Νέα - Δελτία Τύπου

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι από την 1η Ιουνίου 2018 θα επιβάλλουν πρόσθετους δασμούς στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου από την ΕΕ ύψους 25% και 10% αντίστοιχα.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε: «Η απόφαση αυτή με προβληματίζει. Η ΕΕ πιστεύει ότι αυτοί οι αμερικανικοί μονομερείς δασμοί είναι αδικαιολόγητοι και αντίθετοι με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Πρόκειται για καθαρό και απλό προστατευτισμό. Τους τελευταίους μήνες είχαμε συνεχείς επαφές με τις ΗΠΑ σε όλα τα δυνατά επίπεδα για την από κοινού αντιμετώπιση του προβλήματος της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας στον τομέα του χάλυβα. Η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα παραμένει στον πυρήνα του προβλήματος και η ΕΕ δεν είναι η αιτία της αλλά αντιθέτως πλήττεται εξίσου από αυτήν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είμαστε αποφασισμένοι να καταβάλουμε προσπάθειες από κοινού με τους εταίρους μας για την εξεύρεση διαρθρωτικών λύσεων. Επίσης, έχουμε επανειλημμένως δηλώσει ότι είμαστε ανοικτοί στις συζητήσεις για τους τρόπους βελτίωσης των διμερών εμπορικών σχέσεων με τις ΗΠΑ, καθιστώντας όμως σαφές ότι η ΕΕ δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί υπό το καθεστώς απειλής. Στοχεύοντας σε αυτούς που δεν ευθύνονται για την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, οι ΗΠΑ παίζουν το παιχνίδι εκείνων που ευθύνονται για το πρόβλημα. Οι ΗΠΑ δεν μας αφήνουν τώρα άλλη επιλογή από το να προσφύγουμε στη διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον του ΠΟΕ και να επιβάλουμε πρόσθετους δασμούς σε ορισμένες εισαγωγές από τις ΗΠΑ. Θα υπερασπιστούμε τα συμφέροντα της Ένωσης, σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές εμπορικό δίκαιο».

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4006_el.pdf

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία ενός Προγράμματος Στήριξης των Μεταρρυθμίσεων και μιας Ευρωπαϊκής Λειτουργίας Σταθεροποίησης Επενδύσεων.

Και οι δύο προτάσεις εντάσσονται στο ευρύτερο θεματολόγιο για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και χρησιμοποιούν τον προϋπολογισμό της ΕΕ για τη βελτίωση των επιδόσεων και της ανθεκτικότητας των αλληλοεξαρτώμενων οικονομιών μας.

Οι προτάσεις συνδυάζουν τις βασικές αρχές της αλληλεγγύης και της ευθύνης σε όλα τα επίπεδα και υλοποιούν τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ο πρόεδρος Γιούνκερ στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2017. Βασίζονται επίσης στο όραμα που περιγράφεται στην έκθεση των πέντε προέδρων του Ιουνίου 2015, καθώς και στο έγγραφο προβληματισμού του Μαΐου 2017 και στον χάρτη πορείας της Επιτροπής για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης του περασμένου Δεκεμβρίου, ο οποίος διαρθρώνεται γύρω από τρεις αρχές: ενότητα, αποτελεσματικότητα και δημοκρατική λογοδοσία. Οι σημερινές προτάσεις θα προσδέσουν σταθερά τη ζώνη του ευρώ στον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ένωσης.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3972_el.pdf

Η Επιτροπή προτείνει σήμερα να χορηγηθούν 34 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ (ΤΑΕΕ) σε τέσσερα κράτη μέλη της ΕΕ που επλήγησαν από θεομηνίες το 2017: την Ελλάδα, την Πολωνία, τη Λιθουανία και τη Βουλγαρία.

Η επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, κ. Κορίνα Κρέτσου, δήλωσε: «Με τις νέες προτάσεις μας για οικονομική ενίσχυση της Ελλάδας, της Πολωνίας, της Λιθουανίας και της Βουλγαρίας, προχωρούμε από την ηθική υποστήριξη στη δράση. Η αλληλεγγύη είναι μια από τις θεμελιώδεις αρχές της Ένωσής μας και το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ αποτελεί μία από τις πιο απτές εκφράσεις της.»

Τα κονδύλια από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη των προσπαθειών αποκατάστασης και για να καλύψουν ορισμένες δαπάνες για υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, προσωρινά καταλύματα, επιχειρήσεις καθαρισμού και απορρύπανσης, καθώς και έργα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, προκειμένου να ελαφρυνθεί η οικονομική επιβάρυνση των εθνικών αρχών την επαύριο των φυσικών καταστροφών.

Το ποσό των 34 εκατ. ευρώ θα κατανεμηθεί ως εξής:

2,5 εκατ. ευρώ για την Κω μετά τον σεισμό του Ιουλίου του 2017

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3832_en.pdf

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει να διατεθούν 181 εκατ. EUR προκειμένου να στηριχθούν οι προσπάθειες των κρατών μελών για την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παρατυπιών εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης θα χρηματοδοτήσει στοχευμένη κατάρτιση και την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των αρχών επιβολής της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της απάτης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα παράσχει επίσης στήριξη σε ερευνητικές δραστηριότητες μέσω της αγοράς τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση και τη διερεύνηση της απάτης, και θα διευκολύνει την πρόσβαση σε ασφαλή συστήματα πληροφοριών.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3967_el.pdf