Η Επιτροπή δημοσίευσε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2023 στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Με ετήσιο προϋπολογισμό ύψους 4,2 δισ. ευρώ, το Erasmus+ αυξάνει τη στήριξη που παρέχει για την ένταξη, την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και τη δημοκρατική συμμετοχή, καθώς και για τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό εντός της ΕΕ και διεθνώς.

Δεδομένου ότι η κινητικότητα αποτελεί το εμβληματικό στοιχείο του Erasmus+, το επόμενο έτος το πρόγραμμα θα συνεχίσει να στηρίζει τη μετακίνηση μαθητών, σπουδαστών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), ενήλικων εκπαιδευομένων, νέων που συμμετέχουν σε προγράμματα μη τυπικής μάθησης, εκπαιδευτών και προσωπικού σε διασυνοριακό επίπεδο, με στόχο μια ευρωπαϊκή εμπειρία εκπαίδευσης και κατάρτισης. Από το 2023 το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μια νέα δράση για τη στήριξη των προπονητών μέσω της συμμετοχής τους σε σχέδια κινητικότητας, επεκτείνοντας τις ευκαιρίες διευρωπαϊκής συνεργασίας και μάθησης απευθείας στις τοπικές οργανώσεις μαζικούς αθλητισμού και στο προσωπικό τους.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_7075/IP_22_7075_EL.pdf