eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Νέα - Δελτία Τύπου

Η Επιτροπή θα φέρει σε επαφή υπουργούς και εκπροσώπους χωρών της ΕΕ, της βιομηχανίας, του ακαδημαϊκού κόσμου και της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να ενθαρρύνει τη συνεργασία στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της τεχνολογίας αλυσίδας συστοιχιών (blockchain), της ηλεκτρονικής υγείας και της καινοτομίας.

Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στο πώς οι τεχνολογικές εξελίξεις θα επηρεάσουν το μέλλον της Ευρώπης και στο γεγονός ότι η οικοδόμηση ισχυρής ψηφιακής ενιαίας αγοράς με αύξηση των επενδύσεων και των ψηφιακών δεξιοτήτων είναι ζωτικής σημασίας. 

Μετά την περσινή Ψηφιακή Ημέρα στη Ρώμη, η οποία έδωσε το έναυσμα για επιτυχή συνεργασία σε τομείς όπως η πληροφορική υψηλών επιδόσεων, η συνδεδεμένη κινητικότητα και η ψηφιοποίηση της βιομηχανίας, η Επιτροπή επαναλαμβάνει αυτή την πρωτοβουλία για να ενθαρρύνει περαιτέρω συνεργασία στα ψηφιακά θέματα.

Μέσα σε ένα έτος έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς την κατεύθυνση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Η κατάργηση των τελών περιαγωγής και η φορητότητα του διαδικτυακού περιεχομένου αποτελούν πλέον μέρος της ζωής των Ευρωπαίων πολιτών. Τον Μάιο του 2018 θα γίνουν πραγματικότητα οι αυστηρότεροι κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και οι πρώτοι κανόνες σε επίπεδο ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2902_el.pdf

Η πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη για όλους αποτελεί ένα από τα μείζονα επιτεύγματα της Ευρώπης ύστερα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μ' αυτό, έγινε πραγματικότητα η ιδέα ότι όλοι οι άνθρωποι, πλούσιοι και φτωχοί, πρέπει να ωφελούνται από ποιοτική υγειονομική περίθαλψη χωρίς να ανησυχούν ότι η ασθένειά τους θα επιφέρει την πτώχευση της οικογένειάς τους. 

Καθώς εορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, θα πρέπει να αισθανόμαστε ιδιαίτερη ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει σημειώσει η ήπειρός μας όσον αφορά την προστασία της υγείας των πολιτών της ΕΕ και την γενικότερη αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης. Ως καρδιοχειρουργός, και έχοντας δει πολλούς ασθενείς, έχω διαπιστώσει πόσο σημαντική είναι η καθολική ιυγειονομική περίθαλψη, ιδίως για τους πλέον ευάλωτους. Έχω επίσης συναντήσει πολλούς αξιόλογους επαγγελματίες της υγείας, επιστήμονες, ερευνητές και κοινωνικούς λειτουργούς, που κάνουν πραγματικότητα την καθολική υγειονομική περίθαλψη σε καθημερινή βάση και αισθάνομαι ιδιαίτερη υπερηφάνεια που ανήκω σ' αυτή την υπέροχη ένωση.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-2844_el.pdf

Επ' ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας των Ρομά, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Απριλίου, ο πρώτος αντιπρόεδρος κ. Φρανς Τίμερμανς και οι επίτροποι κ. Μαριάν Τίσεν, κ. Βιέρα Γιούροβα, κ. Κορίνα Κρέτσου και κ. Γιοχάνες Χαν προέβησαν στην ακόλουθη δήλωση:

«Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων είναι και η ίση μεταχείριση, αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, μία από τις μεγαλύτερες μειονότητες στην ΕΕ και στις γειτονικές της χώρες -η κοινότητα των Ρομά- εξακολουθεί να μην απολαμβάνει πλήρως τα δικαιώματα αυτά. Οι κοινότητες των Ρομά δεν υποφέρουν μόνο από προκαταλήψεις, δεν υφίστανται μόνο διακρίσεις και περιθωριοποίηση, αλλά πολλές φορές δεν έχουν καν πρόσβαση σε βασικά αγαθά όπως το πόσιμο νερό, η αποχέτευση και τα τρόφιμα. Το 80 % των Ρομά διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας. Η κατάσταση αυτή πλήττει πρώτα απ' όλα τους Ρομά αλλά επίσης σπιλώνει τις δημοκρατικές μας κοινότητες.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-2868_el.pdf

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει άλλο ένα σημαντικό βήμα για την προστασία των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον καρκίνο και άλλα προβλήματα υγείας που συνδέεται με την εργασία.

Η Επιτροπή προτείνει τον περιορισμό της έκθεσης των εργαζομένων σε πέντε καρκινογόνες χημικές ουσίες, εκτός από τις 21 ουσίες που έχουν ήδη περιοριστεί ή προταθεί για περιορισμό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η σημερινή πρόταση θα επιφέρει βελτίωση των συνθηκών εργασίας για περισσότερους από 1 000 000 εργαζομένους της ΕΕ και πρόληψη 22 000 περιπτώσεων ασθενειών που συνδέονται με την εργασία.

Η Επιτροπή προτείνει να συμπεριληφθούν νέες οριακές τιμές έκθεσης για πέντε χημικές ουσίες στην οδηγία για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες. Αυτές οι οριακές τιμές καθορίζουν τη μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση για την παρουσία μιας καρκινογόνου χημικής ουσίας στην ατμόσφαιρα του χώρου εργασίας. Έχουν επιλεγεί οι εξής πέντε καρκινογόνοι παράγοντες υψηλής σημασίας για την προστασία των εργαζομένων:

  • Κάδμιο και ανόργανες ενώσεις του καδμίου

  • Βηρύλλιο και ανόργανες ενώσεις του βηρυλλίου

  • Αρσενικικό οξύ και τα άλατα αυτού, καθώς και ανόργανες ενώσεις του αρσενικού

  • Φορμαλδεΰδη

  • 4,4'-μεθυλενο-δις(2-χλωροανιλίνη) (MOCA)

  • περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2662_el.pdf