεί περισσότερους από 41 000 πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2604_el.pdf

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: 9 εκατομμύρια πολίτες συμμετέχουν στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα τη δεύτερη έκθεσή της για την εφαρμογή του κανονισμού σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

Αφότου τέθηκε σε ισχύ αυτό το νέο εργαλείο –το 2012– περίπου 9 εκατομμύρια Ευρωπαίοι από τα 28 κράτη μέλη έχουν ήδη υποστηρίξει κάποια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Μέχρι στιγμής, τέσσερις επιτυχείς πρωτοβουλίες έχουν συγκεντρώσει πάνω από 1 εκατομμύριο υπογραφές η καθεμία, και η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να δώσει συνέχεια σε τρεις από αυτές.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος Φρανς Tίμερμανς δήλωσε σχετικά: «Το γεγονός ότι 9 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν υποστηρίξει κάποια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών τα τελευταία 6 χρόνια δείχνει ότι το εργαλείο αυτό ενισχύει τη συμμετοχή και τον διάλογο πέρα από τα εθνικά σύνορα και έχει απτό αντίκτυπο στις πολιτικές της ΕΕ. Ωστόσο, πρέπει να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο: η πρόσφατη πρότασή μας για μεταρρυθμίσεις θα καταστήσει πολύ πιο εύκολη τη διοργάνωση και την υποστήριξη νέων πρωτοβουλιών από τους πολίτες, και θα δώσει παράλληλα τη δυνατότητα στους νέους από την ηλικία των 16 ετών να έχουν λόγο».

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2563_el.pdf

Σχέδιο δράσης για τη στρατιωτική κινητικότητα: η ΕΕ οδεύει προς μια Αμυντική Ένωση

Σύμφωνα με τη δέσμευση του προέδρου Γιούνκερ για μια πραγματική Αμυντική Ένωση έως το 2025, η Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος παρουσιάζουν σήμερα ένα σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της στρατιωτικής κινητικότητας τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διευκόλυνση της μετακίνησης στρατιωτικών δυνάμεων και μέσων είναι καθοριστικής σημασίας για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών και για την οικοδόμηση μιας πιο αποτελεσματικής, ικανής να αντιδρά άμεσα και συντονισμένης Ένωσης, όπως επισημαίνεται στην κοινή ανακοίνωση σχετικά με τη βελτίωση της στρατιωτικής κινητικότητας στην ΕΕ του Νοεμβρίου 2017 και όπως ζητεί η συνολική στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας. Στο σημερινό σχέδιο δράσης προσδιορίζεται μια σειρά επιχειρησιακών μέτρων για την αντιμετώπιση των υλικών, διαδικαστικών ή κανονιστικών φραγμών που αποτελούν τροχοπέδη για τη στρατιωτική κινητικότητα. Η στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ και όλους τους σχετικούς φορείς θα είναι καίριας σημασίας για την υλοποίηση του παρόντος σχεδίου δράσης.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2521_el.pdf