slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Μήνυμα του προέδρου κ. Jean-Claude Juncker επί τη ευκαιρία της Ημέρας Μνήμης του Ολοκαυτώματος 2018.

Η 27η Ιανουαρίου έχει χαραχτεί στην ιστορία ως ημέρα θλίψης και θρήνου. Την ημέρα αυτή πριν από 73 χρόνια, οι συμμαχικές δυνάμεις απελευθέρωσαν τους κρατούμενους στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Άουσβιτς-Μπιρκενάου, θέτοντας τέρμα στις φρικαλεότητες που διαδραματίζονταν σ' αυτό. Για να εορτάσουμε αυτή την επέτειο, τιμούμε σήμερα τη μνήμη των έξι εκατομμυρίων Εβραίων και των άλλων θυμάτων που χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα. Επίσης, αποτίνουμε φόρο τιμής σε όσους επέζησαν από το Ολοκαύτωμα, μεταξύ των οποίων ήταν και η πρώτη πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Simone Veil, η οποία αφιέρωσε τη ζωή της στη συμφιλίωση και δυστυχώς απεβίωσε πέρυσι.

Το 2018 συμπληρώνονται 80 χρόνια από τη «Νύχτα των Κρυστάλλων» (Reichspogromnacht) καθώς και 80 χρόνια από τη θέσπιση των ρατσιστικών νόμων στη φασιστική Ιταλία. Αλλά το 2018 είναι επίσης η 70ή επέτειος της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η οποία απορρέει από τη φρίκη του Ολοκαυτώματος.

Αυτή η ημέρα μας υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να επαγρυπνούμε απέναντι στο μίσος, τις διακρίσεις και τον υποβιβασμό της ανθρώπινης υπόστασης. Την ημέρα αυτή πρέπει να αντικρούσουμε αυτούς που διαδίδουν ψέματα για την ιστορία μας και αμφισβητούν το Ολοκαύτωμα ή αρνούνται τη θεμελιώδη σημασία του για την Ευρώπη του σήμερα. Όπως μας θύμισε η Simone Veil , είναι αναγκαίο να μνημονεύουμε τα ονόματα και τις ιστορίες όσων έχουμε χάσει, ώστε να μην χαθούν για δεύτερη φορά.

περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-393_el.pdf

Αύξηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης: η ΕΕ επενδύει 873 εκατ. ευρώ σε υποδομές καθαρής ενέργειας

Τα κράτη μέλη της ΕΕ ενέκριναν την πρόταση της Επιτροπής για επενδύσεις ύψους 873 εκατ. ευρώ σε σημαντικά ευρωπαϊκά έργα ενεργειακών υποδομών.

Η μετάβαση της ΕΕ σε μια καθαρή και σύγχρονη οικονομία είναι στόχος της ενεργειακής ένωσης, η οποία αποτελεί προτεραιότητα για την Επιτροπή Γιούνκερ. Πρόκειται πλέον για τη νέα επικρατούσα πραγματικότητα, και ένα σημαντικό στοιχείο για την υλοποίησή της είναι η προσαρμογή των ευρωπαϊκών υποδομών στις μελλοντικές ενεργειακές ανάγκες. Η κατάλληλη διασύνδεση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και των αγωγών φυσικού αερίου αποτελεί το θεμέλιο μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς που στηρίζεται στην αρχή της αλληλεγγύης. Ως εκ τούτου, η στήριξη αυτών των 17 επιλεγέντων έργων στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, σηματοδοτεί την επιθυμία της Ευρώπης να αναβαθμίσει το ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα και να το κάνει πιο ανταγωνιστικό, με τελικό αποτέλεσμα την παροχή φθηνότερης και ασφαλούς ενέργειας σε όλους τους Ευρωπαίους καταναλωτές.

περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-383_el.pdf

Επενδύσεις στην Αφρική: Η ΕΕ και το Ίδρυμα Bill και Melinda Gates δεσμεύουν πρόσθετα κονδύλια ύψους 100 εκατ. ευρώ

Το Ίδρυμα Bill και Melinda Gates ανακοίνωσε σήμερα την απόφασή του να συμβάλει στο Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο της ΕΕ.

Το Ίδρυμα Gates θα συνεισφέρει με 50 εκατ. δολάρια (40,9 εκατ. ευρώ) υπό μορφή χρηματοδότησης, καθώς και με πρόσθετα κονδύλια ύψους 12,5 εκατ. δολαρίων (10,2 εκατ. ευρώ) υπό μορφή τεχνικής βοήθειας, σε επενδυτικά έργα στον τομέα της υγείας στην Αφρική μέσω του πλαισίου της ΕΕ για τη βελτίωση των βιώσιμων επενδύσεων στην Αφρική. Στόχος αυτής της συγκέντρωσης πόρων είναι να ενθαρρυνθεί η υλοποίηση πρόσθετων ιδιωτικών επενδύσεων, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και να αναβαθμιστούν ταχύτερα τα επιτυχή έργα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη δυναμική στήριξη των προσπαθειών της για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στην Αφρική και αποφάσισε να χορηγήσει επιπλέον 50 εκατ. ευρώ.

περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-361_el.pdf

H Επιτροπή παραπέμπει την Πολωνία στο Δικαστήριο και περατώνει οκτώ υποθέσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Πολωνία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν έχει κοινοποιήσει την πλήρη μεταφορά στο εθνικό της δίκαιο (μερική μη μεταφορά) των ενωσιακών κανόνων σχετικά με τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων (οδηγία 2014/26/ΕΕ).

Η Επιτροπή ζητεί από το Δικαστήριο να επιβάλει στην Πολωνία ημερήσια χρηματική ποινή ύψους 87 612.00 EUR. Τα κράτη μέλη όφειλαν να έχουν μεταφέρει την εν λόγω οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 10 Απριλίου 2016.

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει τις διαδικασίες επί παραβάσει για «παράλειψη κοινοποίησης» εναντίον οκτώ χωρών -του Βελγίου, της Κροατίας, της Κύπρου, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Λετονίας και της Πορτογαλίας-, τις οποίες είχε κινήσει λόγω αθέτησης της υποχρέωσης των χωρών αυτών να της κοινοποιήσουν τα εθνικά μέτρα μεταφοράς της οδηγίας για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων στο εθνικό δίκαιο. Οι υποθέσεις αυτές αφορούσαν την έλλειψη εκτελεστικών μέτρων και όχι την ουσία των εθνικών εκτελεστικών διατάξεων, ως προς την οποία η Επιτροπή δεν έλαβε θέση. Τα οκτώ κράτη μέλη έχουν ήδη ενημερώσει την Επιτροπή ότι θέσπισαν την αναγκαία νομοθεσία για την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο.

περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-353_el.pdf