eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει τον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης για το 2019, ο οποίος παρέχει μια συγκριτική επισκόπηση της ανεξαρτησίας, της ποιότητας και της αποδοτικότητας των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη της ΕΕ. Η φετινή είναι η έβδομη έκδοση του πίνακα αποτελεσμάτων στον τομέα της δικαιοσύνης.

Τι είναι ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης;

Ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης είναι ένα συγκριτικό πληροφοριακό εργαλείο το οποίο έχει ως στόχο να συνδράμει την ΕΕ και τα κράτη μέλη στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των εθνικών συστημάτων απονομής δικαιοσύνης. Προς τον σκοπό αυτόν παρέχει αντικειμενικά, αξιόπιστα και συγκρίσιμα δεδομένα σχετικά με την ποιότητα, την ανεξαρτησία και την αποδοτικότητα των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης σε όλα τα κράτη μέλη.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων συμβάλλει στον προσδιορισμό ορθών πρακτικών, δυνητικών βελτιώσεων και ενδεχόμενων αδυναμιών. Αποτυπώνει τις τάσεις στη λειτουργία των εθνικών συστημάτων απονομής δικαιοσύνης σε βάθος χρόνου. Δεν παρουσιάζει μια συνολική ενιαία κατάταξη, αλλά μια επισκόπηση του τρόπου λειτουργίας όλων των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης. Βασίζεται σε διάφορους δείκτες που ενδιαφέρουν όλα τα κράτη μέλη.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων δεν προωθεί κάποιον συγκεκριμένο τύπο συστήματος απονομής δικαιοσύνης, αλλά, ανεξάρτητα από το πρότυπο του εκάστοτε εθνικού συστήματος δικαιοσύνης ή τη νομική παράδοση στην οποία θεμελιώνεται, η έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεων, η ανεξαρτησία, η οικονομική προσιτότητα και η φιλική προς τον χρήστη πρόσβαση αποτελούν μερικά από τα ουσιώδη χαρακτηριστικά κάθε αποτελεσματικού συστήματος δικαιοσύνης.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-2233_el.pdf