eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Τον Μάρτιο του 2019, ετέθη σε ισχύ νέα νομοθεσία για την ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης. Το νέο στοιχείο της – η πρόσθετη εφεδρική ικανότητα του rescEU αποτελεί πλέον πραγματικότητα που ενισχύει την ικανότητα της ΕΕ να ανταποκρίνεται και να προετοιμάζεται για φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές.

Η νέα νομοθεσία για την ενίσχυση του υφιστάμενου μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ ενισχύει την οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη της ΕΕ στα συστήματα αντιμετώπισης καταστροφών των κρατών μελών και των συμμετεχουσών χωρών. Συγκεκριμένα, δημιουργεί σταδιακά μια πρόσθετη εφεδρεία ικανοτήτων, που ονομάζεται rescEU. Το νέο σύστημα προβλέπει επίσης μεγαλύτερες επενδύσεις σε δραστηριότητες ετοιμότητας και ανταλλαγή γνώσεων.

Γιατί η Επιτροπή πρότεινε το 2017 την πρωτοβουλία rescEU;

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_QANDA-19-2590_el.pdf