Παράρτημα*

*Ο κατάλογος των έργων επικαιροποιείται καθώς υπογράφονται νέες συμφωνίες επιχορήγησης· ο κατάλογος θα οριστικοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2022.
Τα έργα απαριθμούνται ανά χώρα του επικεφαλής (συντονιστή) του έργου. Οργανισμοί από τη χώρα σας μπορεί να συμμετέχουν σε διακρατικά έργα που συντονίζονται σε άλλη χώρα.

Ελλάδα

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_6984/QANDA_22_6984_EL.pdf