Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει το πέμπτο Ευρωβαρόμετρο που είναι αφιερωμένο στον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση. Η έρευνα δείχνει ότι το 38 % των Ευρωπαίων ασχολείται με κάποιο άθλημα ή κάνει γυμναστική τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ενώ το 17 % αθλείται λιγότερο από μία φορά την εβδομάδα. Επί του παρόντος, οι Ευρωπαίοι, σε ποσοστό έως και 45 %, δεν κάνουν ποτέ γυμναστική ούτε συμμετέχουν σε σωματική άσκηση. Μολονότι τα στοιχεία αυτά μαρτυρούν μια σταθεροποίηση σε σύγκριση με το Ευρωβαρόμετρο του 2017, είναι σαφές ότι η συνεχής προώθηση του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης εξακολουθεί να είναι απολύτως αναγκαία. Η έρευνα αποκαλύπτει επίσης ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 οι μισοί Ευρωπαίοι μείωσαν τη σωματική τους άσκηση ή τη σταμάτησαν εντελώς.

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_22_5573/IP_22_5573_EL.pdf