slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος: η Επιτροπή ορίζει νέους, πανευρωπαϊκούς κανόνες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέο νόμο για την ενίσχυση της προστασίας των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τα πρόσφατα σκάνδαλα όπως το Dieselgate, τα LuxLeaks, τα «Panama Papers» ή οι εν εξελίξει αποκαλύψεις για την Cambridge Analytica καταδεικνύουν ότι οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αποκάλυψη παράνομων δραστηριοτήτων που βλάπτουν το δημόσιο συμφέρον και την ευημερία των πολιτών και της κοινωνίας μας.

Η σημερινή πρόταση θα εξασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος που καταγγέλλουν παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου ορίζοντας νέα, πανευρωπαϊκά πρότυπα. Ο νέος νόμος θα καθορίσει ασφαλείς διαύλους για την υποβολή αναφορών τόσο εντός ενός οργανισμού όσο και στις δημόσιες αρχές. Θα προστατεύει επίσης τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος έναντι απόλυσης, υποβιβασμού και άλλων μορφών αντιποίνων και θα απαιτεί από τις εθνικές αρχές να ενημερώνουν τους πολίτες και να παρέχουν κατάρτιση για τις δημόσιες αρχές σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3441_en.pdf

Ειδικό Ευρωβαρόμετρο: Πόσο δίκαιη είναι η ζωή στην ΕΕ, σύμφωνα με τους Ευρωπαίους;

Η νέα δημοσκόπηση φανερώνει ότι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι η ζωή είναι γενικά δίκαιη, αλλά έχουν ανησυχίες σε σχέση με το δικαστικό σύστημα, τις πολιτικές αποφάσεις και τις εισοδηματικές ανισότητες.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ κατέστησε τη δικαιοσύνη στην ΕΕ σημαντικότατο παράγοντα για τις πολιτικές του προτεραιότητες. Για να υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια με επιστημονικές αποδείξεις, η υπηρεσία της Επιτροπής για την επιστήμη και τη γνώση, το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ), συνέταξε πέρυσι την πρώτη του έκθεση για τη δικαιοσύνη. Τα αποτελέσματα της έρευνας του Ειδικού Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε σήμερα θα συμβάλουν στο να απαντηθούν ευρεία ερωτήματα σχετικά με την αδικία όπως την αντιλαμβανόμαστε στην απασχόληση, στην εκπαίδευση, στην υγεία και στην κοινωνία γενικότερα.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3427_el.pdf

Η ΕΕ και το Μεξικό κατέληξαν σε νέα συμφωνία για το εμπόριο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό κατέληξαν σήμερα σε νέα συμφωνία για το εμπόριο, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκσυγχρονισμένης συνολικής συμφωνίας ΕΕ-Μεξικού. Πρακτικά, όλο το εμπόριο αγαθών μεταξύ της ΕΕ και του Μεξικού θα είναι πλέον αδασμολόγητο, και στον γεωργικό τομέα.

Η απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών θα ωφελήσει επιπλέον την ενωσιακή βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων κλάδων όπως των φαρμάκων, των μηχανημάτων και του εξοπλισμού μεταφορών. Η συμφωνία θεσπίζει επίσης προοδευτικούς κανόνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μεταξύ άλλων, η ΕΕ και το Μεξικό δεσμεύθηκαν ότι θα εκπληρώσουν αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Η σημερινή συμφωνία θα είναι επίσης η πρώτη εμπορική συμφωνία της ΕΕ που θα καταπολεμά τη διαφθορά στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-782_el.pdf

Βασικά χαρακτηριστικά της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Μεξικού

Στις 21 Απριλίου 2018 η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό κατέληξαν σε συμφωνία για τη σύναψη νέας εμπορικής συμφωνίας. Η νέα αυτή συμφωνία θα αποτελέσει μέρος μιας ευρύτερης και εκσυγχρονισμένης συνολικής συμφωνίας ΕΕ-Μεξικού, καθώς θα εμβαθύνει και θα διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας εμπορικής συμφωνίας που υπογράφηκε το 1997.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύθηκε τη συμφωνία βάσει εντολής που εγκρίθηκε ομόφωνα από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ. Καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η Επιτροπή προέταξε το ζήτημα της διαφάνειας. Με βάση την ισχύουσα καταρχήν συμφωνία, οι διαπραγματευτές και των δύο πλευρών θα συνεχίσουν να εργάζονται για τη διευθέτηση όλων των εκκρεμών τεχνικών θεμάτων και την κατάρτιση του τελικού κειμένου της συμφωνίας. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα ελέγξει το κείμενο της συμφωνίας από νομική άποψη, θα το μεταφράσει σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και θα υποβάλει τη συμφωνία προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Η ΕΕ είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Μεξικού, και το Μεξικό, με 128 εκατομμύρια ανθρώπους, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ στη Λατινική Αμερική μετά τη Βραζιλία. Το σύνολο των εμπορικών συναλλαγών ΕΕ-Μεξικού ανέρχεται σε 62 δισ. ευρώ για τα εμπορεύματα (2017) και σε 15 δισ. ευρώ για τις υπηρεσίες (2016). Η αξία των ενωσιακών εξαγωγών εμπορευμάτων στο Μεξικό ανέρχεται σε 38 δισ. ευρώ (2017) και η αξία των αντίστοιχων εξαγωγών υπηρεσιών σε 10 δισ. ευρώ (2016).

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1447_el.pdf