Σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύεται σήμερα, η ΕΕ προστατεύει 320 000 άμεσες θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη από τον αθέμιτο εξωτερικό ανταγωνισμό χάρη στα ισχύοντα μέτρα εμπορικής άμυνας.

Η Επιτροπή Γιούνκερ ενίσχυσε την ευρωπαϊκή εργαλειοθήκη για την εμπορική άμυνα μέσω δύο σημαντικών μεταρρυθμίσεων. Από το 2014 έχει επίσης εφαρμόσει 95 μέτρα που εξασφαλίζουν συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους Ευρωπαίους εργαζομένους. Τα δύο τρίτα των συνολικά 135 μέτρων που εφαρμόζονται αφορούν εισαγωγές από την Κίνα.

Το 2018 η ΕΕ ολοκλήρωσε τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της ενωσιακής νομοθεσίας κατά του ντάμπινγκ και των επιδοτήσεων από το 1994. Η μεταρρύθμιση αυτή ενίσχυσε την άμυνα της ΕΕ κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και επιδοτήσεων. Σ' αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ συνέχισε την έντονη δραστηριότητά της και ολοκλήρωσε μεγάλο αριθμό ερευνών που κατέληξαν σε νέα μέτρα προστασίας, ιδίως στον τομέα του χάλυβα. Το 2018 είναι επίσης αξιομνημόνευτο, καθώς η ΕΕ επέβαλε τρία μέτρα διασφάλισης, για πρώτη φορά από το 2002.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1850_el.pdf