slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Προϋπολογισμός της ΕΕ: η Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε προτάσεις κανονισμών για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ).

Οι προτάσεις αυτές αφορούν έναν κανονισμό σχετικά με τα στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ (προτείνεται νέος τρόπος εργασίας, με τον οποίο καλύπτονται οι άμεσες ενισχύσεις σε γεωργούς, η στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και τα τομεακά προγράμματα στήριξης), έναν κανονισμό για την ενιαία κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) και έναν οριζόντιο κανονισμό για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της ΚΓΠ. Οι προτάσεις αυτές δίνουν μορφή στις ιδέες για το μέλλον της ΚΓΠ, όπως περιγράφονται στην ανακοίνωση σχετικά με το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας, που παρουσίασε η Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2017.

Γιατί να μεταρρυθμιστεί η Κοινή Γεωργική Πολιτική;

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3974_el.pdf

Προϋπολογισμός της ΕΕ: η Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2020

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ).

Με τις προτάσεις αυτές, ο προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται σε 365 δισ. EUR, εξασφαλίζεται ότι η ΚΓΠ παραμένει μακρόπνοη πολιτική, εξακολουθεί να στηρίζει τους γεωργούς και τις αγροτικές κοινότητες, καθοδηγεί τη βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας στην ΕΕ και αντικατοπτρίζει τις φιλοδοξίες της ΕΕ για την περιβαλλοντική μέριμνα και τη δράση για το κλίμα. Οι σημερινές προτάσεις δίνουν στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία και αρμοδιότητες για να επιλέγουν πώς και πού να επενδύουν τη χρηματοδότηση της ΚΓΠ που τους αναλογεί, με σκοπό την επίτευξη φιλόδοξων στόχων που τίθενται σε επίπεδο ΕΕ για έναν έξυπνο, ανθεκτικό, βιώσιμο και ανταγωνιστικό γεωργικό τομέα, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται δίκαιη και καλύτερα στοχευμένη στήριξη του γεωργικού εισοδήματος.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3985_el.pdf

Η Επιτροπή προτείνει τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις

Η Επιτροπή προτείνει τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση της δικαστικής συνεργασίας για την εκδίκαση διασυνοριακών αστικών και εμπορικών υποθέσεων σε όλη την ΕΕ. Σκοπός είναι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν φθηνότερη, αποτελεσματικότερη και ευκολότερη πρόσβαση στην αστική δικαιοσύνη.

Οι προτάσεις θα καταστήσουν υποχρεωτική για τα δικαστήρια την ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφων και θα προωθήσουν τη χρήση τηλεδιασκέψεων για την εξέταση μαρτύρων που κατοικούν σε άλλη χώρα.

Η επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, κ. Βιέρα Γιούροβα, δήλωσε τα εξής: «Κάθε χρόνο, πραγματοποιούνται περίπου 3,4 εκατομμύρια διασυνοριακές αστικές και εμπορικές δικαστικές διαδικασίες στην ΕΕ. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι ζουν, φοιτούν και εργάζονται σε άλλες χώρες της ΕΕ, ενώ οι επιχειρήσεις επεκτείνονται σε διασυνοριακό επίπεδο. Η πρόταση αυτή θα τους δώσει πρόσβαση σε ταχύτερη και πιο προσιτή διασυνοριακή δικαιοσύνη».

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3991_el.pdf

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιδρά στους αμερικανικούς περιορισμούς στον χάλυβα και το αλουμίνιο που πλήττουν την ΕΕ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι από την 1η Ιουνίου 2018 θα επιβάλλουν πρόσθετους δασμούς στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου από την ΕΕ ύψους 25% και 10% αντίστοιχα.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε: «Η απόφαση αυτή με προβληματίζει. Η ΕΕ πιστεύει ότι αυτοί οι αμερικανικοί μονομερείς δασμοί είναι αδικαιολόγητοι και αντίθετοι με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Πρόκειται για καθαρό και απλό προστατευτισμό. Τους τελευταίους μήνες είχαμε συνεχείς επαφές με τις ΗΠΑ σε όλα τα δυνατά επίπεδα για την από κοινού αντιμετώπιση του προβλήματος της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας στον τομέα του χάλυβα. Η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα παραμένει στον πυρήνα του προβλήματος και η ΕΕ δεν είναι η αιτία της αλλά αντιθέτως πλήττεται εξίσου από αυτήν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είμαστε αποφασισμένοι να καταβάλουμε προσπάθειες από κοινού με τους εταίρους μας για την εξεύρεση διαρθρωτικών λύσεων. Επίσης, έχουμε επανειλημμένως δηλώσει ότι είμαστε ανοικτοί στις συζητήσεις για τους τρόπους βελτίωσης των διμερών εμπορικών σχέσεων με τις ΗΠΑ, καθιστώντας όμως σαφές ότι η ΕΕ δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί υπό το καθεστώς απειλής. Στοχεύοντας σε αυτούς που δεν ευθύνονται για την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, οι ΗΠΑ παίζουν το παιχνίδι εκείνων που ευθύνονται για το πρόβλημα. Οι ΗΠΑ δεν μας αφήνουν τώρα άλλη επιλογή από το να προσφύγουμε στη διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον του ΠΟΕ και να επιβάλουμε πρόσθετους δασμούς σε ορισμένες εισαγωγές από τις ΗΠΑ. Θα υπερασπιστούμε τα συμφέροντα της Ένωσης, σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές εμπορικό δίκαιο».

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4006_el.pdf