slogan

Η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες για τη συμμετοχή προσφερόντων από τρίτες χώρες στην αγορά δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ

Οι κατευθυντήριες οδηγίες αποτελούν μέρος μιας δέσμης πρωτοβουλιών της Επιτροπής για την εξασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού, υψηλής ποιότητας και ισότιμων όρων ανταγωνισμού στις αγορές δημόσιων συμβάσεων. Πρόκειται επίσης για το πρώτο παραδοτέο από τις 10 δράσεις που περιγράφονται στην ανακοίνωση σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας και υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματα που ενέκρινε τον Μάρτιο του 2019.

Η ΕΕ έχει μια ανοιχτή αγορά δημόσιων συμβάσεων, τη μεγαλύτερη στον κόσμο, αξίας περίπου 2 τρισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Σε συνθήκες ολοένα πιο παγκόσμιων αγορών, οι αγοραστές του δημοσίου στην ΕΕ πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τα σωστά εργαλεία και τις γνώσεις για να αντιμετωπίζουν προσφέροντες από χώρες εκτός της ΕΕ.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες που δημοσιεύονται σήμερα παρέχουν πρακτικές συμβουλές στους αγοραστές του δημοσίου στα κράτη μέλη. Τους βοηθούν να προσδιορίσουν ποιοι προσφέροντες τρίτων χωρών έχουν εξασφαλισμένη πρόσβαση στην αγορά δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αποσκοπούν επιπλέον να βελτιώσουν την ενημέρωση των αναθετουσών αρχών σχετικά με τα διάφορα μέσα που έχει στην εργαλειοθήκη της η ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται μέτρα που μπορούν να ληφθούν σε περίπτωση προσφορών με αφύσικα χαμηλές τιμές, καθώς και μέτρα που εξασφαλίζουν ότι οι προσφέροντες από τρίτες χώρες τηρούν τα ίδια πρότυπα ποιότητας με τους προσφέροντες της ΕΕ στους τομείς π.χ. της ασφάλειας, της εργασίας και του περιβάλλοντος.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4491_el.pdf

Pin It