eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ψήφισαν νέο κανονισμό, ο οποίος θα ενισχύσει την ασφάλεια των δελτίων ταυτότητας και των εγγράφων διαμονής σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα δελτία ταυτότητας που δεν διαθέτουν αυστηρά χαρακτηριστικά ασφάλειας σε ορισμένα κράτη μέλη, τα οποία εξακολουθούν να εκδίδουν δελτία ταυτότητας σε χαρτί, συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια, καθώς μπορούν εύκολα να παραποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν από τρομοκράτες και άλλους εγκληματίες για να εισέλθουν στην ΕΕ. Ο κανονισμός θα εισαγάγει ελάχιστα κοινά πρότυπα ασφάλειας, καθιστώντας τα ασφαλή και αξιόπιστα.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1871_el.pdf