Νέα - Δελτία Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αφαιρέσει προσωρινά όλες τις χώρες από τον κατάλογο των χωρών «με εμπορεύσιμους κινδύνους» στο πλαίσιο της ανακοίνωσης για τη βραχυπρόθεσμη ασφάλιση των εξαγωγικών πιστώσεων. Με τον τρόπο αυτόν θα καταστεί ευρύτερα διαθέσιμη η δημόσια ασφάλιση βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων υπό το πρίσμα της τρέχουσας κρίσης που συνδέεται με την έξαρση της νόσου του κοροναϊού. Η τροποποίηση διευρύνει περαιτέρω την ευελιξία που εισήγαγε το προσωρινό πλαίσιο της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις όσον αφορά τη δυνατότητα των κρατικών ασφαλιστικών εταιρειών να παρέχουν ασφάλιση βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_542/IP_20_542_EL.pdf

Η ΕΕ και 15 άλλα μέλη του ΠΟΕ κατέληξαν σε συμφωνία επί ρύθμισης που θα τους επιτρέπει την άσκηση έφεσης και την επίλυση των εμπορικών διαφορών μεταξύ τους παρά την τρέχουσα παράλυση του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου του ΠΟΕ. Δεδομένης της ισχυρής και ακλόνητης στήριξής της προς ένα σύστημα εμπορικών συναλλαγών που βασίζεται σε κανόνες, η ΕΕ έχει διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αυτού του μέτρου έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο του ΠΟΕ.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_538/IP_20_538_EL.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των προτάσεών της σχετικά με την Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κοροναϊού και την τροποποίηση των κανόνων για τις χρονοθυρίδες.

Η έγκριση του Κοινοβουλίου έρχεται μόλις μία εβδομάδα αφού επετεύχθη η πολιτική συμφωνία των κρατών μελών επί των προτάσεων, και εντός δύο εβδομάδων από την υποβολή τους. Στις 13 Μαρτίου, η Επιτροπή υπέβαλε δύο νομοθετικές προτάσεις για την απελευθέρωση πόρων στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων, τον αναπροσανατολισμό και επαναπρογραμματισμό των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής και την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ.

Στόχος είναι η αποδέσμευση και η ταχεία διάθεση χρημάτων για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών, π.χ. για νοσοκομειακές κλίνες και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Επιπλέον, η Επιτροπή πρότεινε την τροποποίηση των κανόνων της ΕΕ για τις χρονοθυρίδες.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_544/MEX_20_544_EN.pdf

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει την εκστρατεία #CreativeEuropeAtHome, η οποία θα τρέξει στους λογαριασμούς του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη στο Facebook, το Twitter και το Instagram. Στόχος της εκστρατείας είναι να αναδείξει τις σπουδαίες πολιτιστικές δραστηριότητες που συμβαίνουν στη διαδικτυακή κοινότητα της Δημιουργικής Ευρώπης.

Η εκστρατεία #CreativeEuropeAtHome  θα καταστήσει αυτές τις δραστηριότητες διαθέσιμες στους λάτρεις του πολιτισμού που αυτό τον καιρό είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τους δικαιούχους που προσφέρουν πολιτιστικές δραστηριότητες στο διαδίκτυο να κάνουν σχετικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι αναρτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν το ειδικό hashtag #CreativeEuropeAtHome και το handle/όνομα χρήστη της Δημιουργικής Ευρώπης στην εκάστοτε πλατφόρμα.

περισσότερα : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_544/MEX_20_544_EN.pdf