Ενόψει της έκτακτης συνόδου του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 25 Νοεμβρίου 2022, η Επιτροπή παρουσιάζει σχέδιο δράσης της ΕΕ για την Κεντρική Μεσόγειο. Η Επιτροπή, τονίζοντας ότι διαρθρωτικές λύσεις θα βρεθούν μόνο μέσω συμφωνίας για το πλήρες σύνολο των μεταρρυθμίσεων στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης που βρίσκονται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση, προτείνει μια σειρά επιχειρησιακών μέτρων ώστε να αντιμετωπιστούν οι άμεσες και συνεχιζόμενες προκλήσεις κατά μήκος της μεταναστευτικής οδού της Κεντρικής Μεσογείου.

Το σχέδιο δράσης προτείνει μια σειρά από 20 μέτρα που διαρθρώνονται γύρω από τρεις πυλώνες και τα οποία θα προωθηθούν από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της. Τα μέτρα αυτά έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να περιορίσουν την παράτυπη και μη ασφαλή μετανάστευση, να παράσχουν λύσεις στις αναδυόμενες προκλήσεις στον τομέα της έρευνας και διάσωσης και να ενισχύσουν την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών σε ισορροπία με την ευθύνη που φέρουν. Το πλήρες σχέδιο δράσης είναι διαθέσιμο εδώ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_7068/IP_22_7068_EL.pdf