Πώς θα συμβάλει το μέτρο αυτό στη μείωση των τιμών αερίου στην Ευρώπη;

Από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας, οι τιμές αερίου παρουσιάζουν αυξημένη αστάθεια. Αυτό παρατηρήθηκε ιδιαίτερα κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου του 2022, όταν οι τιμές έφτασαν σε πρωτοφανή υψηλά επίπεδα στο ευρύτερα χρησιμοποιούμενο ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς για τις τιμές, το ολλανδικό χρηματιστήριο αερίου Title Transfer Facility (TTF). Δεδομένου του ρόλου του TTF ως σημείου αναφοράς για συμβάσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, η Επιτροπή προτείνει έναν μηχανισμό διόρθωσης της αγοράς που θα περιορίσει τις υπερβολικές εκτινάξεις των τιμών στο συγκεκριμένο χρηματιστήριο. Η πρόταση αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του φαινομένου της υπερβολικής αύξησης των τιμών που προκαλείται από το γεγονός ότι ο δείκτης αναφοράς TTF για τις τιμές γίνεται λιγότερο αντιπροσωπευτικός της εξελισσόμενης αγοράς αερίου. Απώτερος στόχος είναι η προστασία των επιχειρήσεων και των καταναλωτών της ΕΕ από τις εκτινάξεις των τιμών που δεν αντικατοπτρίζουν τις θεμελιώδεις αρχές της αγοράς και η παροχή μεγαλύτερης προβλεψιμότητας στους συντελεστές της αγοράς αερίου.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_22_7066/QANDA_22_7066_EL.pdf