slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Χαμηλότερες χρεώσεις στους καταναλωτές: φθηνές μεταφορές ποσών ευρώ σε ολόκληρη την Ένωση και πιο συμφέρουσες μετατροπές συναλλάγματος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σήμερα να καταστούν φθηνότερες οι διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ σε ολόκληρη την ΕΕ. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, δεν υπάρχει διαφορά για τους κατοίκους ή τις επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ όταν πραγματοποιούν συναλλαγές σε ευρώ στη χώρα τους ή σε άλλο κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ.

Η σημερινή πρόταση αποβλέπει στην επέκταση αυτού του πλεονεκτήματος στους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις σε χώρες εκτός ζώνης του ευρώ. Η πρόταση αυτή θα επιτρέψει σε όλους τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις να αποκομίζουν στο έπακρο τα οφέλη της ενιαίας αγοράς όταν στέλνουν χρήματα, κάνουν αναλήψεις μετρητών ή πραγματοποιούν πληρωμές στο εξωτερικό. Όλες οι διασυνοριακές πληρωμές εντός της ΕΕ που πραγματοποιούνται σε ευρώ εκτός της ζώνης του ευρώ θα χρεώνονται τώρα το ίδιο –με μικρά ή μηδενικά τέλη– με τις εγχώριες πληρωμές στο τοπικό επίσημο νόμισμα. Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει σήμερα να αυξηθεί η διαφάνεια και ο ανταγωνισμός στις υπηρεσίες μετατροπής νομισμάτων όταν οι καταναλωτές αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες σε νόμισμα διαφορετικό από το δικό τους.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2423_el.pdf

Ψηφιακή Ενιαία Αγορά – Φορητότητα των υπηρεσιών διαδικτυακού περιεχομένου

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Ποιος είναι ο στόχος του κανονισμού;

Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι Ευρωπαίοι που αγοράζουν ή γίνονται συνδρομητές σε ταινίες, αθλητικές εκπομπές, μουσική, ηλεκτρονικά βιβλία και παιχνίδια στο κράτος μέλος καταγωγής τους μπορούν να έχουν πρόσβαση στο εν λόγω περιεχόμενο όταν ταξιδεύουν ή μένουν προσωρινά σε άλλη χώρα της ΕΕ. Ο κανονισμός τίθεται σε ισχύ την 1η Απριλίου 2018 σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ποιος θα επωφεληθεί από τους νέους κανόνες;

  • Οι καταναλωτές που διαμένουν στην ΕΕ: οι νέοι κανόνες τους επιτρέπουν να παρακολουθούν ταινίες ή αθλητικές εκδηλώσεις, να ακούν μουσική, να κατεβάζουν ηλεκτρονικά βιβλία ή να παίζουν παιχνίδια – όταν επισκέπτονται ή μένουν προσωρινά σε άλλες χώρες της ΕΕ.
  • Οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτυακού περιεχομένου: θα είναι σε θέση να παρέχουν διασυνοριακή φορητότητα διαδικτυακού περιεχομένου στους συνδρομητές τους χωρίς να χρειάζεται να αποκτούν άδειες για άλλες χώρες στις οποίες οι συνδρομητές μένουν προσωρινά.

Τα συμφέροντα των κατόχων δικαιωμάτων διασφαλίζονται με την αποφυγή καταχρήσεων.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2601_el.pdf

Ταξιδέψτε με τις ψηφιακές συνδρομές σας: κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Βουλγαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ

Από την 1η Απριλίου 2018 και μετά, οι Ευρωπαίοι που διαθέτουν συνδρομές σε επιγραμμικό περιεχόμενο στη χώρα καταγωγή τους θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό, όπου και αν βρίσκονται στην ΕΕ. Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Άντρους Άνσιπ, η επίτροπος Μαρίγια Γκαμπριέλ, ο Βούλγαρος υπουργός Μεταφορών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ιβάιλο Μοσκόβσκι και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Πάβελ Σβόμποντα και Ζαν-Μαρί Καβαντά εξέδωσαν την ακόλουθη δήλωση:

«Οι πολίτες βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των ψηφιακών πρωτοβουλιών μας. Από την 1η Απριλίου, όπου και αν ταξιδεύετε στην ΕΕ, δεν θα αναγκάζεστε πλέον να χάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, μεταδόσεις αθλητικών αγώνων, βιντεοπαιχνίδια ή ηλεκτρονικά βιβλία, στα οποία είστε συνδρομητές στη χώρα καταγωγής σας. Οι κανόνες αυτοί θα ισχύουν για τις υπηρεσίες επί πληρωμή, αλλά μπορούν επίσης να εφαρμοστούν και από τους παρόχους ελεύθερου περιεχομένου. Οι πάροχοι επιγραμμικού περιεχομένου θα μπορούν επίσης να κάνουν χρήση των νέων κανόνων, επειδή δεν θα χρειάζεται πλέον να αποκτούν άδειες για τις χώρες στις οποίες ταξιδεύουν οι συνδρομητές τους.

Η άρση των περιορισμών που εμπόδιζαν τους Ευρωπαίους να χρησιμοποιούν τις συνδρομές τους σε ψηφιακά μέσα ενημέρωσης και περιεχόμενο όταν ταξιδεύουν αποτελεί μία ακόμη προσφορά της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς προς τους πολίτες μας, μετά την ουσιαστική κατάργηση των τελών περιαγωγής που απολαμβάνουν οι καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρώπη από τον Ιούνιο του 2017.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-2341_el.pdf

Δίκαιη φορολόγηση: η Επιτροπή θεσπίζει τα πρώτα αντίμετρα της ΕΕ για τις περιοχές που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υλοποιεί τη δέσμευσή της να συμπληρώσει τον κοινό ενωσιακό κατάλογο των μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας με αποτελεσματικά αντίμετρα.

Οι κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν σήμερα αποτελούν το πρώτο βήμα για να σταματήσει η μεταφορά κονδυλίων της ΕΕ μέσω μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας και εξασφαλίζουν ότι τα κονδύλια της ΕΕ δεν συμβάλλουν ακούσια στην παγκόσμια φοροαποφυγή.

Ειδικότερα οι σημερινές κατευθυντήριες γραμμές εγγυώνται ότι τα κονδύλια της ΕΕ που προορίζονται για την εξωτερική ανάπτυξη και τις επενδύσεις δεν μπορούν να διοχετεύονται ή να μεταφέρονται μέσω φορέων σε χώρες που περιλαμβάνονται στον κοινό κατάλογο της ΕΕ. Ο πρώτος κατάλογος εγκρίθηκε και δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2017 και επικαιροποιείται συνεχώς.

Οι νέες απαιτήσεις αποσκοπούν στην ευθυγράμμιση του στόχου της ΕΕ για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής σε παγκόσμιο επίπεδο με τους κανόνες που διέπουν τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ από διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΔΧΟ), όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), οι φορείς αναπτυξιακής χρηματοδότησης (DFI) - συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) - και άλλους επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2245_el.pdf