eu flag  ΕυρωπαΙκή Επιτροπή  edic  Κέντρο Νέων Ηπείρου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με το πρόγραμμα InvestEU που προτάθηκε με σκοπό την τόνωση των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων στην Ευρώπη στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ.

Η συμφωνία δίνει το πράσινο φως για την έναρξη των διοργανικών συζητήσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την έγκριση του προγράμματος. Το InvestEU θα καταστήσει την ενωσιακή χρηματοδότηση για επενδυτικά έργα απλούστερη και αποδοτικότερη. Θα συνενώσει υπό την ίδια στέγη και με ενιαίο σήμα 14 χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ που διατίθενται επί του παρόντος για τη στήριξη των επενδύσεων.

περισσότερα : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1328_el.pdf