Γιατί εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη στρατηγική;

Στην ομιλία του τού 2017 για την κατάσταση της Ένωσης, ο Πρόεδρος κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ επιβεβαίωσε εκ νέου το ευρωπαϊκό μέλλον των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων: «Αν θέλουμε μεγαλύτερη σταθερότητα στη γειτονιά μας, τότε θα πρέπει να διατηρήσουμε μια αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης για τα Δυτικά Βαλκάνια». Όπως είπε ο Πρόεδρος: «Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι πάνω από 27. Οι υποψήφιες προς προσχώρηση χώρες πρέπει να δώσουν τη μέγιστη προτεραιότητα στο κράτος δικαίου, τη δικαιοσύνη και τα θεμελιώδη δικαιώματα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων». Η προοπτική προσχώρησης στην ΕΕ των Δυτικών Βαλκανίων βάσει των επιδόσεών τους είναι προς το συμφέρον της ίδιας της ΕΕ στον τομέα της πολιτικής, της ασφάλειας και της οικονομίας. Είναι γεωστρατηγική επένδυση σε μια σταθερή, ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη βασιζόμενη σε κοινές αξίες. Σκοπός της στρατηγικής είναι να δημιουργήσει μια ανανεωμένη δυναμική μεταρρυθμίσεων στην περιοχή ώστε να δοθεί απάντηση στις συγκεκριμένες καίριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα Δυτικά Βαλκάνια. Η στρατηγική διευρύνει επίσης τη στήριξη της ΕΕ στις προσπάθειες των Δυτικών Βαλκανίων στην ευρωπαϊκή τους πορεία, καθιστώντας διαθέσιμη πρόσθετη χρηματοδότηση και πόρους. Στις 17 Μαΐου πραγματοποιείται στη Σόφια διάσκεψη κορυφής των Δυτικών Βαλκανίων, όπου οι ηγέτες της ΕΕ θα συνεχίσουν τις συζητήσεις και τη συνεργασία με τους ομολόγους τους των Δυτικών Βαλκανίων.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-562_el.pdf