μια συμφωνία διευκόλυνσης των βιώσιμων επενδύσεων (ΣΔΒΕ) — την πρώτη τέτοια συμφωνία της ΕΕ. Η ΕΕ επιδιώκει τη σύναψη τέτοιων συμφωνιών για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων στο πλαίσιο της συνεργασίας της με Αφρικανούς εταίρους. Η ΣΔΒΕ ΕΕ-Ανγκόλας θα διευκολύνει την προσέλκυση και την επέκταση επενδύσεων, ενσωματώνοντας παράλληλα δεσμεύσεις για το περιβάλλον και τα εργασιακά δικαιώματα στη σχέση ΕΕ-Ανγκόλας. Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να ενισχύσει τη βιωσιμότητα στην εμπορική της πολιτική, όπως ορίζεται στη νέα εμπορική στρατηγική της.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_6136/IP_22_6136_EL.pdf