Η ΕΕ παρουσιάζει νέες εμβληματικές πρωτοβουλίες  και μέτρα στήριξης υπέρ των μεταρρυθμίσεων στην περιοχή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στρατηγική για «Mια αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και μια ενισχυμένη δέσμευση της ΕΕ προς τις χώρες αυτές».

Όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Juncker στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2017, η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα τη στρατηγική της για «Μια αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και μια ενισχυμένη δέσμευση της ΕΕ προς τις χώρες αυτές», επιβεβαιώνοντας το ευρωπαϊκό μέλλον της περιοχής ως γεωστρατηγική επένδυση σε μια σταθερή, Ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη στη βάση κοινών αξιών. Η Στρατηγική παραθέτει τις προτεραιότητες και τους τομείς κοινής ενισχυμένης συνεργασίας, για την αντιμετώπιση των ειδικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα Δυτικά Βαλκάνια, ιδίως την ανάγκη για θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις και σχέσεις καλής γειτονίας. Μια αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσηςαπαιτεί συνεχείς προσπάθειες και μη αναστρέψιμες μεταρρυθμίσεις. Η πρόοδος στην ευρωπαϊκή πορεία αποτελεί αντικειμενική και αξιοκρατική διαδικασίαη οποία εξαρτάται από τα συγκεκριμένα αποτελέσματα κάθε επιμέρους χώρας.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-561_el.pdf