Ενόψει της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17 και 18 Οκτωβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ να παράσχουν πολιτική καθοδήγηση και νέα ώθηση στις διαπραγματεύσεις προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για έναν δίκαιο, ισορροπημένο και σύγχρονο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους. Το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) θα πρέπει να είναι κατάλληλο για να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις, ώστε να μπορέσει η ΕΕ να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιγράφει τα κύρια σημεία που χρήζουν σοβαρής εξέτασης και σαφούς καθοδήγησης από τους ηγέτες της ΕΕ προκειμένου να επιτευχθεί ταχεία συμφωνία. Στα στοιχεία αυτά συγκαταλέγονται τα ακόλουθα:

περισσότερα : https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6039_el.pdf