slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Δίκαιη φορολόγηση: Από σήμερα αρχίζει να εφαρμόζεται το νέο σύστημα της ΕΕ για την επίλυση των φορολογικών διαφορών μεταξύ των κρατών μελών

Τίθενται σε ισχύ νέοι κανόνες της ΕΕ οι οποίοι θα εξασφαλίζουν ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επίλυση των φορολογικών διαφορών μεταξύ των κρατών μελών, θα διευκολύνουν τις επιχειρήσεις και τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα διπλής φορολόγησης και θα τους παρέχουν πολύ μεγαλύτερη φορολογική ασφάλεια.

Το πολυαναμενόμενο νέο σύστημα θα συμβάλει στην επίλυση φορολογικών διαφορών μεταξύ των κρατών μελών, οι οποίες ενδεχομένως προκύπτουν από την ερμηνεία και την εφαρμογή διεθνών συμφωνιών και συμβάσεων που προβλέπουν την εξάλειψη της διπλής φορολόγησης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, επί του παρόντος εκκρεμούν στην ΕΕ 2000 διαφορές αυτού του είδους, εκ των οποίων περίπου 900 για διάστημα μεγαλύτερο από 2 χρόνια.

Ο μηχανισμός θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις και τους πολίτες να επιλύουν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα διαφορές σχετικές με τις φορολογικές συμβάσεις, ιδίως εκείνες που σχετίζονται με τη διπλή φορολόγηση. Οι διαφορές αυτές αποτελούν μεγάλο εμπόδιο για τις επιχειρήσεις και τα άτομα και δημιουργούν αβεβαιότητα, περιττό κόστος και προβλήματα ταμειακών ροών. Ταυτόχρονα, η νέα οδηγία καθιερώνει μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις φορολογικές διαφορές στην ΕΕ.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3377_el.pdf

Σεζόν κλασικών ταινιών: Προβολή ευρωπαϊκών κλασικών ταινιών σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς σε ολόκληρη την Ευρώπη

Φέτος το καλοκαίρι ευρωπαϊκές κλασικές ταινίες θα προβληθούν σε ορισμένους από τους πιο εμβληματικούς χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης.

Έως τα τέλη Σεπτεμβρίου κλασικές ταινίες από όλη την ΕΕ θα προβάλλονται δωρεάν σε ένα ευρύ φάσμα χώρων σε 13 χώρες της ΕΕ — από μικρές πόλεις έως πρωτεύουσες — για την ανάδειξη της πλούσιας και ποικιλόμορφης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης. Στο πλαίσιο της ευρύτερης αποκατάστασης και ψηφιοποίησης ταινιών κινηματογραφικής κληρονομιάς, η σειρά εκδηλώσεων «Σεζόν κλασικών ταινιών» υποστηρίζεται από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη - MEDIA».

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3430_el.pdf

Η ΕΕ και η Mercosur καταλήγουν σε εμπορική συμφωνία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Mercosur κατέληξαν σήμερα σε πολιτική συμφωνία για μια φιλόδοξη, ισορροπημένη και συνολική εμπορική συμφωνία. Το νέο εμπορικό πλαίσιο —μέρος μιας ευρύτερης συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των δύο περιοχών— θα εδραιώσει μια στρατηγική πολιτική και οικονομική εταιρική σχέση και θα δημιουργήσει και για τις δύο πλευρές σημαντικές ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη, με σεβασμό στο περιβάλλον και διασφάλιση των συμφερόντων των καταναλωτών της ΕΕ και των ευαίσθητων οικονομικών της τομέων.

Η ΕΕ είναι ο πρώτος σημαντικός εταίρος που συνάπτει εμπορική συμφωνία με τη Mercosur, μια ομάδα χωρών που περιλαμβάνει την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη. Η συμφωνία που συνήφθη σήμερα θα καλύψει πληθυσμό 780 εκατομμυρίων ατόμων και θα παγιώσει τις στενές πολιτικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Mercosur. Η συμφωνία αποτυπώνει τη σαφή δέσμευση αμφότερων των περιοχών στο διεθνές εμπόριο που βασίζεται σε κανόνες και θα δώσει στις ευρωπαϊκές εταιρείες σημαντικό προβάδισμα σε μια αγορά με τεράστιο οικονομικό δυναμικό. Θα προωθήσει τις σημαντικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις και τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού που βρίσκονται σε εξέλιξη στις χώρες της Mercosur. Η συμφωνία ενστερνίζεται τα υψηλότερα πρότυπα όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτών, καθώς επίσης την αρχή της πρόληψης για την ασφάλεια των τροφίμων και τους περιβαλλοντικούς κανόνες, και περιέχει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τα εργασιακά δικαιώματα και την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα και των συναφών κανόνων επιβολής.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3396_el.pdf

Θέσπιση νέων κανόνων για την καλύτερη προστασία των παιδιών που εμπλέκονται σε διασυνοριακές διαφορές σε σχέση με τη γονική μέριμνα και την απαγωγή παιδιών

Τι είναι ο κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα;

Ο κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της δικαστικής συνεργασίας της ΕΕ σε διασυνοριακές γαμικές διαφορές (διαζύγιο, χωρισμός, ακύρωση γάμου) και διαφορές γονικής μέριμνας, συμπεριλαμβανομένων της επιμέλειας, των δικαιωμάτων προσωπικής επικοινωνίας και της διεθνούς απαγωγής παιδιών. Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη, με εξαίρεση τη Δανία, από την 1η Μαρτίου 2005.

Δεδομένης της αύξησης του αριθμού των διεθνών οικογενειών, οι οποίες εκτιμάται ότι ανέρχονται σήμερα σε 16 εκατομμύρια, οι διασυνοριακές διαφορές σε οικογενειακές υποθέσεις έχουν αυξηθεί στην ΕΕ. Τα διεθνή διαζύγια στην ΕΕ ανέρχονται σε περίπου 140.000 ετησίως. Οι υποθέσεις απαγωγής παιδιών από γονείς εντός της ΕΕ ανέρχονται σε περίπου 1.800 ετησίως.

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα ορισμένες βελτιώσεις στους κανόνες της ΕΕ («κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα») που προστατεύουν τα παιδιά στο πλαίσιο διασυνοριακών διαφορών σε σχέση με τη γονική μέριμνα και την απαγωγή παιδιών. Οι νέοι κανόνες («αναδιατύπωση του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα») καθιστούν τις δικαστικές διαδικασίες σαφέστερες, ταχύτερες και πιο αποτελεσματικές. Βασίζονται στην πρόταση που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2016.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-3374_el.pdf