Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη δεύτερη έκδοση του Παρατηρητηρίου Πολιτιστικών και Δημιουργικών Πόλεων, ενός εργαλείου που σχεδιάστηκε για τη συγκριτική αξιολόγηση και την ενίσχυση του δημιουργικού και πολιτιστικού δυναμικού των ευρωπαϊκών πόλεων και είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. Μετά την επιτυχία της πρώτης έκδοσης το 2017, η έκδοση του 2019 σκιαγραφεί το πορτραίτο του πολιτιστικού και δημιουργικού πλούτου της Ευρώπης με επικαιροποιημένα στοιχεία από ένα εκτεταμένο δείγμα 190 πόλεων σε 30 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Νορβηγίας και της Ελβετίας. Το Παρατηρητήριο δημιουργήθηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών, την υπηρεσία της Επιτροπής για την επιστήμη και τη γνώση, και συνοδεύεται από ανανεωμένο διαδικτυακό εργαλείο, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στις πόλεις να προσθέτουν τα δικά τους δεδομένα για πιο εμπεριστατωμένη κάλυψη και συγκριτική αξιολόγηση.

περισσότερα : https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6001_el.pdf