slogan

Νέα - Δελτία Τύπου

Προϋπολογισμός της ΕΕ: ένα διαστημικό πρόγραμμα ύψους 16 δισ. ευρώ για την ενίσχυση του ηγετικού ρόλου της ΕΕ μετά το 2020

Στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει τη διάθεση 16 δισ. ευρώ για να βοηθήσει την ΕΕ να διατηρήσει και μάλιστα να ενισχύσει περαιτέρω τον ηγετικό ρόλο της στον τομέα του διαστήματος.

Η διαστημική τεχνολογία και τα συναφή δεδομένα και υπηρεσίες έχουν γίνει πλέον απαραίτητα στοιχεία της καθημερινότητας των Ευρωπαίων και βοηθούν την Ευρώπη στην προώθηση των στρατηγικών συμφερόντων της. Χάρη σε σημαντικές επενδύσεις, η ΕΕ έχει σημαντικό προβάδισμα στις διαστημικές δραστηριότητες και η ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία είναι μία από τις πλέον ανταγωνιστικές. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές νέες προκλήσεις και παράγοντες σε παγκόσμιο επίπεδο. Το νέο διαστημικό πρόγραμμα της ΕΕ θα αυξήσει τις επενδύσεις σε διαστημικές δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες ανάγκες και τεχνολογίες και ενισχύοντας την αυτόνομη πρόσβαση της Ευρώπης στο διάστημα.

περισσότερα :  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4022_el.pdf

Προϋπολογισμός της ΕΕ: Πρόγραμμα InvestEU για τη στήριξη της απασχόλησης, της ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Ευρώπη

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει να δημιουργηθεί το πρόγραμμα InvestEU, προκειμένου η χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ με τη μορφή δανείων και εγγυήσεων να υπαχθεί σε κοινό πλαίσιο.

Το πρόγραμμα InvestEU θα συγκεντρώσει τα πολλά διαφορετικά χρηματοδοτικά προγράμματα που είναι διαθέσιμα επί του παρόντος και θα επεκτείνει το επιτυχημένο μοντέλο του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη, του σχεδίου Γιούνκερ. Με το πρόγραμμα InvestEU, η Επιτροπή θα δώσει περαιτέρω ώθηση στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στις επενδύσεις και την καινοτομία.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε: «Το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη αποδείχτηκε πετυχημένο όσον αφορά την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. Έχει ήδη οδηγήσει σε επενδύσεις 290 περίπου δισ. ευρώ, οι οποίες δεν θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν χωρίς αυτό, και παρείχε χρηματοδότηση σε 635.000 μικρές επιχειρήσεις. Με το πρόγραμμα InvestEU, παίρνουμε αυτό το επιτυχημένο μοντέλο και το επεκτείνουμε στα πολλά χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ που είναι διαθέσιμα. Απλουστεύουμε, πετυχαίνουμε περισσότερα αποτελέσματα με λιγότερα μέσα και δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στις κοινωνικές επενδύσεις».

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_el.pdf

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το νέο ευρωπαϊκό διαστημικό πρόγραμμα

Η διαστημική τεχνολογία και τα συναφή δεδομένα και υπηρεσίες δεδομένων έχουν γίνει πλέον απαραίτητα στοιχεία στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων και συμβάλλουν σημαντικά στην προάσπιση πολλών στρατηγικών συμφερόντων.

Η ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία είναι μία από τις πιο ανταγωνιστικές στον κόσμο. Απασχολεί περισσότερους από 231.000 επαγγελματίες και παράγει προστιθέμενη αξία που εκτιμάται σε 53-62 δισ. ευρώ. Η Ευρώπη κατασκευάζει το ένα τρίτο του συνόλου των παγκόσμιων δορυφόρων. Το 2016, σύμφωνα με το Eurospace, η διαστημική βιομηχανία κατέγραψε πωλήσεις ύψους 8,2 δισ. ευρώ. 41.333 άτομα απασχολούνται στον τομέα των διαστημικών κατασκευών στην Ευρώπη.

Ως αποτέλεσμα των σημαντικών επενδύσεων της ΕΕ έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος που δεν θα μπορούσε να επιτύχει κανένα κράτος μέλος μόνο του. Τα προγράμματα Galileo και Copernicus έχουν γίνει παγκόσμια πρότυπα στον τομέα του εντοπισμού θέσης και της γεωσκόπησης μέσω δορυφορικών συστημάτων. Με 29 δορυφόρους που βρίσκονται επί του παρόντος σε τροχιά και περισσότερους από 30 προγραμματισμένους δορυφόρους μέσα στα επόμενα 10 -15 χρόνια, η ΕΕ είναι επίσης ο σημαντικότερος θεσμικός πελάτης υπηρεσιών εκτόξευσης στην Ευρώπη.

Ωστόσο, η εμφάνιση νέων παραγόντων και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών επιφέρουν επαναστατικές αλλαγές στα παραδοσιακά βιομηχανικά μοντέλα, και οι διαστημικές δραστηριότητες της ΕΕ μόλις έχουν αρχίσει να συμβάλλουν στην κάλυψη των συνεχώς μεταβαλλόμενων αναγκών μας στους τομείς της ασφάλειας και της πολιτικής.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4023_el.pdf

Το πρόγραμμα InvestEU: Ερωτήσεις και απαντήσεις

Τι είναι το InvestEU;

Το πρόγραμμα InvestEU θα συνενώσει υπό την ίδια στέγη τα πολυάριθμα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ που διατίθενται επί του παρόντος για τη στήριξη των επενδύσεων στην ΕΕ, ώστε η ενωσιακή χρηματοδότηση για επενδυτικά έργα στην Ευρώπη να καταστεί απλούστερη, αποδοτικότερη και πιο ευέλικτη.

Το πρόγραμμα InvestEU περιλαμβάνει το Ταμείο InvestEU, τον Συμβουλευτικό Κόμβο InvestEU και την Πύλη InvestEU. Θα ενισχύσει περαιτέρω τη δημιουργία θέσεων εργασίας και θα στηρίξει τις επενδύσεις και την καινοτομία στην ΕΕ.

Το πρόγραμμα InvestEU θα διαρκέσει από το 2021 έως το 2027 και βασίζεται στην επιτυχία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) στο πλαίσιο του σχεδίου Γιούνκερ, μέσω της παροχής εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ώστε να στηριχθούν οι επενδύσεις και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση στην ΕΕ. Το InvestEU σκοπεύει να ενεργοποιήσει 650 δισ. ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις.

Το Ταμείο InvestEU θα στηρίζει τέσσερις τομείς πολιτικής: βιώσιμες υποδομές· έρευνα, καινοτομία και ψηφιοποίηση· μικρομεσαίες επιχειρήσεις· και κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες. Το InvestEU θα διαθέτει επίσης ευελιξία: θα μπορεί να αντιδρά στις αλλαγές της αγοράς και οι προτεραιότητες πολιτικής του θα μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου.

Ο Συμβουλευτικός Κόμβος InvestEU θα παρέχει τεχνική υποστήριξη και βοήθεια ώστε να συμβάλλει στην κατάρτιση, την ανάπτυξη, τη διάρθρωση και την υλοποίηση έργων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ικανοτήτων.

Η πύλη InvestEU θα φέρνει σε επαφή τους επενδυτές και τους φορείς υλοποίησης έργων παρέχοντας μια βάση δεδομένων η οποία θα είναι εύκολα προσβάσιμη και φιλική προς τον χρήστη.

Δείτε το ενημερωτικό δελτίο μας: Τι είναι το πρόγραμμα InvestEU;

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4010_el.pdf