slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Μεταρρύθμιση της χρηματοδότησης πολιτικών κομμάτων: η Επιτροπή χαιρετίζει την ταχεία συμφωνία των νομοθετών της ΕΕ

Η Επιτροπή εξέφρασε σήμερα την ικανοποίησή της για τη θετική ψήφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις προτάσεις της, σε συνέχεια της ομιλίας για την κατάσταση της Ένωσης 2017, σχετικά με την τροποποίηση των κανόνων για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα. Οι αλλαγές αυτές θα αυξήσουν τη διαφάνεια, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν τι ψηφίζουν στις ευρωπαϊκές εκλογές, θα βελτιώσουν τη δημοκρατική νομιμότητα ώστε η χρηματοδότηση να αντικατοπτρίζει καλύτερα τις επιλογές του εκλογικού σώματος και θα ενισχύσουν την επιβολή της νομοθεσίας ώστε να αντιμετωπίζονται καλύτερα οι καταχρήσεις δημόσιου χρήματος και να ανακτώνται τα κονδύλια.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, «Η Ένωσή μας πρέπει να κάνει ένα δημοκρατικό άλμα προς τα εμπρός. Πάρα πολύ συχνά, οι ευρωπαϊκές εκλογές έχουν καταλήξει να είναι συμψηφισμός των εθνικών εκστρατειών και τίποτα παραπάνω. Η ευρωπαϊκή δημοκρατία αξίζει κάτι καλύτερο. Θα πρέπει να δώσουμε στα ευρωπαϊκά κόμματα τα μέσα για να οργανωθούν καλύτερα».

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3376_el.pdf

Ένωση Ασφάλειας: Η Επιτροπή διευκολύνει την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία.

Η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στις αστυνομικές και τις δικαστικές αρχές να λαμβάνουν ευκολότερα και ταχύτερα τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία που χρειάζονται, π.χ. ηλεκτρονικά μηνύματα ή έγγραφα που βρίσκονται στο υπολογιστικό νέφος, για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την καταδίκη εγκληματιών και τρομοκρατών.

Οι νέοι κανόνες θα επιτρέψουν στις αρχές επιβολής του νόμου στα κράτη μέλη της ΕΕ να διερευνούν αποτελεσματικότερα ενδείξεις εγκληματικών πράξεων ηλεκτρονικά και διασυνοριακά, παρέχοντας συγχρόνως επαρκείς εγγυήσεις για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες όλων των εμπλεκομένων.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3343_el.pdf

Δέσμη μέτρων για τη διεύρυνση: Η Επιτροπή δημοσιεύει εκθέσεις για τους εταίρους των Δυτικών Βαλκανίων και την Τουρκία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την ετήσια δέσμη μέτρων της για τη διεύρυνση, η οποία περιλαμβάνει επτά επιμέρους εκθέσεις και αξιολογεί την εφαρμογή της πολιτικής διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βασίζεται σε καθορισμένα κριτήρια και δίκαιες και αυστηρές προϋποθέσεις.

Η πρόοδος στην ευρωπαϊκή πορεία μιας χώρας είναι μια αντικειμενική και αξιοκρατική διαδικασία που εξαρτάται από τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που επιτυγχάνει κάθε χώρα, κατά προτεραιότητα στους τομείς του κράτους δικαίου, της δικαιοσύνης και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι συνεχείς προσπάθειες και οι μη αναστρέψιμες μεταρρυθμίσεις είναι απαραίτητες για μια αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης. Η διεύρυνση της ΕΕ αποτελεί επένδυση στην ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη: η προοπτική προσχώρησης στην ΕΕ αποτελεί ισχυρό κίνητρο για αλλαγή, καθώς οι ενδιαφερόμενες χώρες υιοθετούν θετικές μεταρρυθμίσεις δημοκρατικού, πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3342_el.pdf

Ένωση Ασφάλειας: η Επιτροπή παρουσιάζει νέα μέτρα με σκοπό να στερήσει από τους τρομοκράτες και τους εγκληματίες τα μέσα και τον χώρο για την ανάληψη δράσης

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει πρόσθετα μέτρα για να περιορίσει ακόμη περισσότερο τον χώρο στον οποίο δραστηριοποιούνται τρομοκράτες και εγκληματίες — στερώντας τους τα μέσα που χρειάζονται για τον σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση και την εκτέλεση αξιόποινων πράξεων.

Έξι μήνες μετά την αντιτρομοκρατική δέσμη μέτρων του Οκτωβρίου 2017, η Επιτροπή προτείνει μέτρα με σκοπό: να ενισχυθεί η ασφάλεια των δελτίων ταυτότητας και να μειωθούν οι απάτες περί τα έγγραφα· να δοθεί στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και στις δικαστικές αρχές πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία και οικονομικές πληροφορίες· να περιοριστεί περαιτέρω η πρόσβαση των τρομοκρατών σε πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών· και να ενισχυθούν οι έλεγχοι κατά την εισαγωγή και την εξαγωγή πυροβόλων όπλων. Επίσης, η Επιτροπή υποβάλλει σήμερα έκθεση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί σχετικά με άλλες πρωτοβουλίες προτεραιότητας, οι οποίες θα ανοίξουν τον δρόμο προς μια γνήσια και αποτελεσματική Ένωση Ασφάλειας.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3301_el.pdf