eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι το Κοσσυφοπέδιο έχει εκπληρώσει τις δύο απαιτήσεις που απέμεναν για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων —την κύρωση της συμφωνίας οριοθέτησης των συνόρων με το Μαυροβούνιο και ένα ενισχυμένο ιστορικό επιδόσεων στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας και της διαφθοράς— και κατά συνέπεια πληροί όλα τα κριτήρια αξιολόγησης που ορίζονται στον χάρτη πορείας για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων. Τον Μάιο του 2016, η Επιτροπή πρότεινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να επιτραπεί στους πολίτες του Κοσσυφοπεδίου να ταξιδεύουν στην ΕΕ χωρίς υποχρέωση θεώρησης, με την προϋπόθεση της εκπλήρωσης των δύο απαιτήσεων πριν από την έγκριση της πρότασης. Η Επιτροπή καλεί τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να προχωρήσουν προς την έγκριση της πρότασης.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4562_el.pdf

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) έχει κινητοποιήσει 335 δισ. EUR πρόσθετων επενδύσεων σε όλη την ΕΕ από τον Ιούλιο του 2015. Το σχέδιο Γιούνκερ έχει σαφή αντίκτυπο στην οικονομία της ΕΕ και έφερε επανάσταση στον τρόπο χρηματοδότησης της καινοτομίας στην Ευρώπη.

1              2                 3

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) τήρησαν τις δεσμεύσεις τους για κινητοποίηση 315 δισ. EUR σε πρόσθετες επενδύσεις στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, του σχεδίου Γιούνκερ. Με την υποστήριξη της εγγύησης του προϋπολογισμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση και των ιδίων πόρων από τον όμιλο ΕΤΕπ, εγκρίθηκαν 898 δράσεις, που αναμένεται να προσελκύσουν επενδύσεις ύψους 335 δισ. EUR στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Το ποσό αυτό υπερβαίνει τον αρχικό στόχο των 315 δισ. EUR που έχει τεθεί το 2015, όταν ξεκίνησε το ΕΤΣΕ, συμβάλλοντας στη γεφύρωση του επενδυτικού κενού που είχε προκύψει από τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. 700.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αναμένεται να ωφεληθούν από τη βελτιωμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Δεδομένης της επιτυχίας του ΕΤΣΕ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν πέρυσι να παραταθεί η διάρκεια και να αυξηθεί η χρηματοδοτική του ικανότητα του σε 500 δισ. EUR έως τα τέλη του 2020.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4469_el.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών στην ΕΕ δημοσίευσαν τα συμπεράσματά τους σχετικά με τα 8,5 εκατομμύρια ανακλήσεις αυτοκινήτων που πραγματοποιήθηκαν στην Ένωση από τον όμιλο Volkswagen μετά το σκάνδαλο «dieselgate».

Οι προσπάθειες του ομίλου VW να καταστήσει το σχέδιο ανακλήσεων πιο αξιόπιστο και η σημαντική βελτίωση των πληροφοριών που παρέχονται στους καταναλωτές πρέπει να επιδοκιμαστούν. Το ποσοστό επισκευής αγγίζει πλέον το 80 % και ο όμιλος έχει δεσμευτεί να συνεχίσει τη δωρεάν αναβάθμιση και τη σχετική de facto εγγύηση επιδιόρθωσης των προβλημάτων που θα προκύψουν μετά την αναβάθμιση έως το τέλος του 2020. Ωστόσο, η Επιτροπή και οι αρχές προστασίας των καταναλωτών εκφράζουν απογοήτευση για το γεγονός ότι η εταιρεία δεν παρείχε πλήρη και σαφή εγγύηση για την περίπτωση προβλημάτων μετά την επισκευή.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4549_el.pdf

Στη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Ιαπωνίας στο Τόκιο, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Ντόναλντ Τουσκ, και ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, κ. Σίνζο Άμπε, υπέγραψαν συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) ΕΕ-Ιαπωνίας.

Η εμπορική συμφωνία είναι η μεγαλύτερη που έχει ποτέ διαπραγματευτεί η ΕΕ και θα δημιουργήσει μια ζώνη ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών που θα καλύπτει πάνω από 600 εκατομμύρια ανθρώπους.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, δήλωσε σχετικά: «Η πράξη που υπογράψαμε σήμερα είναι κάτι παραπάνω από μια απλή εμπορική συμφωνία. Είναι βέβαια ένα εργαλείο που θα μας επιτρέψει να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις μας, τους εργαζομένους και τους πολίτες μας, και θα τονώσει τόσο την ευρωπαϊκή όσο και την ιαπωνική οικονομία.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4526_el.pdf