•  Το όραμα για ένα ειρηνικό και βιώσιμο μέλλον αρχίζει με την εκπαίδευση ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και ως δημόσιο αγαθό. Η δωρεάν, καθολική, ισότιμη και χωρίς αποκλεισμούς ποιοτική εκπαίδευση για όλους αποτελεί προϋπόθεση για να εξοπλιστούν οι νέες γενιές με τα κατάλληλα εφόδια ώστε να αντιμετωπίσουν τις πιο πιεστικές προκλήσεις της εποχής μας: απειλές κατά της ειρήνης και της δημοκρατίας, φτώχεια, αυξανόμενες ανισότητες, συμπεριλαμβανομένης της διεύρυνσης των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας του περιβάλλοντος, της υγειονομικής ασφάλειας, της ψηφιακής επανάστασης και των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού. Η ποιοτική εκπαίδευση για όλους είναι καίριας σημασίας για την προσωπική, πολιτική και επαγγελματική εξέλιξη των νέων και βρίσκεται στο επίκεντρο της κοινωνικής, οικονομικής και τεχνολογικής προόδου και κάθε στόχου βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) της Ατζέντας του 2030.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5592/IP_22_5592_EL.pdf