slogan

Μια Ευρώπη που προστατεύει: πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες σχετικά με τις προτεραιότητες στον τομέα της ασφάλειας

Η Επιτροπή υποβάλλει σήμερα έκθεση για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί προς την κατεύθυνση μιας αποτελεσματικής και πραγματικής Ένωσης Ασφάλειας. Χάρη στη στενή συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η ΕΕ έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στον τομέα αυτό, θεσπίζοντας μια σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών προτεραιότητας και υλοποιώντας ένα ευρύ φάσμα μη νομοθετικών μέτρων για τη στήριξη των κρατών μελών της και την ενίσχυση της ασφάλειας για όλους τους πολίτες. Με βάση αυτή την πρόοδο, στην έκθεση προσδιορίζονται οι τομείς στους οποίους απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την αντιμετώπιση άμεσων απειλών κατά της ασφάλειας. Συγκεκριμένα, εφόσον το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πλέον συσταθεί, οι συννομοθέτες θα πρέπει να αρχίσουν σύντομα διαπραγματεύσεις σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου από το διαδίκτυο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουν την εφαρμογή, κατά προτεραιότητα, των νέων συμφωνηθέντων κανόνων ασφαλείας.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4413_el.pdf

Pin It