Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της για τις δραστηριότητες εμπορικής άμυνας της ΕΕ το 2021. Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το 2021 τα εμπορικά μέτρα της ΕΕ προστάτευσαν άμεσα 462.000 θέσεις εργασίας στην ΕΕ σε βασικούς μεταποιητικούς τομείς της ΕΕ, όπως το αλουμίνιο, ο χάλυβας, τα κεραμευτικά προϊόντα και η πράσινη τεχνολογία. Αυτό δείχνει ότι τα ενωσιακά μέτρα είναι αποτελεσματικά για την προστασία των ενωσιακών παραγωγών από αθέμιτες διεθνείς εμπορικές πρακτικές.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5572/IP_22_5572_EL.pdf